s tužkou
v ruce
2008


Takto jsme si trápili své hlavy v roce 2008..
zkuste si to s námi..


ZPĚT
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
DOLU
rok 2008
rok 2011
rok 20121.-b-
2.-aťa-
3.-b-
4.-aťa-
5.-gord-
6.-aťa-
7.-gord-
8.-aťa-
9.-aťa-
10.-gord-
11.-aťa-

Úvodem.

Začátek roku 2008... Tentokrát se bude jednat o zvláštní druh jazykového hlavolamu. Opět to není z mé hlavy, něco podobného jsem zahlédl v knize, kde se to jen hemžilo hlavolamy a psychotesty.
Tak tedy do toho. V zadání dostanete dvě i více slov, jimž bude scházet jejich střed. A ten střed mají všechna ta nedoplněná slova stejný. Vaším úkolem je zkusit najít alespoň jedno správné řešení pro doplnění vynechaného středu. Zkusím vám to přiblížit ještě na příkladu


UKÁZKA

Vypadá to na první pohled složitě ?
Tak zkuste do volných políček napsat písmena PRAV
A ve stejném duchu si můžete zkusit vyluštit další a další.A jaká slova budeme v těchto doplňovačkách používat ?
Určitě všechna podstatná jména v prvním pádě, a to jak v čísle jednotném, tak i množném. Jména křestní, příjmení známých osobností, názvy měst, obcí, řek a hor, proslulých firem, obecně známých výrobků, prostě názvy obecně známých věcí. Přídavná jména také jen první pád s možností přiklonění ke všem rodům i v množném čísle. Zájmena a číslovky obdobně jako podstatná a přídavná jména. U sloves bych to viděl asi bez omezení, ale upřednostňoval bych obecnější tvary. Ostatní druhy slov už by snad měly být bez problému. Podotýkám, že by se mělo jednat o česká slova nebo o přejatá a v češtině normálně používaná. Slangová nebo čistě místní bych vynechal.Během přidávání dalších zadání hlavolamů, které nakonec mohou být i od vás, se určitě dopracujeme k nějakým nápadům, jak udělat hlavolam hlavulámavější. A proto budou odchylky od výše popsaného principu řešení vždy popsány u samotného zadání.
A ještě jedna poznámka, kdyby někdo věděl, jak se tento druh hlavolamu jmenuje, dejte vědět. Nebo si ho nějak můžeme i pojmenovat sami :o)))


Komu se tu podařilo vyluštit, poslal své řešení na mailovou adresu autora. Autor pak předal průběžně zprávu mně a na hlavní zelené stránce se pak objevil u nickname luštitele počet získaných bodů. Autor získával za zadání jednoho hlavolamu 1 bod do soutěže.
Pokud si po vyluštění nyní budete chtít porovnat výsledek, ťukněte na obrázek zadání.
Otevře se Vám textový soubor .txt a někde dole v rohu najdete řešení.. :o)
Vaše hlavolamy pro ostatní můžete posílat na tuto adresu.

-b-


Jak se tu komu dařilo v roce 2008.

Gord 35
Aťa 33
Bobeš 28
Pestas 15
Lust 13
Drákula 3