uzle
a pletence

jednotlivé články o uzlování a pletení...


OBSAH
NAHORU
DOLU
GALERIE


Úvod
Uvázání
Studie
Pletence
Kombinace
Hvězda
Závěr

Úvod
Uvázání
Studie
Pletence
Kombinace
Hvězda
Závěr

15. Uzel hvězda (StarKnot).Vázaný na konci lana..


gord
Při jednom prodeji v Kersku přede mne předstoupili dva milí lidičkové a tvrdili mi, že se známe..
Bylo velmi příjemné zjistit, že je to Gord s Aťou, s kterými jsme si psali jen po netu.
Jinak Gord je tvůrcem úžasných stránek o uzlování..
A když jsem se v řeči před Gordem zmínil o uzlu Star knot, hbitě mi ho uvázal na provaze..
To bylo v roce 2007..
A toto je fotografie onoho uzlu, ještě si ho prohlédněte z jiných pohledů.. :o)

gord Uzel se normálně váže na konci stáčeného lana tak,
že se kus lana od konce rozdělí na jednotlivé prameny, a z těch se pak uzel uváže.
Jedná se o jedno z několika ozdobných zakončení lana.. :o)

gord Takto vypada uzel odspodu..
Zkusíme si nyní tento uzel uvázat...


Postup vázání na konci lana..

Nejdříve se podívejte na nákres..
studie

A pak zkuste podle fotografie uvázat první patro uzlu..
vazba

Po vytvoření prvního patra uzlu toto postupně dotáhněte..
vazba

Dotažené spodní patro uzlu uchopte a zakryjte palcem..
A připravte si protažení druhého patra uzlu podle následujícího nákresu..
vazba

Nebo podle fotografie.. :o)
vazba

Po dotažení a dorovnání uzle vám vyjde něco podobného.. :o)
vazbaStudie uzlu hvězda.

Když si uvázaný uzel prohlédnete z boku a pomalu jím otáčíte,
můžete v něm vidět jednotlivé liščí smyčky, jež se navzájem drží sousedního jinak barevného pramene..

pletení
pletení
pletení
pletení

Pokusíme se nyní tyto zaklesnuté liščí smyčky překreslit do grafiky rozvinutého válce..

studie
Již z pohledu na tento nákres jednoznačně vyplývá,
že tento okrasný uzel jde vázat na jakémkoliv počtu pramenů.studie
Předchozí nákres ukazuje ještě možnost dotvoření horního patra tohoto uzlu.
Konce pramenů se po dovázání horního patra uzlu ještě navíc protahují dolů.
Vypadá to, jako byste vytvářeli druhý souběžný oplet.
Zakončení lana pak budí dojem dokonalého uzavřeného pletence.
Dole pod uzlem však tyto volné konce trčí a musí se zakrátit, a tak se uzel v praxi i dokončuje..
Prohlédněte si následující obrázky tohoto zakončení..
pletení

Nyní porovnejte pohled zvrchu... :o)
pletení

Pohled ze spodu.. :o(
pletení
Za cenu hezkého vrchu máme ve spodku uzle šest volných konců..

A to je právě to, co mne lákalo pokořit,
už od té doby, kdy jsem uzel viděl prvně na obrázku někde na nějakých stránkách,
kde jich měli vedle sebe vyskládaných hned několik a nebyly vidět konce jejich zakončení..
Pak přede mnou tento uzel uvázal právě kamarád Gord.
Celou dobu jsem přemýšlel jak uvázat tento uzel z jednoho kusu provazu..

Ale nebudeme předbíhat rozuzlení problému, ještě pár obrázků na provaze..
pletení

Poslední obrázek je zase ukázka komplikovaného konce uzlu s mnoha volnými konci.. pletení


Smyčkové a řetízkové pletence

Když se vnoříte do následujícího nákresu, zjistíte,
že je hvězdový uzel vytvořen z několika uzavřených smyček,
a že tudíž nelze uvázat z jednoho kusu provazu.
Pletenec by tedy šel uvázat jako mnohobarevný,
což svým způsobem pro vytváření složitých pletenců skládáním není vůbec špatná vlastnost :o)
studie

Pokud bysme chtěli pletenec udělat pouze z jedné barvy,
museli bysme do něho dostat nějakou chybu, která by jeho mnohobarevnost změnila

studie
Zkusil jsem zrcadlově otočit vrchní část pletence,
Ale jednotlivé smyčky pletence změnily jen svůj tvar,
myslím, že se to někde jinde určitě použije, ale nám to teď nepomohlo.

studie
Další pokus s ůpravou zakřížení dolních obloučků pletence už pomohl..

studie
Uzavřené smyčky se otevřely do řetízku, tedy do sebe zapletených otevřených smyček..
Následující studie v barvě vám to ještě více osvětlí..
studie
Podle takového nákresu už se dá plést otevřený pletenec postupným naplétáním smyček..
Nebo se dá podle tohoto vytisknout předloha na papír.
Předlohu si pak nalepíte na dřevěný špalík, na němž si pomocí zapíchaných špendlíků vytvoříte opěrné body.
Vezmete provaz a můžete zkusit uplést uzavřený pletenec.

Pletenec jsem si zkusil uplést s pěti obloučky a vypadá asi nějak takhle..
pletenec
Zkusím vám uhýbat dvěma volnými konci začátku i konce, abyste si pletenec lépe prohlédli..

Toto je pohled zvrchu, oproti nákresu pletence..
pletenec

A toto je pohled na spodek pletence..
pletenec
Odlišnost o proti hvězdovému uzlu je nepopíratelná.. :o)
A je jasné, že se nám tímto otvírá zajímavá skupina ornamentálních uzlů...
pletenec

V nákresu tohoto pletence je někde dole šipka, v níž je zapsaná jednička..
Ta jednička znamená, že tento pletenec lze uvázat jednobarevně pro jakýkoliv počet obloučků.
Kdyby tam byla dvojka, nešly by uplést jednobarevně pletence se sudým počtem obloučků.
S dvojkou v kroku lze pletenec uplést pro sudý počet obloučků jen dvoubarevně, tedy ze dvou provazů..

Dá se tedy říct, že to číslo v šipce je..
délka kroku řetízkového pletence vyjádřená v počtech okrajových obloučků..

Znamená to tedy, že..
společný dělitel kroku opakování řetízkového pletence s počtem okrajových obloučků pletence
určuje z kolika barev (kusů provazu) lze pletenec uplést.


Ale ještě jsme pořád nevyřešili hvězdový jednobarevný uzel.. :o(


Další kombinace

kombinace
Dalším pokusem bylo komplikování spodku pletence,
čímž se pletenec ještě více odklání od původního tvaru hvězdy.
Tady snad už jen šlo o zaznamenání možnosti rozšiřování vazby v okrajích tohoto smyčkového pletence.
kombinace
V předchozím obrázku je zvýrazněn jeden krok smyčkového pletence..
kombinace
A v tomto nákresu je již barevně vykreslena postupující vazba pletence, její krok je roven 1
Pletenec jsem nezkoušel vázat, ale určitě jde :o)
Pokud přidáme do středu pletence pruh výměn, opět se změní z původních smyček na řetízkový pletenec,
který půjde uplést z jednoho provazu, tedy z jedné barvy.
kombinace
Pokud v nákresu vybarvíme postupující smyčky plnící vazbu pletence,
vznikne nám tato studie, podle které lze opět vázat na předloze.
kombinace
Všimněte si, že tento pletenec s otevřených smyček má krok 3
Na následujících obrázcích se můžete podívat na jeho realizaci..
vazba
vazba
vazba
Je patrné, že čela tohoto pletence, tedy vrch i spodek jsou stejná jako na hvězdicovém uzlu,
ale obvod pletence je jiný, jakoby bylo vrchní patro oproti spodnímu v porovnáním s původním tvarem hvězdy pootočeno.
Je to ale určitě zajímavý pletenec a nutí k další slepé cestě rozvíjení nápadu vkládání středové vazby.
kombinace
Tento řetízkový pletenec má krok 4
Je v něm uprostřed použita část klasické turbánkové vazby.
Oproti předchozímu žlutému pletenci jsou obě patra hvězdice natočeny přesně proti sobě,
ale patra se od sebe již začínají vzdalovat, čímž se hvězdice začíná svými patry oddalovat od sebe.
kombinace
kombinace
Tento řetízkový pletenec má krok 3
Horní patro pletence je proti spodnímu patru obloučky v mezerách, nevzniká klasická hvězda.
Horní patro proti dolnímu bude zrcadlově otočené.
kombinace
kombinace
Tento řetízkový pletenec má krok 4
Změna oproti předchozímu návrhu je, že horní i spodní patro budou v obloučkách přesně nad sebou.
patra se vlivem vloženého středu vazby od sebe již začínají vzdalovat.
kombinace
Vkládáním dalších řad křížení mezi hvězdicové okraje se prodlužuje krok pletence z otevřených smyček.
Můžete se podívat ještě na několik nákresů pro vaše zamyšlení..
Pletenec se postupným rozšiřováním začne podobat spíše na turbánek se zvláštními okraji.
kombinace
kombinace
kombinace
kombinace

A pořádnej návod na hvězdu zatím nikde :oP


Hvězda

hvězda Další možností může být jen pouhé zakřížení příčných tahů hvězdou z patra do patra.
Na první pohled to vypadá jako původní smyčkový pletenec,
ale při vykreslení jedné smyčky zjistíte, že se smyčky v pletenci otevřely
a vytvářejí pletenec z otevřených smyček (řetízkový pletenec).
hvězda
Ještě si pletenec můžete prohlédnout v barevné verzi, má krok 2
To znamená, že půjde uvázat jen v lichém počtu obloučků.
Zkuste si nyní tuto předlohu upravit a vytisknout na papír,
a pak ji nalepte na nějaký dřevěný válcový kolík.
V potřebných místech si do kolíku vpíchněte opěrné špendlíky a pletenec upleťte..
hvězda
Po stažení pletence z kolíku přesuňte podle předchozího obrázku křížení do spodní části pletence.
Pletenec na několikrát pomalu a pečlivě dotáhněte..


Zkusil jsem uplést pletenec z pěti obloučky..
hvězda
hvězda
hvězda
Po dotažení pletence se posunuté křížení stane součástí pletence, nikde není vidět..

Po přesunu křížení a utažení vypadá grafický náhled na otevřené smyčky pletence takto..
hvězda


Zkusil jsem schválně ještě hvězdu se 3 obloučky a z přírodního provazu..
hvězda
hvězda
hvězda
I u tohoto pletence zakřížení mizí a stává se jeho součástí.. :oD
To znamená, že tento návod funguje, a lze jím uvázat hvězdový uzel z jednoho provazu pro všechny liché hvězdy.


Ještě je tu ve hře jeden namalovaný nákres, který jsem dále nezkoušel,
protože by hvězda vypadala jinak, ale kdo chce, může si to vyzkoušet..
hvězda
hvězda
Jak je na posledním nákresu v šipce, jedná se o pletenec otevřených smyček o kroku 2
Dolní patro hvězdy je oproti hornímu patru jen zrcadlově otočené..


Závěr

K čemu by se tento okrasný pletenec mohl hodit, když už nemusí sedět jen na konci lana ?
Pletenec lze použít jako přívěšek, třeba na klíče.
pletení pletení Nebo lze uzlík použít jen jako hmatku, knoflík, zajímavý tvar nebo těžítko..
Okraj hvězdy půjde dále použít i jako zdobící prvek složitějších pletenců.


Tento článek jsem pro 51ku sliboval velmi dlouho,
tak snad někoho i po tak dlouhé době čekání potěší..
V článku jsem použil nákresy, které nemusí mít po upletení žádný smysl,
vložil jsem je sem pro vaše další přemýšlení a poňouknutí k tvoření.. :o)
Zkuste si něco z tohoto článku uplést,
jedná se opravdu o zajímavé pletence :o)))

27.11.2014 -b-


na začátek