něco
o hudbě


O hudbě jinak..


ZPĚT
NAHORU
DOLU
4hubička1593

4hubička1598

Část druhá
Část třetí

Koncovky po pár letech pokoušení a přemýšlení.. část první

KoncDir

Před několika lety jsem si koupil v Telči od kamaráda píšťalkáře Rosti Ž koncovku naladěnou v C.
Chodil jsem s ní v batohu na kopec Žalý kousek nad Vrchlabím,
a pak cestou zpátky v lukách zkoušel, co z tohoto nástroje lze vyloudit za tóny.
Bylo a je to pořád zajímavé hledat kouzlo tohoto hudebního nástroje.

Po čase jsem si uvědomil, že na koncovce v C nezahraju čisté A ani F.
To mne vedlo k vyzkoušení výroby koncové píšťaly s jednou přidanou tónovou dírkou.
Z mého pohledu jsem zvolil otvor v pozici F.
Tedy koncovku C s tónovou dírkou v F.

Současně jsem ale postavil další dvě koncovky v C.
Na jednu z nich jsem vyvrtal tónový otvor v C#
a tato píšťala mi měla poskytnout tóny stupnice,
kterou rád používám při jednom meditačním hraní na kytaru.

Poslední z těchto třech koncových píšťal v C jsem opatřil tónovým otvorem v D.
Měl jsem na ní zahrát scházející tón A.
Ale nebyl jsem v hraní na koncovkách ještě tak kovaný, abych tuto píšťalu ocenil.

Ke stavbě těchto píšťal jsem použil zákonitosti a materiál,
který byl použit při výrobě fléten, více můžete najít v článku: Pištění.

V roce 2022 jsem, na popud kamaráda Honzy D, zkusil oslovit človíčka Boba R
žijícího v USA, který je jedním z lidičků,
kteří bdí nad Fórem Fujary na FB.
Povídáme si do teď přes Messenger o zajímavostech koncovek i o zajímavých nápadech.
Bob R používá koncovku, kterou já jsem z těch třech nejvíc opomíjel.
Tedy koncovku v C s navrtaným tónovým otvorem v D.
Bob R však nejraději používé píšťalu laděnou od G s navrtaným tónem A..
No a také nemá rád nástroje, na nichž nelze zahrát aspoň durovou stupnici :)
Fujarami a koncovkami se aktivně zajímá spoustu let,
a dokonce organizuje v USA na tyto nástroje kurzy hraní.

Človíčkem a kamarádem, který je pro mne v mém píšťalkovém bádání prvním,
se kterým se dělím o myšlenky, prosím o radu, a čekám kritiku,
je však mistr píšťalkář Rosťa Ž.

V roce 2023, jsem na dílnách v Telči k již zavedené dílně flétniček z plastu
připojil i výrobu těchto koncovek s přidanou tónovou dírkou pro lidičky a své kamarády.
No a protože jste tam všichni píšťalek chtiví nemohli být,
pokusím se vám trošku pootevřít dvířka,
abyste si mohli podobnou koncovou píšťalu s tónovou dírkou postavit
a abyste si na ní vyzkoušeli zahrát něco v melodiích nebo jen v relaxačních harmoniích.
A příjemně se muzikálně nakazili.. :D

KoncDir


---------------------------------------------------------------------
Koncová píšťala v C.Sežeňte si elektrikářskou instalační trubku z PVC o vnějším průměru 16mm.
Prodavájí se v délkách 2 nebo 3m a cena není vysoká.
Potom si vytiskněte nebo nechejte od někoho vytisknout píšťalku.
Budete potřebovat soubor STL pro hubičku na průměr 15,93mm
nebo o něco širší hubičku na průměr 15,98mm.
Průměr si budete muset vyzkoušet podle toho,
jak půjde vámi vytištěná hubička nasadit na vámi zakoupenou trubku.
Hubičky jsem na 3D tisknul jen z materiálu PLA, a myslím, že vyhovuje.
Pokud chcete píšťalky dělat s více lidičkami jako dílničky,
pak si v levém sloupci u těchto stránek
můžete stáhnout i soubor pro tisk 4 hubiček najednou..

KoncDirPokud máte vytištěnou a začištěnou hubičku,
pak stačí jen obojí sesadit dohromady a máte koncovou píšťalu.
Pořiďte si ladičku, tenký lihový fix, nůž, popřípadě pilku na železo(stačí list)
a kousek smirkového plátna..
Foukněte mírným dechem do píšťaly až zazní velmi hluboký tón.
To je první a základní alikvóta píšťaly - v trubce uprostřed kmitá jedna tlaková kmitna.
Potom dech malinko zvyšte a píšťala překlopí na tón o oktávu výš.
To je druhá alikvóta píšťaly - tedy dvě tlakové kmitny uvnitř trubky.
A teprve na tento tón, na hraně překlopení do vyšší alikvóty, zkontrolujte naladění..
Na ladičce si přečtěte tón, a zda-li je úplně přesný..
Krácením trubky na konci píšťaly zvyšujete její tón..
Jde to načrtnout před krácením tenkým fixem dokola a říznout nožem, pilkou, smirkem..
Pokud zkrátíte moc, už se s tím nedá nic dělat..
(noo, můžete ladit na další vyšší tón.. :D)
Pokuste se naladit pro začátek tón C.. :)

Od hrany hubičky v obdélníkovém otvoru až na konec vsazené trubky vám to vyjde okolo 627,5mm,
samotná trubka bez hubičky pak vyjde asi okolo 608mm
Trošku do toho hraje i teplota :)
Řízněte delší, než tady píšu.. a nalaďte si sami krácením..
KoncDir
Pokud se zadařilo, máte před sebou něco podobného..


---------------------------------------------------------------------
Tónové možnosti na koncovce v CKdyž se podíváte na obrázek tabulky níže,
Pak čísla nahoře v záhlaví tabulky říkají, kolik tlakových kmiten musí být vytvořeno v trubce píšťaly.
Tohoto docílíte silou dechu do píšťaly.
Čím víc foukneš, tím více tlakových kmiten v trubce píšťaly.
Počet kmiten se u dechových nástrojů nazývá také jako alikvóta.
Např.: Dvě tlakové kmitny v trubce píšťaly to je druhá alikvóta základního tónu ťéto píšťaly.

Na koncovce lze hrát tóny při otevřeném spodním otvoru,
a v tabulce je najdete v modrých políčkách.
Na koncovce lze ale zahrát i tóny při zavřeném spodním otvoru,
a ty v tabulce najdete ve žlutých políčkách.
KoncDir
Pokud při neměnícím se počtu tlakových kmiten zahrajete
při otevřeném konci píšťaly tón z modrého políčka,
a konec píšťaly začnete pomalu zavírat,
měníte tón píšťaly plynule pomalu dolů až k tónu ve žlutém políčku ve stejném sloupci tabulky.
Tón ze žlutého políčka (zavřený konec) ve stejném sloupci
oproti tónu z modrého políčka (otevřený konec) potřebuje nižší energii dechu,
musíte to potrénovat a přijmout.

A naopak pokud při neměnícím se počtu tlakových kmiten zahrajete
při zavřeném konci píšťaly tón ze žlutého políčka,
a konec píšťaly začnete pomalu otevírat,
měníte tón píšťaly plynule pomalu nahoru až k tónu v modrém políčku ve stejném sloupci tabulky.
Plynule i přidáváte trošičku na dechu.
Tréninkem se můžete naučit hrát i tóny s napůl zavřeným koncem píšťaly.

V prvním sloupci tabulky zahrajete asi jen tón v modrém políčku..
Ve druhém sloupci zahrajete tón v modrém i žlutém políčku a možná si najdete nějaký tón mezi..
Čím více vytvoříte tlakových kmiten v trubce píšťaly,
tím více se zmenšuje tónový poměr mezi tóny při zavřeném a otevřeném konci píšťaly,
a tím lépe se hledají přivíráním konce píšťaly tóny mezi.. :)

Tóny vzniklé při zavřeném konci píšťaly při šesti a sedmi kmitnách
dokonce nelze v námi používaném systému půltónové chromatické škály zařadit,
jsou někde mezi, ale jsou to tóny v násobku základního tónu píšťaly.. tedy harmonické.. :)

Nezbývá vám teď nic jiného než chodit loukami a zkoušet, co na to jde..

---------------------------------------------------------------------
Píšťala v C s tónovou dírkou v FJelikož jsem také v zajetí námi používaných tónů,
tak mi ve stupnici z koncovky v C chyběl čistý tón F a A.
A tak moje myšlenkové pochody šly cestou
vytvořit velkou tónovou dírku do této koncovky v C v místě,
kde bych tuto píšťalu krátil na koncovku v F.
Ve skutečnosti je dírka malinko blíž začátku píšťaly, aby nemusela tónová dírka být tak velká,
ale ne moc, aby pořád byla ve správném délkovém poměru v píšťale.
Podíváme se na obrázek a pod ním se pokusím popsat výrobu..
KoncDir
Pokud máte vyrobenou koncovku v C, to je ta vrchní nenabarvená,
tak si na ni přenesete délku koncoky v F, kterou si buď vyrobíte a naladíte,
nebo zkuste použít míru z mé koncovky v F,
a to je od hrany ke konci píšťaly 465mm nebo jen délka vytažené trubky 445mm.

Na vaši koncovku v C si označte tuto délku,
a pak asi o 3-7mm od tohoto bodu blíž k hubičce píšťaly začněte vytvářet tónový otvor.
Ladičkou kontrolujte naladění do F při dvou kmitnách (druhé alikvótě)
Otvor zvětšujte pomalu, pokud máte tón F vyšší, už s tím moc nejde dělat..
Kulatým pilníkem zevnitř odstraňte trčící špony plastu z vrtání.
Hladkosti nebo i zvětšování tónového otvoru docílíte stočeným smirkovým plátnem do ruličky.
Na konec si jemným smirkovým plátnem opracujte hrany otvoru tak,
aby vám při postupném zakrývání/odkrývání posunem prstu přes tónový otvor prst nezadrhával..

Můžete zkusit něco zahrát, a já vám pak popíšu tabulku,
ve které budou záludnosti a přednosti této píšťaly..
Bude se vám zdát, že všechno co zahrajete,
je jako v melodiích z Moravy..:D

---------------------------------------------------------------------
Píšťala v C s F a stupnice a tóny na ní..Pokud uzavřete na této píšťale tónový otvor F,
zahrajete na ní všechny tóny jako na koncovce v C.
Tedy tóny v modrých políčkách pro otevřenou koncovku
a tóny v žlutých políčkách pro koncovku dole uzavřenou,
a také samozřejmě tóny mezi žlutými a modrými políčky při napůl uzavřeném konci píšťaly.

Pokud ale tónový otvor F otevřete a konec píšťaly necháte otevřený,
můžete zahrát tóny z tmavě šedých políček.
Jako byste silou dechu volili počet kmiten v koncové píšťale v F,
a z toho vám vycházely alikvótní tóny od základního tónu této píšťaly v F.
Postupným uzavíráním tohoto tónového otvoru F se vracíte k délce píšťaly v C
Tyto tóny mezi jsou v tabulce ve světle šedých a bílých políčkách nad modrými.

KoncDir

Tato píšťala má zvláštní vlastnost.
Když hrajete tón C při otevřeném tónovém otvoru (tmavěšedé políčko pod 3),
tedy vlastně jako na koncovce v F její třetí alikvótu, tedy vlastně tři tlakové kmitny,
tak potom když začnete tónový otvor zavírat,
píšťala přechází do režimu koncovky v C ve čtyřech kmitnách ve stejném tónu.(modré políčko pod 4)
Délka jedné z těchto kmiten je vždy stejně dlouhá,
jak pro tón C (tmavěšedé políčko pod 3) tak pro tón C (modré políčko pod 4).

Podobný efekt je mezi políčky C (tmavěšedé políčko pod 6) tak pro tón C (modré políčko pod 8).
A také mezi políčky G (tmavěšedé políčko pod 9) tak pro tón G (modré políčko pod 12).

Je to všechno způsobené poměrem periody tónu C ku F jako 4 ku 3.. dle přirozeného ladění.

Na tuto píšťalu jde zahrát stupnice C dur..
KoncDir

Ještě ji zkusím vyjádřit v nákresu jiném..
..a pokud si ťuknete do obrázku,
můžete si spustit krátké video s přehrávkou této stupnice
KoncDir
V této tabulce už vidíte jen tóny stupnice Cdur hrané na koncovce C s tónovým otvorem v F.
Ve vrchu grafického znázornění píšťaly vidíte číslo alikvóty od koncovky C,
to je, jak moc musíte do píšťaly vzduchem dout.. :)
Dvě dírky, ta tónová a ta koncová jsou pak zobrazeny ve spodní části zobrazení píšťalky.
Je-li otvor volný je bílý a ucpaný je tmavý..
Nejdříve si zkuste napočítat čtvrtou alikvótu, a můžete si zkusit zahrát stupnici Cdur..

Další stupnicí, která by na tuto píšťalu měla jít zahrát, je stupnice Bbdur.
Přikládám vám další tabulku..
KoncDir


A poslední tabulka je pro hraní stupnice Dmi .
I když si myslím, že ji nelze dohrát čistě a bez tahání za uši až do konce
KoncDir


Ještě nakonec taková přehledová tabulka,
jaké by teoreticky na této píšťale šly zahrát tóny,
i když si myslím, že je lepší tuto píšťalku strčit do pusy
a hrát tak, jak vám to příjde..
KoncDir


Na tuto píšťalu jde zahrát třeba tato známá melodie.. Ondráši , Matúši, víš ty co sa stalo..

S touto píšťalou lze i vytvářet melodie s plynulými přechody mezi některými tóny..


---------------------------------------------------------------------
Původně jsem myslel,
že v tomto článku popíšu všechny tři koncovky v C s přidaným tónovým otvorem,
které jsem si zkusil postavit a prozkoumat,
ale jak na to koukám, bude lepší je nechat v samostatných článcích,
aby se vám nemotaly do sebe jednotlivé tabulky hraní tónů..
Užijte si nejdřív této koncovky v C s přidaným tónovým otvorem v F
Šedivou trubku si nakonec ještě můžete osmirkovat
a štětcem natřít acetonovými barvami,
aby se vám vaše píšťalky líbily a byly jenom vaše..
A těšte se na další píšťalky.. :)

Část druhá
Část třetí


26.1.2024 -b-


na začátek