uzle
a pletence

jednotlivé články o uzlování a pletení...


OBSAH
NAHORU
DOLU
2. ZAMYŠLENÍ NAD VLASTNOSTMI VAZBY V PLETENCÍCH

 návrh turbánku bez řešení vazby

Pokud máte nákres nebo představu o turbánku, tedy co se týká jeho velikosti, počtu obloučků a počtu pramenů, zbývá vám ještě navrhnout zbůsob křížení jednotlivých pramenů. Nemyslete si, není to tak opomíjeníhodné, jak by se na první pohled zdálo. Na několika příkladech se vám to pokusím osvětlit.
Řekněme, že jsme si zvolili turbánek, který má 8 obloučků a 7 pramenů a obrázek výše je jeho rozvinutý nákres na čtverečkovaném papíře zatím bez řešení stylu vazby.Jednoduchá vazba.

plná vazba


Nejjednodušší a pro nás přirozenou vazbou, je vazba jednou vrchem jednou spodem.
Ve zkratce se dá tato jednoduchá vazba značit (pro náš návrh) jako VSVSVS nebo 111111.
Tedy popsáno slovy, sledujete-li jeden pramen v pletenci, pak tento mění v každém křížení svou pozici,
jednou je v křížení vrchem (V) a hned v následujícím křížení spodem (S) a to se za sebou neustále opakuje (111111).
Někdy se tato vazba nazývá i plná vazba, prostě udělat hustější vazbu už nejde.

V porovnání s tkaninou by se to dalo úspěšně přirovnat k vazbě plátna.
Vlastností plné vazby je její největší rozměr na stejný počet křížení,
to znamená, že mezi každým křížením musí pramen změnit svoji polohu, například z vrchu dolů, a pro tento ohyb spotřebuje pramen prostor navíc, jednotlivá křížení proto nemohou být v plné vazbě těsně vedle sebe.

volné pletení s plnou vazbou algoritmus plné vazby při volném pletení

Když už přemýšlíme o vazbách v turbánku, musíme pamatovat na to, že turbánek má hodně společného s plochým pletencem a že vazby, které lze použít v turbánku, lze použít i při pletení plochých pletenců z volných konců pramenů. Určitě jste někdy pletli obyčejný copánek. Stejným stylem lze plést i copánek o něco širší a to ze sedmi pramenů (to je vlastně šířka námi navrhnutého turbánku). Volné prameny máte rozděleny na levou a pravou stranu. Na jedné straně (levé) jsou 4 a na druhé 3.

Takto široký plochý pletenec (copánek) se plete tak,

že vezmete ze strany, kde jsou právě čtyři prameny, ten nejvýš a nejvíc na kraji a propletete ho ke středu stylem vrchem, spodem, vrchem (VSV) a propletený pramen přiřadíte dospoda na druhé straně.

Opakováním algoritmu, který je zvýrazněný, můžete zkusit plést. Zkuste pochopit stejný algoritmus popsaný písmenky v šipkách, dají se jím popsat i velmi složité vazby. :o)

opletení plnou vazbouDvojná vazba.

dvojná vazba

Hned další vazbou, kterou vám chci představit, je vazba dvojná nebo dvojitá.
V této vazbě jeden pramen mění polohu až po svých dvou kříženích. Vazba se ve zkratce značí jako VVSSVV nebo 222.
V této vazbě už dochází ke zmenšení počtu křížení, se změnou polohy pramene v křížení. To se projeví tím,
že pletence i turbánky s touto vazbou jsou celkově užší a zároveň se tato vazba lépe skládá do sebe.

Ještě sem vklíním jednu poznámku. Při použití jednoduchých vazeb je ještě důležitá ta vlastnost, kolikrát jeden pramen, přecházející z jednoho okraje pletence na druhý, mění svoji pozici v křížení. Pokud je počet těchto změn lichý, bude pletenec náchylný na kroucení do podélné šroubovice. Tato náchylnost bude tím větší, čím se pletenec více utáhne a čím bude pletenec užší. Při sudém počtu změn je pletenec stabilní. Vazba v pletencích se dá tedy označit jako sudá nebo lichá právě podle počtu změn v křížení na jednom prameni napříč pletencem. Znamená to, že právě popsaná vazba VVSSVV nebo jinak 222 se může kroutit.

volné pletení s dvojnou vazbou algoritmus pro pletení dvojné vazby

I copánek ze sedmi pramenů ve dvojné vazbě by pro vás asi neměl být problém.
Zkuste jako návod k pletení použít grafické vyjádření algoritmu v šipkách, ale ještě vám to radši pro jistotu popíšu i slovy.

Vezměte z levé strany, kde máte čtyři prameny ten nejkrajnější a propleťte ho do středu pletence vrchem, vrchem a spodem a pak ho přiřaďte zespoda k pramenům na pravé straně.
Pak vezměte horní pramen z pravé strany a propleťe ho do středu spodem, spodem a vrchem a přiřaďte ho zespoda k pramenům na levé straně.

lichá vazba má tendce kroutit se do šroubovice vazba vvssvvTrojná vazba.

trojná vazba

Budeme-li pokračovat v dalším představování vazeb, je jasné, že musí existovat a fungovat vazba trojná nebo trojitá,
která se zkráceně značí VVVSSS nebo 33.

Tato vazba je již poněkud volnější a ještě více u ní platí, že se v ploše lépe poskládá než vazba dvojná.

trojná vazba a druh změn vazby

Teď opět malá poznámka. Když porovnáte plnou vazbu například s touto trojnou vazbou, zjistíte, že se od sebe liší právě v kříženích označených kroužky. Všimněte si, že jsou kroužky v podélných řadách. Změnou celých podélných řad křížení za křížení obrácené byla vytvořena i předchozí dvojná vazba a budou i další následující.

trojná vazba algoritmus pro volné pletení

Opět pro úplnost popisu vazeb
přikládám algoritmus pro pletení pletence
i z volných pramenů.

pletenec 1221 na náramku
Takhle vypadá například náramek z vazby VVVSSS.Vazba 1221.

1221

Samotné vazby ale oceníte teprve v jejich kombinování. Někdy uvidíte věci pletené jednoduchou plnou vazbou. Většinou se jedná o opasky pletené z elastických materiálů. Ale většina opasků je pletená kombinovaně.
Na krajích je vazba jednoduchá a uvnitř vazba dvojná až čtverná. Proč?

Jeden z důvodu je ten, že takový pletenec je rychleji a snáze upletený, má meně změn v kříženích, no a je i užší než kdyby se to pletlo v plné vazbě.
Dále se pak prameny ve středu v dvojných až čtverných vazbách lépe poskládají a mají tendenci být kratší a užší oproti jednoduše pletenému kraji.
Kraj je tím naopak vždy delší než střed, jelikož opakující se změnou pozice pramene v kříženích vrchem, spodem, nabyl na délce.
Plyne z toho jedna příjemná vlastnost, která nedovolí takovému pletenci schrout se do ruličky.
Prostě a jasně, takový pletenec se nikdy podélně nesroluje.
A dalším aspektem je oživení ve vazbě, ornament delších a kratších stehů jednotlivých pramenů symetrických ke středu také udělá své. Zápis takové kombinované vazby může být opět popisem průchodu jednoho pramene přes celý pletenec napříč. Můžete to posat třeba jednou vrchem, dvakrát spodem, dvakrát vrchem a jednou spodem. Zkráceně to jde zaznamenat buď jako VSSVVS nebo i jako 1221.

algoritmus volné pletení 1221

A opět algoritmus
pro pletení na volných koncích
pro přátelé náramků apod. :o)

prsteny náramek z vazbou 1221


Vlastnosti této kombinované vazby VSSVVS se dá
úspěšně použít při pletení turbánků a plochých pletenců,
u kterých vám jde o to, aby zůstaly ploché.

Příkladem mohou být například, prsteny, náramky apod.Vazba 2112.

2112

Lze postavit kombinovanou vazbu i s obrácenými vlastnostmi.
Ta se myslím výhradně používá na turbáncích.
Uprostřed pletence je umístěna jednoduchá vazba. Jak už jsme si řekli, jednoduchá vazba je objemnější a proto bude střed pletence vždy delší oproti řídší vazbě dvojné nebo trojné, která bude použita na okrajích pletence. Na turbánku lze s touto kombinací docílit schrutí okrajů do středu, protože se řidší vazba na kraji dokáže lépe a úsporněji poskládat k sobě.
Z turbánku se stane tvarově jakási pneumatika.
Opět se vazba těchto vlastností dá popsat slovně jako třeba
dvakrát vrchem, jednou spodem, jednou vrchem, dvakrát spodem,
ale určitě je výhodnější popsat vazbu symbolicky jako VVSVSS nebo 2112

algoritmus pro volné pletení 2112

Tato vazba se na pletení náramků
a opasků nehodí,
ale uplést z volných pramenů
samozřejmě jde..

Pomocí takovýchto turbánků se dají spolehlivě zaplést kulové rukojeti, kulové předměty, láhve, ploché kameny apod.

turbánek s vazbou vvsvss se kroutí do pneumatiky dá se nasadit na hranu plochého kamene vazba vvsvss jako oplet kameneVazba 141.

vazba 141

vazba 141 z volných konců

Ještě ukázka jedné extrémní vazby.
Byla by asi zajímavá, kdyby dlouhé stehy středu oplétaly něco pevného.
Zkuste si pletenec uplést na volných koncích..
Ale i jako dekorativní opletení na kulovém
nebo válcovém předmětu by to asi nemělo chybu.

vazba vvsvss jako oplet kameneVazba 6.

vazba 6
A klasická ukázka extrémů, na jedné straně je plná vazba podobná plátnu a na straně druhé toto, absolutní zjednodušení vazby na nevazbu. V podstatě to pak je podobné stáčené šňůře. Dá se to zapsat jako VVVVVV nebo také 6
Možná by se tím dal dekorativně oplést i kulový předmět. Byly by na něm jen souběžné šikmé stehy jednotlivých pramenů jdoucích jedním směrem. :o)Vazba 2211 a 321.

Až dosud jsme mluvili o vazbách symetrických, (1111, 222, 33, 2112, 1331, 141) to znamená, že obě hrany plochého pletence nebo turbánku měly stejné vlastnosti. Co kdybyste ale chtěli uplést turbánek, který by měl být na plocho s tím, že jeho střed by se měl uzavřít.

nesymetrie 2211

Na vazbu takovýchto plochých nebo miskovitých uzavřených turbánků se právě hodí nesymetrická vazba.
U turbánků s menším počtem obloučků se vyplatí pro středový okraj zvolit trojnou nebo aspoň dvojnou vazbu. Tato vazba se lépe skládá a téměř uzavře střed pletence. Vnější okraj pletence se vytváří jednoduchou vazbou, která vnějšek naopak potvrzuje svojí špatnou skládavostí a rozměrností. Tak můžete například použít vazbu VVSSVS nebo jinak 2211.

nesymetrie 2211

nesymetrie 2211 Další nesymetrickou variantou pro náš plochý turbánek může být i tato vazba VVVSSV nebo jinak 321.
Samozřejmě, že trojná vazba uzavírá střed a jednoduchá (plná) vazba tvrdí vnější obvod turbánku.Pyramidální vazba.

Dovolím si nyní takovou malou vsuvku. Pokud potřebujete uzavřít střed opravdu velkých turbánků s mnoha obloučky, třeba právě pro ploché pletence, pak je výhodné, místo řídkých vazeb (čtverná,trojná,dvojná) ve středu, použít pyramidální vazbu. Ono je to vlastně jako turbánek, který má na vnější straně všechny obloučky a směrem ke středu se část obloučků vrací dříve, aniž by se ocitly na středové hraně turbánku. Návrat vnitřních obloučků probíhá v několika úrovních. Asi to sem nepatří, ale řeší to uzavírání středů podobně jako trojná nebo dvojná vazba ve středu turbánku a pokud vás to zajímá, můžete si o tom přečíst více zde.Vazba VVSSVV-SSVVSS.

střídavé vazby

Až sem to byly vazby sice kombinované, ale pořád jednoduché,
daly se opsat průchodem jednoho pramene napříč pletencem.
Další sortou vazeb jsou vazby střídavé.
Dají se zaznamenat sekvencí popisů několika průchodů pramenů napříč pletencem.
Hrozné co se dá napsat..
Prostě jeden pramen jde třeba VVSSVV a následující sousední jde SSVVSS a to se celé opakuje.
Vypadá to velmi zajímavě.

střídavé vazby Tento styl vazeb by se dal možná nazvat i jako vazby příčné.
Oproti jednoduché plné vazbě byly v této vazbě převráceny jen křížení v kroužcích.

střídavé vazby A tady už je klasická střídavá vazba bez barevných poznámek..

střídavé vazby

Střídavé vazby jsou neokoukané
a velmi dekorativní,
zkuste si je uplést
i jen z volných konců..

Jen jejich algoritmus
a pletení
je poněkud složitější.

U střídavých vazeb, kdy se vazba opakuje po několika průchodech pramene napříč se musí vzít v potaz číslo, po kolika obloučcích se to vlastně celé opakuje. Toto číslo je taktem vazby a počet obloučků v turbánku by měl být dělitelný číslem taktu.

střídavé vazbyVazba VVVSSS - SSSVVV.

střídavé vazby Další vícemeně pokusný návrh střídavé vazby..

střídavé vazby

.. popis k jejímu zkušebnímu upletení
z volných konců..


a malá ukázka vazby v reálu...

ukázka ukázkaVazba VVSVSS - SSVSVV.

střídavé vazby

střídavé vazby

..a popis k jejímu zkušebnímu upletení
z volných konců..Vazba VVSSVS - SSVVSV.

střídavé vazby a ještě jedna vazba, tak tuhle mám vyzkoušenou na náramku, zajímavá.. Vypadá jak parkety a není zas tak úplně symetrická..

střídavé vazby

algoritmus k pletení
z volných konců..

vvssvs-ssvvsvVazba VSVSVS - VSVSVS - SVSVSV - SVSVSV.

střídavá vazba s taktem 4 Tahle vazba je zajímavá tím, že její takt je 4.

střídavá vazba s taktem 4 A když se podíváte na obrázek bez šipek spatříte, že vazbou pomalu sestupují stehy dvojné vazby.
Ještě jsem tuhle vazbu nezkusil, ale je to lákavé, chtěl bych to vidět uvázané ve skutečnosti.

algoritmus střídavá vazba s taktem 4

algoritmus k pletení
z volných konců.
Tady už se to musí
opravdu hlídat..

ukázka
..ukázka vazby, dalo by se říct nic moc,
ale možná v pletencích s více prameny
a s okrajem v jednoduché vazbě .. :o)Vazba VSVSVS - VSSSVS - VSVVVS.

střídavá vazba Tahle vazba je zajímavá tím, že se v ní v určitém ornamentu mění křížení oproti plné vazbě.
Vznikají tak pravidelné dlouhé stehy trojné vazby.

střídavá vazba Je to velmi efektní, ale má to takt 3, který už se nám nehodí do našeho návrhu.
Musel by se změnit počet obloučků z 8 na 6, aby byl dělitelný 3 taktu vazby. :o)

algoritmus střídavá vazba

A opět k mání
algoritmus k pletení
z volných konců.Vazba VSVVVS - VSSSVS - VSSVVS.

střídavá vazba cik cak Tahle vazba je zajímavá tím, že v ní vzniká zajímavý velmi výrazný ornament cik cak.
Kroužky jsou opět zvýrazněna křížení, v kterých je změna oproti plné vazbě.

střídavá vazba Vazba má opět takt 3 :o)

algoritmus střídavá vazba

Algoritmus pro pletení z volných konců
není zase tak složitý..

Na náramcích vypadá super. :o)

algoritmus střídavá vazba cik cakCo vazba na turbáncích a plochých pletencích mění?
Vazba do jisté míry může změnit rozměr turbánku nebo pletence.
Čím řidší je vazba, tím je turbánek i plochý pletenec užší a od jisté míry i méně stabilní.
V každém případě vhodnou vazbou připravíte turbánek nebo pletenec pro jeho budoucí tvar a tedy i použití.
Vazbou turbánku či pletence můžete zajistit stabilitu jeho tvaru, který od něj požadujete.
Vazba turbánku či pletence určí jeho vnější vzhled, tedy jeho vzor křížení na jeho povrchu.

Myslím si, že jsem vyčerpal téma a jen přemýšlím, zda-li sem patří další prvky jako třeba souběžný oplet, vkládané turbánky a vložená okna, ale asi už ne. Necháme si to na příště, už tak je to dlouhé. :o)
V každém případě se na příště můžete těšit, protože se chystá článek o tom, jak takovou složitou vazbu na turbánku v klidu a s přehledem uplést..
-b-

na začátek