Bobešova
škola


15. Studie


ZPĚT
NAHORU
DOLUPostupy.pptx
Úsek.pdf
Oktáva.pdf
Prstoklady
Stupnice durové

Stupnice mollové

Závěr
Na začátek
ťuknutím
na levý
sloupec

Studie prstokladů durových a mollových stupnic na kytaře pro jednotlivé tóniny v celé šíři hmatníku a dohmatu levé ruky..

Na kytaře pomocí prstů levé ruky mačkáme struny na pražcích a pravou rukou pak struny drnknutím rozezníváme.
Pokud hrajete melodii na jedné struně, zjistíte, že prsty po struně běhají nahoru a dolu, a efektivita hraní se ztrácí..
Proto se melodie zpravidla hraje né na jedné, ale na několika sousedících strunách.
Levá ruka pak zaujme jistou polohu na hmatníku, kdy ukazováček ovládá struny na jednom pražci,
prostředníček pak na pražci následujícím, a prsteníček a malíček pak na dalších dvou pražcích.
Mnou nepopsaná "jistá poloha ukazováčku na jednom pražci" pak může být teoreticky na jakémkoli pražci.
A podle tohoto pražce se pak poloha na hmatníku jmenuje.

levá ruka
Hned na začátek vám ukážu tabulku prstokladu stupnice C dur, ale nehledejte tam názvy tónů :o))
Místo očekávaných pojmenování tónu C D E F G A H C...
Najdete v popisu prstokladu jen čísla 1 2 3 4 5 6 7 1...
Má to v sobě jednu výhodu, pokud totiž takovýto prstoklad posunete o dva pražce k vyšším tónům, zahrajete stupnici D dur..
Nyní by písmenka jmen z pojmenování ze stupnice C dur byla matoucí.. :o))

V levé části obrázku jsou vyobrazeny části hmatníku kytary s prstoklady, a vpravo pak je tabulka,
která vám říká, jakou hrajete stupnici, když daný prstoklad posunete do jiné polohy..
A polohou se myslí číslo pražce, který obstarává ukazováček levé ruky.. :o)

levá ruka


Položíte-li ukazováček třeba na první pražec, pak ostatní prsty automaticky zaujmou pozici nad 2., 3., a 4. pražcem, a my říkáme, že hrajeme v poloze I. , ještě dodávám, že se poloha značí římskou číslicí..

Pomocí prstů levé ruky pak dokážeme normálně obsloužit čtyři pražce, ale někdy to nestačí, občas se musí malíček nebo ukazováček natáhnout dál na další pražec..

Abych dokázal do nákresů prstokladů zachytit i to, který prst kde mačká, použil jsem netradiční barevné značení.
Ukazováček jako první prst je značen červeně, prostředníček zeleně, prsteníček modře a malíček žlutě..

Pro snazší učení si můžete vodním fixem obarvit nehty prstů levé ruky :o)))na pět Budete-li hrát za sebou podle tohoto prstokladu tóny 4, 5, 6,
pak povedete prstoklad od červeného ukazováčku na prvním pražci,
pak sáhnete modrým prsteníčkem na třetí pražec,
a nakonec se žlutým malíčkem natáhnete na patý pražec.
Při tom posledním tónu už nemusíte držet ten na prvním pražci,
takže byste to s přehledem měli dát.. :o)

Při obráceném hraní tónů, tedy tóny 6, 5 a 4 vedete prstoklad od žlutého malíčku..
Tedy nejdříve tón 6 žlutým malíčkem, pak tón 5 zeleným prostředníčkem
(tady vám napovídá zelený trojúhelníček v dolním rohu políčka tónu 5),
a nakonec se červený ukazováček musí natáhnout až k tónu 4 ;o))

Z toho obecně vyplývá, že pokud hrajeme tóny od ukazováčku po hmatníku dolů, umístí se prsty za
ukazováčkem podle pražců dolů, a pokud je potřeba dole dohmátnout dál, řeší to malíček..
Pokud hrajeme tóny od malíčku po hmatníku nahoru, umístí se prsty od malíčku podle pražců nahoru..
a pokud je nahoře potřeba dohmátnout, řeší to ukazováček..skluz


Tento zápis prstokladu, budete-li hrát jen tóny 6, 7, 1, hrajeme pro tón 6 červeným ukazováčkem,
pak pro tón 7 modrým prsteníčkem a pro tón 1 žlutým malíčkem, což nám napovídá žlutý obdélníček
v nákresu prstokladu.

Pokud ale budete hrát tóny 6, 7, 1, 2, pak na tón 1 použijete opět červený ukazováček,
čímž se s ním vlastně dostanete do jiné polohy, a pak tón dvě budete hrát opět modrým prsteníčkem.

změny poloh


Šipky vám v prstokladech napovídají posuny v polohách.

Třeba hraju-li tóny 5,6,7 vidíte, že se malíček posunul o dva pražce
a tím ukazováček krásně skočil do následujícího tónu 7, tedy do nové pozice podle tónu 7..

Pokračujete-li tóny 7,1,2,3..
Pak vidíte po odehrátí tónů 7,1,2 posun ukazováčku z tónu 7 na tón 3, tedy posun do jiné polohy..

Při hraní tónů 3,2,1,7 se hrají tóny 3,2,1 tak, jako by se hrálo s ukazováčkem v poloze podle tónu 3,
(a dál nápověda trojúhelníčky). Mezi tóny 1 a 7 ukazováček posunete do polohy podle tónu 7..


kvality hmatů
V muzice se používá 12 rozdílně pojmenovaných tónů.
Podívejte se na tyto tóny, jsou v barevných polích
na zobrazení části kytarového hmatníku vpravo.

V I. pozici hmatníku můžeme tedy vymyslet 12 různých
prstokladů pro tóny obsažené v durové stupnici.
Právě umístění základního tónu (1),
na které struně a pražci se nachází,
mění strukturu rozložení tónů na hmatníku.

Abysme se mohli domluvit, o který prstoklad tu jde,
můžeme si prstoklady označit dvojciferným číslem,
v němž vyšší řád bude říkat na kolikáté basové struně
se základní tón stupnice (1) nachází, a pak nižší řád
čísla bude pozice pražce na struně,
kde základní tón stupnice (1) leží..

V přiloženém souboru úsek.pdf můžete nalézt
všech těchto 12 základních prstokladů pro polohu I.


pojmenovani


Pokud vezmeme tón, od něhož je durová stupnice vytvořena
jako strunu a stisklý pražec,
pak se dají prstoklady pojmenovat dvojciferným číslem…

Tak nějak jsem myslel pojmenování jednotlivých prstokladů...

barva
Nejzajímavější prstoklady jsou 12 a 24, jsou označeny zelenou barvou. Tóny durové stupnice se v nich nacházejí v rozsahu čtyř pražců. To je pro hraní velice příjemné, nemusíte se nikam natahovat, každý prst levé ruky má svůj pražec..

barva
Zajímavé jsou i prstoklady modré 13 a 15 , a vlastně jsou to stejné prstoklady jako ty zelené 12 a 24, jen jsou posunuty do pozice II..

barva
Prstoklad 22 žlutý lze zahrát v rámci čtyř pražců, ale pro nejtenčí dvě struny musíte změnit pozici posunutím ukazováčku o jeden pražec..

barva
Oranžové prstoklady 11, 14, 15, 21, 23, 31, 32 je možné zahrát na pěti pražcích, to znamená, že se v nich bude muset dohmatávat malíčkem a nebo ukazováčkem. Lépe jsou hratelné až ve vyšších polohách hmatníku..Stupnice C dur a stupnice A moll obsahují stejné tóny.
Stupnice dur se hraje od 1. tónu C D E F G A H C
a stupnice A moll se hraje od 6. tónu A H C D E F G A
Ale i přes to jsou v následujících tabulaturách vyobrazeny obě verze prstokladů s počátkem vždy od prvního tónu..

Cdur
Ťuknutím na obrázek s prstoklady si stáhnete a otevřete pdf soubor s prstoklady.. :o))
Samozřejmě mne berte jako laika a určitě to jde hrát i jinak a líp.. :o)
Je to jenom moje studie kytarového hmatníku, nic víc,
ale pomáhá to k pochopení, kde který tón je.. :o)

Studie prstokladů durových a mollových stupnic na kytaře pro stupnice v rozsahu jedné oktávy..Stupnice dur

V první části tohoto článku jsme řešili celou šíři hmatníku, ale nyní se soustředíme jen na jednotlivé stupnice. I u nich se dají jednotlivé prstoklady očíslovat podle postavení základního prvního tónu na hmatníku v první poloze. To proto, abysme se v jednotlivých prstokladec vyznali..
I když máme jen 12 různých půltónů, přesto lze na hmatníku kytary v jedné poloze zahrát 17 stupnic v rozsahu jedné oktávy. Když si vezmeme i stupnice moll, je jich 34 (35).. Právě umístění základního tónu stupnice(1), na které struně a pražci se nachází, mění strukturu rozložení tónů na hmatníku, tedy hraný prstoklad... Vše to ještě komplikuje i jiný interval mezi strunou G a H, (ale nakonec buďme rádi, že tam ten skok je, jinak bysme některé akordu horko těžko chytali.. :oD )

Podívejte se na jednotlivé durové stupnice, i zde platí značení obtížnosti hmatů barvami v jejich záhlaví.
No a samozřejmě v prstokladech platí i barvy prstů levé ruky..
dur dur

durTato tabulka vám ukazuje, první tóny
výše zobrazených durových stupnic
a barva v políčkách těchto tónů vám napovídá,
jak se ta či ta stupnice dá zahrát.
Kdo zapomněl co barvy znamenají,
doporučuju znovu přečíst v první části článku..
Ale jedno je jisté, že ty příjemné čtyřpražcové, zelené,
jsou prstoklady 12, 22, 24, 34 a 41..:o)

Tato tabulka je jen pro polohu I.,
v následujícím přehledu máte vyobrazeny polohy od I. do XII.

dur

Jen pro úplnost hraní stupnic, přidávám ještě následující přehled prstokladů
pro stupnice hrané i s použitím prázdných strun.. dur

Z výše vyobrazených a popsaných prstokladů lze postavit zajímavý přehled užití prstokladů durových stupnic
v rozsazích jedné oktávy, a to po celém hmatníku kytary..
Je to opět jen má studie, a jsem laik, tak to tak berte..
Ťuknutím na následující přehled prstokladů pro stupnici C dur,
si můžete stáhnout a otevřít pdf soubor, kde je přehled pro všechny stupnice dur i moll..
Cdur

Stupnice moll


Podobné zpracování jako pro stupnice dur, jsem zkusil i pro stupnice moll..
dur dur


Tohle je pak tabulka pro všechny polohy i s vyznačením hratelnosti podle barev..
dur


dur


Jen tak,
porovnání kvalit prstokladů
pro dur a moll.. :o)A následuje tabulka s prstoklady mollových stupnic, které lze hrát s využitím prázdných strun..
dur


I pro všechny mollové stupnice je zpracováno jejich užití po celém hmatníku.
Ťuknutím na následující přehled prstokladů pro stupnici A moll,
si můžetew stáhnout a otevřít pdf soubor, kde je přehled pro všechny stupnice dur i moll..
Cdur
Závěrem


A to je asi pro tento článek všechno..
A k čemu, že to všechno je dobré ?

Asi tak..,
..jak dlouho hraju na kytaru, nejdřív dva roky jako dítě u pana učitele Kříže,
naučil jsem se drnkat jedním prstem pravé ruky melodie podle not, lidové písničky..
druhý rok mne pan učitel začal učit akordy a já jsem ze školy utek..
No asi tomu nejvíc pomohla paní učitelka hudební nauky,
která šíleně rychle cosi diktovala, a já šíleně pomalu psal,
a nevěděl jsem kde je na piánu C, bó jsem to s kytarou nepotřeboval..
Teď mne tak napadlo zda-li by to ta šílená ženská dokázala tenkrát najít na kytaře.. :oP
Pak mi školní chemie sežrala doma ve skříni kytaru (HCl) :o)
a mě kytary bylo líto a tak jsem ji slepil krk
Na to jsem jako kluk našel doma na půdě rozdrbanou brožůrku na kytaru bez not..
Měla červené desky a byl to spíš sešit než knížka,
no kdybyste někdo něco podobného doma našli, dejte vědět :o)))
Trampík si tam koupil kytaru a už v krámě mu ukázali dva akordy.. :o)
Ještě teď mám obrázky z té knížky před sebou, i když knížka už dávno není (škoda)..
V ní se neučilo do kytary mlátit (kytat), ale hrálo se prsty stylem bas, akord,
a to na jednoduchých lidových písničkách, a i ty hmaty akordů byly jednodušší..
Pořídil jsem si novou kytaru za 460kč, španělu, ale exceletní :o)
Na vandrování jsem ji brával sebou a učil se drnkat na kytary přes všechny struny..
Hodně se dalo naučit od ostatních kytaristů, co jezdili ven :o)
Kytarové finty, baré akordy, nové písničky narychlo opisované ve vlaku,
a nebo písničky nahrávané na kazeťák tajně po koncertech
nebo z rádia, a poslouchání textu při přepisování slov, a pak lovení a hledání akordů..
Pak mi kytaru ukradli na jednom vandru na Slovensko, Lubochňa bylo to místo.. :o(
Pořídil jsem si jinou asi za 540kč, už nebyla taková, ale na dovolené s rodiči v Polsku jsem se nudil
a naučil jsem se na ní zvláštní způsob vybrnkávání a hraní melodie najednou. (Černé oči)
Moc mne to bavilo, ale pořád jsem brnkal jen palcem a ukazováčkem
Teprve později jsem do toho zapojil mimo malíčku všechny prsty.
Koupil jsem si červeného Gibsona, v bazaru za 500Kč, jezdil se mnou na vandry a tím to asi i odnes.
Pak jsem si k polokulatým narozkám pořídil polomasív od Seagull 10400kč, kanadská firma,
ale pořád moje hraní zůstává spíše v prostoru 1.polohy a stupnic s prázdnými strunami..
Začínám se zajímat o stavbu akordů, baví mne složité doprovody
a zkuším sluchem zahrát známé melodie i s doprovodem, je to úžasné to pokořit.
Pak jsem si pořídil od Seagull další kytaru, zkusil jsem celomasív,
i když jsem si na ní půjčil, kde se dalo..
Do dneška jsem se nenaučil hrát trsátkem :o)
Baví mne hraní jen tak, prostě ruka hraje akordy po celém hmatníků, a do toho jede melodická linka,
nic to není, nepřemýšlíte o tom a odnáší vás to pryč, a relaxujete.. :o)
Teď po tom, co jsem si pořídil knížky od Andršta,
tak se snažím trénovat stupnice bez použití prázdných strun...

A můžu říct za sebe, že to opravdu pomáhá.. :o)
A dokonce na hraní v polohách zkouším užívat trsátko, už mi nepadá tolik z ruky..
Třeba si na Youtube pustíte písničky a na tenkým éčku zkoušíte lovit melodii,
a najednou vás vtáhne hmatník a vy přestanete běhat po jedné struně nahoru dolu jako trotl,
a usídlíte se levou rukou v nějaké poloze a vám předem natrénovaném prstokladu,
a pak si to jen užíváte..
No, ještě to nemám tak úplně automatický,
je pořád co se učit..

A myslím, že to stojí za to.. ;o)

Tak ať nám to drnká a cinká
a zase příště..16.11.2015 -b-