něco
o hudbě


O hudbě jinak..


ZPĚT
NAHORU
DOLU
Výroba_C/D
Tabulka_C/D
Delší
Tlustší


Komponenty
Výroba
Konc_G


Přívod
Vzduchu


Tónový
Otvor_A


Tabulky
porovnání


Tónový
Otvor_A#


ZátkaOkap
Barvení
Píšťal


Blues_G
Tabulatury


Poděkování


Část první
Část druhá

Koncovky po pár letech pokoušení a přemýšlení.. část třetí

KoncDir

---------------------------------------------------------------------
Koncová píšťala v C s tónovým otvorem D.Třetí typ koncovky si opět můžete postavit z obyčejné koncovky v C
KoncDir
Budete potřebovat znát i délku koncovky v D.
Tuto koncovku v D si buď naladíte na druhé píšťale, kterou si vyrobíte
nebo použijete přibližných měr z mé koncovky v D,
která je dlouhá od hrany okénka po konec okolo 558 mm
a délka samotné trubky bez hubičky je asi 537,5mm.
KoncDir
Stejným postupem jako na dvou předchozích koncovkách s přidaným tónovým otvorem
přenesete nyní délku koncovky v D na vaši koncovku v C a označíte si místo na trubce.
Je to jako byste dali koncovky v D i v C hubičkama v jednom místě vedle sebe
a délku koncovky v D přenesli na koncovku v C.
Od tohoto označeného místa si udělejte o 5-9mm tečku blíže k hubičce píšťaly
a začněte do trubky navrtávat tónový otvor.
Díru navrtáváním zvětšujte a na ladičce kontrolujte tón při otevřeném tónovém otvoru.
Na píšťale pískejte druhou alikvótu, tedy tón se dvěma tlakovými kmitnami..
Vašim úkolem je nyní naladit tón D.
Začišťujte průběžně trubku v okolí vrtu od nečistot.
Nakonec si smirkovým plátnem ohlaďte hrany otvoru,
aby vám na nich nedrhnul prst při hraní..


---------------------------------------------------------------------


I na této koncovce v C s přidaným tónovým otvorem v D
nepřicházíte o hraní jako na klasické koncovce.
Ponechejte uzavřený tónový otvor v D a otevřený konec píšťaly,
a můžete zahrát tóny v modrých políčkách.

Pokud píšťalu uzavřete i na jejím konci, hrajete tóny ve žlutých políčkách.

Jednotlivé sloupce tónů si přepínáte silou dechu.
Tóny ve sloupci jsou označeny nad modrými políčky, číslem alikvóty tónu
nebo můžeme říct i počtem tlakových kmiten uvnitř trubky píšťaly.

Samozřejmě postupným zavíráním nebo otevíráním konce píšťaly (musí být uzavřený tónový otvor)
se posouváte po tónech v jednom sloupci mezi žlutým a modrým políčkem.
Při této technice hraní musíte mít na paměti, že uzavíraná píšťala potřebuje slabší dech,
jinak v tónech přeskočíte na více tlakových kmiten, vyšší alikvótu tónu, vedlejší sloupeček tónů.
A i naopak otevíraná píšťala potřebuje mírně silnější dech..

KoncDir
Pokud při otevřeném konci píšťaly otevřete i tónový otvor v D,
získáte tóny, jako byste hráli na otevřenou koncovku v D, tedy tóny v tmavě šedých políčkách.
Přivřením tohoto tónového otvoru můžete získat tóny o půltón nižší, ve světlešedých políčkách.
Je zde však jedna záludnost:
Při zavřeném tónovém otvoru hrajete sedmou alikvótu podle koncovky v C, hrajete A# (modré políčko).
Pokud však otevřete tónový otvor v D, zní vám tón C se sedmi tlakovými kmitnami,
ale už jako sedmá alikvóta v koncovce v D (tmavěšedé políčko).
Pokud nyní píšťalu v tomto tónu C jako sedmé alikvótě v koncovce v D se sedmi kmitnami
začnete přivírat na tónovém otvoru D, píšťala se délkou vrátí do koncoky v C,
tón C se nezmění, jen v těle píšťaly teď bude kmitat 8 tlakových kmiten,
tedy 8 alikvóta v koncovce v C.
To se děje kvůli poměru period tónu C ku D jako 8 ku 7 v přirozeném ladění..


KoncDir
Pokud si na vaší právě doladěné píšťale budete chtít zahrát stupnici C dur,
najděte si nejdříve dechem čtvrtou alikvótu při zavřeném tónovém otvoru v D,
a můžete začít trénovat..
Náslech s videem lze pustit ťuknutím do tabulatury stupnice..

na začátek

---------------------------------------------------------------------
Píšťaly delší, větší průměr trubky a hlubší tóny.


KoncDir
Když jde udělat píšťala krátká a tenká, půjde udělat i píšťala větší a tlustější s hlubšími tóny.
Když si ale postavíte delší píšťalu a strčíte ji do pusy,
zjistíte, že nedosáhnete na konec píšťaly
a někdy ani na tónové otvory. :)
Proto jsem musel přistoupit na řešení vedení vzduchu potrubím až na začátek píšťaly,
stejně tak jako používají mistři vyrábějící píšťaly, koncovky a fujary z bezu

Abyste si i vy mohli vyzkoušet, jak takové velké píšťaly znějí,
pokusil jsem se vytvořit malou stavebnici komponent, které si můžete natisknout na 3D tiskárně..
A nebo si ve svém okolí můžete někoho najít, kdo by vám natisknul.
Komponenty budou tedy tištěny z materiálu PLA,
ale potrubí opět seženeme v elektroinstalačním materiálu,
jako hladké tenkostěnné instalační trubky z PVC pro vedení kabelů..
Pro pomocné vedení vzduchu k začátku píšťaly použijeme nám již známý vnější průměr 16mm.
Pro různé tloušťky píšťal, pak průměry 20mm, 25mm a 32mm..
(Možná časem zkusím dodělat komponenty i na průměr 40mm..)

na začátek

---------------------------------------------------------------------
Díly pro tisk 3D, značení a funkce na píšťale.Takže nejdřív sady připravených komponent v STL
KoncDir
Na obrázku jsem graficky načrtnul mapu,
kde se dílky na píšťale používají
a na dalším obrázku je, jak jsou dílky označeny.

KoncDir
Písmenka jsou volena tak, aby to trochu mělo logiku..
Pxx.. je píšťalka rovnou do pusy.
Fxx.. je píšťalka fujarového typu, musí se použít další díl buď C nebo L..
C..... je cecúl, tedy název z fujary, díl, do kterého se fouká a délky jsou 50, 70 nebo 40mm
Lxx.. je díl, který vstupuje do píšťalky místo cecúlu a do tohoto dílu dále pasuje trubka PVC d=16mm
T..... je díl, který spojuje cecúl s trubkou d=16mm do dílu L a s trubkou d=16mm na svod kondenzu.
U..... je vnější zátka na trubku d=16mm, kterou je uzavřen kondenz dole nebo se zátkou sevře i tkanina jako knot.
I...... je varianta zátky vnitřní do trubky d=16mm pro uzavření kondenzu a možnost sevření tkaniny jako knot.
Sxx.. je spona, která semkne trubku píšťaly s dílem T, zabrání pootočení dílu T i vybočení dílu L do strany.
Oxx. je možné rozšíření konce píšťaly pro příjemnější uzavíraní koncového otvoru.
Kxx. je možná instalace klapky na konec píšťaly na větší průměr trubky, sem si budete muset dolepit cosi měkkého.
Dxx. je deklík, uzávěr nepoužívaného tónového otvoru, do něj si také musíte vlepit kousek něčeho měkkého.

Písmeno xx definuje průměr trubky samotné píšťaly (20, 25, 32mm)
Téčko je kolmé 90st nebo méně 96st nebo více 100st vybočené.. (T90 T96 T100)
Zátka U může být menší či větší kvůli prostoru pro tkaninu pro odvádění vlhkosti pryč.
Zátka I je vlastne pevný špuntík kterým lze také zachytit tkaninu na okap kondenzu.

Komponenty pro tisk 3D ke stažení pro nekomerční použití..
P2000 , P2505 , P3200
F2000 , F2498 , F2505 , F3200
C40 , C50 , C70
L20 , L25 , L32
T90 , T96 , T100
U1598 , U1610 , U1630
I1380
S20 , S25 , S32
O20 , O25 , O32
K32
D20 ,D25 ,D32

KoncDir

Řešení klapky K32 s vlepeným pěnovým plastem..
KoncDir

Uzávěry nepoužívaných dílu, nazvané jako deklíky D20, D25 a D32..
Na jednom dílu je už vlepen pěnový plast (použil jsem lepidlo chemopren) KoncDir
Takže komponenty máte k nekomerční dispozici.
:)


na začátek

---------------------------------------------------------------------
Koncová píšťala v G s tónovým otvorem A.Nejdříve příprava koncovky v GKoncDir
K její výrobě budete potřebovat elektrikářskou trubku o vnějším průměru 25mm a 16mm.
Dále si vytiskněte hubičku F2498 nebo F2505, díl L25, pak asi nejlepší bude díl T96,
pak zátku na okap kondenzu I1380, potom sponu S25 a možná ještě O25 na spodek píšťaly.

Nejdříve si trubku o průměru 25mm na jednom konci začistíme a zasuneme ji do hubičky F2498.
KoncDir
Přibližná délka píšťaly při použití této trubky je 814mm od hrany okénka hubičky,
pokud je trubka vytažena, vychází to na ní asi 785mm.
KoncDir
Samozřejmě si trubku řízněte o něco delší,
KoncDir
a laďte ji postupným zkracováním.
Píšťalu přefoukněte na dvě tlakové kmitny, tedy druhou alikvótu základního tónu,
a skoro před překlopením do další alikvóty byste měli mít tón G..
KoncDir
Pokud je tón hlubší, zkracujte trubku píšťaly.
KoncDir
Plastová PVC trubka se dá dobře odřezávat ostrým nožem.
KoncDir
Trubku na konci zarovnejte do roviny plochým pilníkem
KoncDir
Pokud máte naladěnou koncovku, ještě začistěte hrany konce trubky smirkovým plátnem.
KoncDir

na začátek

---------------------------------------------------------------------
Přívod vzduchu do píšťaly v GKoncDir
Nejdříve si odhadneme délku trubky průměru 16mm pro přívod vzduchu a pro okap kondenzu.
Trubku nastříháme nebo nařežeme
KoncDir
U obou trubek zarovnáme pilníkem řezy a srazíme hrany.


Nyní vysuneme naladěnou trubku z hubičky píšťaly.

Vezmeme do ruky díl L25 a obrousíme válcový výstup,
který bude zasazen do vstupu hubičky.
KoncDir
Vstupní otvor do hubičky začistíme vrtákem o průměru 12mm nebo stočeným smirkem.
KoncDir
Zasazení dílu L25 do hubičky F2498 by nemělo jít tak úplně volně,
ale také ne násilím, chvilku vám to dá..
KoncDir

Nyní si vezměte do ruky díl T96 a začistěte jeho větší otvory.
Jde to pomocí vrtáku o průměru 16mm nebo smirkovým plátnem stočeným do ruličky.
KoncDir

Do dílu T96 zasuňte obě připravené trubky o průměru 16mm.
Delší trubku pak zasaďte do dílu L25,
Výstup z T96 by měl směřovat mírně vzhůru, aby vám kondenz nešel zpátky do pusy.
KoncDir
Na tuto sestavu odspoda natlačte sponu S25..
KoncDir
Z boku to pak vypadá takto..
KoncDir
Na konec okapové trubky zatím lehounce zasuňte holou zátku I1380.

KoncDir
Naladěnou trubku zasuňte skrze sponu S25 zpět do hubičky F2498.
KoncDir
Nyní přijde na řadu zasunutí cecúlu C50 do dílu T96,
tedy dílu, který půjde jedním koncem do pusy a druhým skrz téčko do píšťaly.
K přizpůsobení obou dílů k sobě použijte vrták o průměru 12mm, nůž a smirkové plátno.
KoncDir

KoncDir
Poslední díl je rozšíření konce trubky O25.
Můžete si ho na konec trubky narazit nebo nemusíte,
ale pro hraní je to příjemné..
KoncDir
Nyní máte hotovou koncovku v G
Můžete si zkusit zahrát..
Ale my půjdeme ještě dál..


na začátek

---------------------------------------------------------------------
Navrtání a naladění tónového otvoru A v koncovce GNyní si k již hotové koncovce v G přiložíme na stejně silné trubce naladěnou koncovku v A
Koncovky srovnáme jejich hubičkami do jedné linie,
a délku koncovky A si označíme na naší koncovce v G..
Teď bysme museli naměřit od označení asi něco okolo 8-15mm blíž k hubičce a označit si vrtací bod.
To je kdybyste si to chtěli vyzkoušet na jiných píšťalách.

Ale vy nyní použijete vyměření podle našeho obrázku.
Od konce trubky (průměr 25mm) vyměřte 110mm a udělejte si vrtací tečku.
KoncDir
Otvor postupně navrtejte vrtákem o průměru od 4 do 8mm..
KoncDir
KoncDir
Při vrtání si kontrolujte ladičkou na druhé alikvótě tón A
KoncDir
Nestačí-li vám velikost vrtáku, použijte kulatý pilník,
kterým začišťujte i stěnu trubky vevnitř.
KoncDir
Nakonec otvor ohlaďte smirkem,
aby vám o jeho hrany nezadrhávalo bříško prstu.
KoncDir

KoncDir
Super !!!!
Máme naladěnou koncovku v G s tónovým otvorem A,
můžete si zkusit zahrát pár tónů.

KoncDir
Takto se dá zahrát na píšťalu v G s tónovou dírkou A stupnice D dur.
Ťuknutím do tabulatury si to můžete i naposlouchat a nakoukat.
Kdybyste podle této tabulatury zahráli na píšťalku v C s tónovou dírkou D,
zahráli byste stupnici G dur.
Chová se to podobně jako různě velké zobcové flétny, stejný prstoklad - jiné tóny.

Bob Rychlik jako učitel hry na tuto píšťalu rád říká,
že to je jako foukací harmonika,
naučíš se melodii na jedné harmonice,
a pak v jinak naladěné sice hraješ stejnou melodii,
ale už v jiné tónině.
A tak to je.. :)

Pár náslechů, ať vás tento nástroj pořádně polapí..
Třeba jedna hraná Čechomorem, Ta unínská rola.. v molové stupnici,
Pokud to zahrajete na koncovku v G s tónovou dírkou A, může to být i v H mol..

Ulrychova melodie z jedné pohádky o kováři ..
V této melodii si zase užijete tónového otvoru v A a nebudete potřebovat zavírat koncovku.
Jako by tato melodie byla pro tuto koncovku složena..

na začátek

---------------------------------------------------------------------
Porovnání možností koncovky v G s tónovou dírkou A a bez ní.Nyní se podíváme na tabulatory tónů na koncovce v G bez přidaného tónového otvoru.
Určitě si všimnete, že lze zahrát jen přerušené sekvence chromatických tónů.
Nástroj dovoluje zahrát jen tóny tak specifické pro koncovou píšťalu.
Neříkám, že je koncovka něčím ochuzená, jen má specifickou nábídku tónů,
které vznikají dělením vzduchového sloupce,
a pak plynulým přechodem při zavírání a otevírání konce píšťaly.
KoncDir

Když se podíváte na tabulaturu tónů koncovky v G s přidaným tónovým otvorem A,
a tabulky porovnáte, zjistíte, že se některé přerušené chromatické sekvence tónů propojily
právě použitím tónů z přidaného tónového otvoru A a jeho postupným otevíráním a zavíráním.
Dál při tom můžete užívat tóny koncovky i s jejími plynulými přechody
při zavírání a otvírání konce píšťaly. KoncDir

V předchozí tabulatoře jste si určitě všimli jedné mezery mezi chromatickými sekvencemi tónů,
a to mezi druhou a třetí alikvótní řadou.
Pro koncovku v G s přidaným tónovým otvorem v A je to tón A# (Bb).
Tuto mezírku propojí vyvrtání druhé tónové dírky v A#.
Tedy koncová píšťala v G s tónovými otvory v A a A#.
Přičemž otvor pro A# je vrtán odspodu a drží ho palec..
Jinak vlastnosti koncovky přetrvávají i zde
KoncDir

na začátek

---------------------------------------------------------------------
Navrtání druhé tónové dírky pro koncovku v G pro tón A#Na naši rozpracovanou píšťalu v G naneseme další vrtací puntík.
Je to ve vzdálenosti asi 155mm od konce koncovky,
a tentokrát budeme vrtat z druhé strany, tedy pro palec.
Ta vzdálenost je zase odvozena od délky koncovky v A#.. :D
Zkoušel jsem oba tónové otvory vrtat zepředu, ale při hraní je to křeč.
Ten palec tam tak nějak přirozeně stejně musí být.
Tento tón se mnohokrát při hraní neužije, ale bude tam.. :).
Třeba při blues v G je to velice zajímavé..
KoncDir
Díru jsem si vrtal až do velikosti 7,5mm
KoncDir
KoncDir
Ale stejně se to ještě muselo zvětšovat a začišťovat..
KoncDir
A pak už to ladilo.. :)
KoncDir


na začátek

---------------------------------------------------------------------
Dodělání okapu..Nyní si ještě pohrajeme s okapávací zátkou..
Zátku vytáhneme a střihneme kus savé látky (starý kapesník)
KoncDir
Zátku umístíme do středu látky a zasuneme ji zpět do trubky..
KoncDir
Látku omotáme nití mezi zátkou a její kuličkou na konci..
KoncDir


na začátek

---------------------------------------------------------------------
Barvení píšťal..A nyni si nachystáme acetonové barvy a hrubé smirkové plátno.
KoncDir
Píšťalu rozebereme na komponenty.
A trubky zdrsníme hrubým smirkem.
KoncDir
Opravdu hodně zdrsníme..
KoncDir
Otevřeme barvy a ..
KoncDir
Začneme malovat..
KoncDir
KoncDir
KoncDir
Malujeme i tenké trubky pro přívod vzduchu..
KoncDir
Pokud se nám zdála hubička na trubce volnější,
můžete na konec trubky nanést dvě vrstvy barvy..:)

Trubky můžete ozvláštnit i barvou černou..
Sem tam nějaká černá šmouha udělá své.
KoncDir
Barvu necháme chvilku zaschnout, což je u acetonek velmi rychlé..
KoncDir
A píšťalu začneme pomalu skládat nazpět.
KoncDir
Nakonec zasuneme do škvíry spony cosi, co ji pootevře
a my zasuneme trubku skrze sponu do hubičky píšťaly.
KoncDir
A to je vlastně všechno..
KoncDir


na začátek

---------------------------------------------------------------------
Poslední blues, pár tabulatur a poděkování..Tak tedy poslední náslech z koncovky v G se dvěma tónovými otvory A a A#..
Pokus o blues v G dur...


A jelikož si myslím, že národ český, moravský i slovenský je národem tvořivým,
přidávám sem ještě tabulatury pro píšťaly v jiných obvyklých tóninách..
KoncDir
KoncDir
KoncDir
KoncDir
KoncDir
KoncDir


---------------------------------------------------------------------Tento článek je darem všem píšťalkovým muzikantům..

A já bych chtěl touto cestou moc poděkovat těm,
kteří větší měrou přispěli k jeho vzniku..

A to hlavně..

organizátorům festivalu Prázdniny v Telči,
že mi dovolili experimentovat na mých píšťalkových dílnách na jejich akci,

kamarádovi Rosťovi Žďárskému mistru bezových píšťal, koncovek a fujar,
za od něho pořízené píšťaly, za rozhovory a rady okolo píšťalek,

kolegům z práce za dar k šedesátinám, na kterém se tisknou 3D nápady,

a do Marylandu kamarádovi Bobu Rychlikovi hráči na fujaru a koncovku,
učitelovi a vynálezci koncovky s přidaným tónovým otvorem (G/A) ,
za konzultace a směrování ve hře na koncovku


:D
Ať vám to ladí..
:D

-b-


Část první
Část druhá

10.2.2024 -b-


na začátek