něco
o hudbě


O hudbě jinak..


ZPĚT
NAHORU
DOLU
Příbuznosti

Příbuznost akordů

Akord je souznění několika tónů..
Zkusíme se dneska zabývat tím, jak sled akordů dokáže vést melodii..

Pokud zní akord, a vy do něho hrajete melodii,
pak můžete zahrát tóny, které jsou součástí akordu a bude to znít dobře,
ale můžete hrát i tóny, které v akordu nejsou, a které svým působením akord změní a obohatí ho svým tónem..

Když melodickými tóny hranými do znějícího akordu můžeme vytvořit složitější akord,
pak jde záměrným poskládáním složitějších akordů naopak melodii navodit nebo i jen naznačit..

Navození melodie v akordech je tvořeno tak, že nejvyšší tón akordu je právě tón melodie..
Toho lze docílit obraty akordů, pokud je tón melodie součástí akordu..
nebo použitím složitějších akordů k vytvoření vrchní melodické linky.

Podobně jako vrchní melodická linka, tedy melodie která je v akordu či nad doprovodem vždy nejvyšší,
lze vytvořit spodní melodickou linku, která je vedena na basech a ostatní tóny akordu jsou vždy vyšší.

Naznačením melodie pak je myšleno použití akordů, v nichž je tón melodie obsažen,
ale nemusí být nutně v okrajové melodické lince, ale kdekoli v těle akordu
Aby toto mohlo fungovat, měli byste pro doprovod použít prioritně akordy, které jsou rodem v tónině melodie.
Ale toto nemusí být vždy pravidlem, melodie může přecházet z tóniny do tóniny,
a právě v přechodových částech, při různých půltonových sestupech, se dá použít ledasco..
Mnohdy právě použití netradičního doprovodu vytváří zajímavé hudební vjemy.
V podstatě nic není předurčeno, nic není zakázáno, je to jen o tom co cítíte jako dobré a zajímavé.. :o)

Nyní vám popíšu zajímavý program v Excelu a vysvětlím vám, o co v něm jde..
Pokud zahrajete akord, třeba Cdur (C - E - G)
Pak je zajímavé sledovat, který akord je mu blízko, a teď nemyslím jen příbuzné akordy z té samé tóniny..
Zkuste si z akordu C vzít vždy jen dva tóny a zkuste k němu přidat jakýkoliv jiný tón.
a zkuste tak najít příbuzné akordy se dvěma společnými tóny a zatím jen ze třech tónů..

C (C-E-G)
cmi (C-Es-G)
C5+ (C-E-Gis)
emi (E-G-H)
ami (A-C-E)

A v podstatě něco podobného umí níže popsaný excelovský program, s tím,
že vám k jednomu vámi určenému akordu najde z vybraného soupisu druhů akordů všechny akordy,
které mají 1 a více společných tónů...


pribuznost
Po otevření souboru v Excelu se vám zobrazí tato stránka..
Do dvou modrých políček, kde je nyní napsané e mi7 vpište jméno akordu..
V zelených políčkách hned vedle se vám zobrazí, z jakých tónů se vámi vybraný akord skládá..
Do osamoceného modrého políčka vpravo nahoře vpište číslo, od jakého počtu příbuzných tónů vás akordy zajímají..
Všimněte si, že při použítí příbuznosti jednoho tónu, je těch akordů docela dost..

pribuznost
Pokud však příbuznost přiostříte a v políčku změníte 1 na 2, počet příbuzných akordů k námi vybranému e mi7 se zmenší..

pribuznost
Při změně příbuznosti akordů na 3, pak výsledek porovnání pro e mi7 vypadá takto..
Čím více stejných tónů akordy mezi sebou mají, tím jsou příbuznější.. :o)

pribuznost
Dáme-li počet tónů příbuznosti na 4, což je stejně jako je počet tónů v našem akordu e mi7,
nacházíme v tabulce jen dva akordy, a je to sám akord e mi7 a akord G6
Oba se skládají ze stejného počtu tónů a tedy mají i úplně stejné obsazení tónů..
G6 je obratem akordu e mi7.. V podstatě jsou to totožné akordy..
Dalo by se říct, že tento program může sloužit ke studiu složení a příbuznosti akordů..


pribuznost
Dvě modrá políčka vlevo někde pod jménem akordu lze použít k další selekci příbuznosti akordů..
Zkusme nyní do jednoho z nich vepsat tón g a šířku příbuznosti vraťme zpět na 2
Vepsání tónu g dovolí příbuznost k našemu akordu e mi7 jen pro akordy, které obsahují mimo jiné i tón g
Pokud akordy tón g neobsahují, zakáže se jim jakákoliv příbuznost..

pribuznost
Když do druhého políčka vedle g vpíšete třeba tón fis, omezíte příbuznost ještě více..
Nyní hledáte příbuzné akordy k e mi7, které mají aspoň dva příbuzné tóny,
ale zároveň tyto akordy musí obsahovat vámi určené tóny g a fis, takových akordů už není mnoho..
Tato selekce lze použít k hledání akordů, pokud chcete zachovat příbuznost akordu a zároveň vytváříte nějaký přechodový postup..

pribuznost
Nyní si definujeme do modrých políček akord C maj7, v programu jsou pro některé akordy zkratky, tady stačí napsat c maj.. :o)
Okamžitě po zápisu vidíte v zeleném tóny, z kterých se akord skládá a v tabulce pod pak příbuzenské vztahy ostatních akordů..

pribuznost
Nyní přepište číslo příbuznosti na 0
Tímto jste vypnuli výpočet pro příbuznost..

pribuznost
Do modrého políčka někde pod jménem akordu vpište tón, který vás zajímá, třeba d
Program vám nabídne všechny akordy, které v sobě obsahují tón d

Pokud jste tón napsali do políčka vpravo, označí se vám akordy zápisem 2,8
A pokud jste použili pro zápis levé políčko, pak je přítomnost tónu v akordu označena 1,8
Je vím, že to vypadá divně, ale nechte to být, nebo si to předělejte k obrazu svému :o)

pribuznost
Do druhého modrého políčka zapište vedle tónu d třeba tón cis
Program vám nyní s označením 88 zobrazí akordy, které obsahují oba tóny
Moc těch akordů není..

Zobrazený akord C maj7 je tam jen zobrazený, v podstatě v tomto módu programu vůbec nevstupuje do výpočtu
Je tam jen pro náhled do jeho struktury, z jakých tónů se kládá..
Tento příklad byl jen pro ukázku funkce programu :o)

pribuznost
Všimněte si, že pokud nastavím stupeň příbuznosti akordů zpátky na 2, pak tento příklad nemá řešení..

pribuznost
Na druhém listu excelovského programu je definice jmen tónů a akordů i s volným místem na vaše pojmenování a další definice..

pribuznost
Na třetím listu jsou vytvořeny tabulky vlastního výpočtu porovnání,
a i sem by šly přidělat další porovnání..
Stačí jen zkopírovat někde dole v listu orámovanou část tabulky dolů do volného prostoru pod ostatní,
v nové tabulce pak přejmenovat jméno akordu,
a pod jmény tónů v záhlaví tabulky v modrém definovat nový akord pro tóninu C jedničkami a nulami..
Po tomto si pak na prvním listu dodělat nový řádek v duchu řádků předchozích... :o)

pribuznost
Toto je malá část třetího listu nahoře, tady nic neměňte, tady jsem si pro výpočty srovnal data odjinud..
Běžný uživatel programu by se měl pohybovat jen na prvním listu programu,
a přepisovat jen světle modré buňky
V programu jsem radši nikde nic nezamykal.. :o)

pribuznost
Toto je tabulka z prvního listu pro usnadnění zápisu složitějších akordů..


A to je asi všechno, co jsem v tomto článku chtěl..
Hrajte si.. :o))))
2.10.2013 -b-


na začátek