hotové
věci

Výtah..
22.4.2014 -b-


ZPĚT

Schema
Propojení
Popis
Program
Zdroják
Stroják

11. Výtah..

Tentokrát za mnou přišel kamarád s postaveným modelem výtahu.. :o)
Prý nějak to vyřeš.. Kdyby měl výtah jen dole a nahoře, asi by zůstalo u relátek,
ale výtah měl ještě mezistanici, a proto jsem použil aplikaci s jednočipovým procesorem..
Po domluvě s kamarádem dávám tuto verzi řešení všanc všem..
Mohlo by se to hodit pro oživení podobné hračky nebo i na ovládání skutečného výtahu na malé věci.. ;o)
obrázek


Popis

Pusťte si nejdříve poťukáním na následující obrázek video.
Výtah stojí ve spodní stanici, u vchodu do výtahu svítí na displeji nula.
Mačkám horní zelené tlačítko, což je volba do horního patra.
V horním patře se rozbliká displej s dvojkou, sem má výtah dojet.
Výtah se rozjíždí a v mezipatře na chvilku blikne displejem středního patra, a pak zastaví v horním patře.
Blikající displej se trvale rozsvítí.

Mačkám zelené tlačítko předvolby prostředního patra, a výtah se přemisťuje do středního patra.
Blikající displej středního patra se po dojetí výtahu trvale rozsvěcuje.

Následuje stisk zeleného tlačítka do spodního patra.
Výtah jede do dolního patra a displej v cílové stanici bliká.
Nyní rukou vytvářím překážku, lanko pohonu výtahu se uvolňuje a výtah zastavuje v mezipoloze.
Displeje ve všech patrech blikají.

Tento stav se odstraní ručním najetím výtahu pomocí žlutých tlačítek do polohy v patře, kde výtah sám zastaví
Displej v dosaženém patře se trvale rozsvítí a v ostatních patrech displeje pořád blikají.
Po stisku červeného tlačítka se resetují chyby výtahu a výtah přejde do klidového stavu automatického provozu.
Opět svítí jen displej patra, kde výtah stojí.
Nyní mohu opět použít předvolbu zeleným tlačítkem a výtah se přemístí do požadovaného patra.

V závěru videa je pohled na řídící kartičku a motor..
schema


K výrobě potřebujete

7x..... tranzistor BC338
5x..... odpor 8k2
3x..... odpor 1k
2x..... odpor 220
2x..... odpor 2k2
1x..... odpor RRA 8x2k2
1x..... stabilizátor 78T05
1x..... patici DIL20 1x..... procesor 89c2051 1x..... elyt 2M2/16V
2x..... elyt 100M/25V
2x..... keramický kondenzátor 22p
2x..... keramický kondenzátor M1
1x..... krystal 12MHz
11x.... dvojsvorka ARK210/2
4x..... diody 1A/1000V
1x..... motorek s převodovkou 5-12V (z GM)
3x..... displej sedmi segmentovka (nebo i jen ledka)
nx..... odpor 150-220 pro každý využitý segment (nebo ledku)
5x..... tlačítko spínací různých barev (žluté a zelené)
1x..... tlačítko červené rozpínací
3x..... mikrospínač spínací na pozice výtahu
2x..... mikrospínač rozpínací na uvolněné lanko a havarijní horní pozici výtahu

1x..... síťový zdroj pro 7-12V DC
1x..... připojovací přístrojový konektor ke zdroji
....... nějaké barevné vodiče na propojení..


Schéma

Zapojení se skládá ze zdroje 5V, postaveného klasicky na 7805-ce s přilehlými
dvěma elyty 100M a se dvěma blokovacími ker.kondenzátory M1.
Jádrem celého výtahového automatu je procesor 89C2051
taktovaný krystalem 12MHz se dvěma ker. kondenzátory 22p
a startovacím obvodem z elytu 2M2 a odporu 8k2. dps
Malý motorek, který řídí výtah, je ovládán čtyřmi tranzistory BC338 zapojenými v můstku.
Tranzistory mají k sobě paralelně napojenou ochrannou diodu proti přepětí indukovanému při zastavení motoru.
Tyto diody nejsou ve schematy vyobrazeny, omlouvám se.
Každý z těchto tranzistorů je přímo ovládán tranzistorem jednoho ze čtyř optočlenů a blokován v zavřeném stavu
odporem 8k2 mezi bází a emitorem. Světelné infradiody uvnitř optočlenů jsou pak spojeny sériově v dvojicích tak,
že každá z dvojic spíná dvojici tranzistorů v můstku vždy pro jeden směr pohybu motoru.
Proud v diodách je omezen odpory 220 Ohmů a řídí je výstupy procesoru P3.0 a p3.1 sepnutím k zemi.
Motor je díky řízení tranzistorů přes optočleny možné připojit i přes napětí větší než 5V a nebo přes napětí odjinud..
Porty procesoru P3.2 až p3.4 řídí tranzistory indikací pater. Tři tranzistory BC338 jsou spínány pomocí odporů 1k,
a nemají-li indikace svítit, pak báze těchto tranzistorů procesor svými výstupy přitáhne k zemi.
Na schématu na pravé straně je pak ze zbytků volných portů procesoru vytvořeno pole 10 vstupů,
jež jsou aktivní v nule, což znamená, že pokud je necháte neaktivované,
je na nich 5V přes odpory 2k2 a procesor to chápe jako neaktivní stav,
a pokud takový vstup připojíte přes něco k 0V, chápe to procesor jako aktivní stav.
Po vstupech vstupují do procesoru informace o zmáčklých tlačítkách předvolby a ručního řízení,
o poloze výtahu pomocí spínacích koncových mikrospínačů z každého patra,
a dále pak poloha stop dole a poloha stop nahoře, která je na rozpínacích kontaktech mikrospínačů.
Tlačítko stop a zároveň reset poruch je jako rozpínací kontakt v sérii napájení čidel stop nahoře a stop dole,
ale to lépe pochopíte v nákresu zapojení celého výtahu. :o)


Osazení karty

Tentokrát vám nenabídnu desku plošného spoje, bó se mi nedaří tisknout z kreslícího programu Formika.
Asi budu muset přejít na konkurenční program Eagle :o)
Přesto ale můžete kartu snadněji namalovat pomocí náhledu do osazovacího plánu.
schema

Abyste pochopili, kam patří ty nikde nenamalované diody u spínacích tranzistorů motoru,
zkuste se podívat na pár detailů osazené desky..
pohled na kartu

pohled na kartu

Jako indikaci pater můžete použít ledku s odporem(asi 220R až 330R) a nebo si můžete vytvořit pro každé patro
zapojení pro jednu sedmisegmentovku. Podívejte se na naše řešení
pohled na kartu

pohled na kartu

pohled na kartu


Propojení karty s výtahem.

schema
Na drátovacím schematu je jasně vidět jak propojíte jednotlivé komponenty výtahu s řídící kartou.
Nezapomeňte na to, že stop tlačítko a dva mezní koncové vypínače musí být zapojeny na rozpínací kontakty.

pohled na zapojení
K propojení jsme použili ploché lepené kablíky.
Na obrázku vidíte zasazení kartičky displeje i napojení koncového spínače
najetého na dřevěnou vačku na skříni výtahu..

pohled na zapojení
Tohle je pohled do horního patra..
Vidíte zde koncový spínač pro pozici horní patra i horní havarijní koncový spínač..

pohled na zapojení
Detail uchycení horního havarijního spínače a dřevěné vačky.

pohled na zapojení
Pohled z boku na vedení výtahové skříně..

pohled na zapojení
Naše řešení ovládacích tlačítek..

pohled na zapojení
Řídící kartu jsme měli umístěnou na vrchu celé konstrukce výtahové šachty hned vedle motoru..Na závěr k programu

Pokud se budete chtít podívat do zdrojové předlohy programu, najdete v něm i několik časovačů.
Hlídá se zde čas odjetí výtahu z pozice po navolení jízdy do jiného patra,
a hlídá se tu i čas přejíždění z patra do patra.
Pokud použijete jiné rozměry nebo jiné rychlosti přejezdu výtahu,
budete muset tyto časy v programu změnit.
Pro pochopení programu jsem připravil ještě jeho řádkovou verzi, třeba vám pomůže
při vašem ladění..


Tuto hračku stavěl kamarád Esoš pro jedno dítě,
které si model výtahu moc přálo..
:o)))

22.4.2014 -b-

na začátek