sbírka
přísloví


Zakletá moudra v příslovích..


ZPĚT
PODLE ZAMĚŘENÍ
Sbírka "PŘÍSLOVÍ"

Ještě tu není přísloví, které znáte, napište nám je..
Přísloví nikdo nenapsal, nikdo pod ním není podepsaný, ale platí obecně.. :o) Nějaké přísloví se Vám nezdá, reagujte.. :o)
Budu se je snažit dávat za sebou podle abecedy..
Kdo zná hodně přísloví, nemůže být špatný člověk.. (z filmu Amelie z Montmartru)
-b-Bez práce nejsou koláče. -b-
Bez peněz do hospody nelez. -aťa-
Bída bídu plodí. -michal ježek-
Bližší košile než kabát. -michal ježek-
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. -píšťalka-
Bůh dal, Bůh vzal. -aťa-

Cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly. -pohodář tom-
Co je doma, to se počítá. -michal ježek-
Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi. -pohodář tom-
Co je malé to je milé. -píšťalka-
Co je šeptem, to je čertem. -michal ježek-
Co je v domě není pro mě. -aťa-
Co můžeš udělati dnes,neodkládej na zítřek. -lýda-
Co na srdci, to na jazyku. -b-
Co nemám, to nepotřebuju.-zdeněk-
Co není v hlavě, musí být v nohou. -michal ježek-
Co oko nevidí, to srdce nebolí. -michal ježek-
Co se škádlívá, rádo se mívá. -aťa-
Co se vleče, neuteče. -michal ježek-
Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. -michal ježek-
Co Tě nezabije, to Tě posílí. -b-

Čas jsou peníze. -michal ježek-
Častá krůpěj kámen drtí. -michal ježek-
Čert nikdy nespí. -michal ježek-
Čert snáší vždycky na větší hromadu. -michal ježek-
Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. -misa-
Čistému vše čisté. -michal ježek-
Čistota půl zdraví. -michal ježek-
Čím kdo zachází, tím také schází. -michal ježek-
Člověk míní, Pánbůh mění. -aťa-

Darovanému koni, na zuby nekoukej. -aťa-
Devatero řemesel, desátá bída. -michal ježek-
Dobrá rada nad zlato. -michal ježek-
Dočkej času, jako husa klasu. -aťa-
Drzé čelo lepší než poplužní dvůr. -misa-
Dva jsou rada, třetí zrada. -michal ježek-
Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. -michal ježek-
Dvakrát měř, jednou řež. -aťa-

Hlad je nejlepší kuchař. -píšťalka-
Hlad má velké oči. -aťa-
Hlavou zeď neprorazíš. -michal ježek-
Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere. -aťa-
Horší jazyk falešníka nežli kopí protivníka. -michal ježek-
Host do domu, bůh do domu. -b-
Host do domu, hůl do ruky. -b-
Hrábě hrabou vždycky k sobě. -misa-

Chudoba cti netratí. -michal ježek-
Chytrému napověz, hloupého trkni. -aťa-
Chytrost nejsou žádné čáry. -michal ježek-
Chybami se člověk učí. -aťa-
Chybovat je lidské. -michal ježek-

I černá kráva dává bílé mléko. -michal ježek-
I mistr tesař se někdy utne. -michal ježek-

Jablko nepadá daleko od stromu. -aťa-
Jaká matka,taká Katka. -píšťalka-
Jak k jídlu, tak k dílu. -michal ježek-
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. -misa-
Jak si kdo ustele, tak si lehne. -píšťalka-
Jakej šel, takovou potkal. -roman-
Jaký pán,takový krám. -lýda-
Já na bráchu, brácha na mne. -aťa-
Jedna vlašťovka jaro nedělá. -píšťalka-
Jednooký je mezi slepými králem. -lýda-
Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. -michal ježek-
Jen blbec se spálí o stejná kamna dvakrát. -píšťalka-
Jez do polosyta, pij do polopita, vyjdou ti naplno léta. -misa-
Jiný kraj, jiný mrav. -michal ježek-
Jména hloupých na všech sloupích. -michal ježek-

Kam čert nemůže, nastrčí bábu. -misa-
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař. -píšťalka-
Kam nemůže čert, nastrčí bábu. -michal ježek-
Každá liška chválí svůj ocas. -michal ježek-
Každý chvilku tahá pilku. -aťa-
Každý pták své peří chválí. -michal ježek-
Každý svého štěstí strůjcem. -michal ježek-
Kdo dřív příjde, ten dřív mele. -aťa-
Kdo hledá, najde. -michal ježek-
Kdo chce kam, pomozme mu tam. -aťa-
Kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde. -aťa-
Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti. -aťa-
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. -aťa-
Kdo lže, do pekla klouže. -michal ježek-
Kdo lže, ten krade. -aťa-
Kdo maže, ten jede. -michal ježek-
Kdo nic nedělá, nic nezkazí. -michal ježek-
Kde nic není, ani smrt nebere. -aťa-
Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. -misa-
Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. -michal ježek-
Kdo rychle dává, dvakrát dává. -michal ježek-
Kdo se bojí nesmí do lesa. -b-
Kdo sedí na dvou židlích, obvykle spadne. -michal ježek-
Kdo seje vítr, sklidí bouři. -misa-
Kdo se moc ptá, moc se dozví. -aťa-
Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. -b-
Kdo si hraje,nezlobí. -píšťalka-
Kdo si počká, ten se dočká. -michal ježek-
Kdo šetří má za tři. -b-
Kdo uteče, ten vyhraje. -michal ježek-
Když bijou, utíkej, když dávají, ber. -aťa-
Když dva dělají totéž, není to totéž. -michal ježek-
Když nejde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. -michal ježek-
Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. -b-
Když se dva perou, třetí se směje. -aťa-
Když se kácí les, létají třísky. -michal ježek-
Když se štěstí unaví, sedne i na vola. -michal ježek-
Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. -b-
Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. -michal ježek-
Komu není rady, tomu není pomoci. -michal ježek-
Komu není shůry dáno,v apatyce nekoupí! -kmet-
Komu se nelení, tomu se zelení. -píšťalka-
Konec dobrý, všechno dobré. -michal ježek-
Kopřivu mráz nespálí. -michal ježek-
Košile bližší než kabát. -aťa-
Kovářova kobyla chodí bosa. -michal ježek-
Kutna mnicha nedělá. -michal ježek-

Láska hory přenáší. -píšťalka-
Láska kvete v každém věku. -michal ježek-
Láska prochází žaludkem. -michal ježek-
Lehce nabyl, lehce pozbyl. -michal ježek-
Lékař léčí, příroda uzdravuje. -michal ježek-
Lepší je, když uklouzne noha než jazyk. -misa-
Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. -aťa-
Lež má krátké nohy. -b-
Líná huba, holé neštěstí. -misa-
Líný se ztrhal, aby nemusel jít dvakrát. -michal ježek-

Malé ryby taky ryby. -aťa-
Méně je někdy více. -michal ježek-
Mezi slepými, jednooký králem. -aťa-
Mladí ležáci, staří žebráci. -misa-
Mluviti stříbro, mlčeti zlato. -aťa-
Mnoho psů, zajícova smrt. -aťa-
Moudřejší ustoupí. -kmet-
My o vlku, vlk za humny. -b-

Naděje umírá poslední. -michal ježek-
Na hrubý pytel hrubá záplata. -michal ježek-
Na každého jednou dojde. -michal ježek-
Nečekej, až se zima zeptá, cos dělal v létě. -michal ježek-
Nehas, co tě nepálí. -michal ježek-
Neházej flintu do žita. -misa-
Neházej perly sviním. -misa-
Nechoď ke kováříčkovi, jdi rovnou ke kováři. -michal ježek-
Nechval dne před večerem. -b-
Nejlepší obranou je útok. -michal ježek-
Nekupuj zajíce v pytli. -michal ježek-
Nelze dvěma pánům sloužit. -misa-
Nemusí pršet, stačí když kape. -aťa-
Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. -michal ježek-
Není růže bez trní. -michal ježek-
Není všechno zlato, co se třpytí. -píšťalka-
Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. -aťa-
Neříkej hop, dokud nepřeskočíš. -michal ježek-
Nescházejí se hory s horami, ale lidé s lidmi. -michal ježek-
Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. -aťa-
Nevděk světem vládne. -michal ježek-
Nevědomost hříchu nečiní. -michal ježek-
Nikdo není doma prorokem. -misa-
Nikdy neříkej nikdy. -b-
Nové koště dobře mete. -aťa-
Nula od nuly pojde. -michal ježek-

Odříkaného chleba největší krajíc. -aťa-
Odvážnému štěstí přeje. -michal ježek-
Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. -misa-
Oheň slámou neuhasíš. -michal ježek-
O kom se mluvívá, nedaleko bývá. -michal ježek-
Oko za oko, zub za zub. -aťa-
O mrtvých jen dobře. -michal ježek-
Opakování je matka moudrosti. -michal ježek-
Opatrnost,matka moudrosti. -kmet-

Pan farář dvakrát nekáže. -b-
Panská láska po zajících skáče. -pohodář tom-
Pečení holubi nelítají do huby. -aťa-
Pes, který štěká, nekouše. -michal ježek-
Po bitvě každý generál. -aťa-
Podle peří poznáš ptáka, podle řeči nezdvořáka. -michal ježek-
Pod svícnem je největší tma. -aťa-
Pomoz si a Bůh ti pomůže. -aťa-
Potmě je každá kráva černá. -aťa-
Potrefená husa se vždycky ozve. -michal ježek-
Poturčenec horší Turka. -michal ježek-
Pozdě bycha honit. -michal ježek-
Potrefená husa vždycky zakejhá. -aťa-
Práce kvapná málo platná. -aťa-
Práce šlechtí člověk Prázdný sud nejvíce duní. -b-
Pro jedno kvítí slunce nesvítí. -píšťalka-
Pro pravdu se každý zlobí. -michal ježek-
Proti věku není léku. -michal ježek-
Protivy se přitahují. -michal ježek-
První vyhrání z kapsy vyhání. -michal ježek-
Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. -michal ježek-
Přelez, přeskoč, nepodlez. -michal ježek-
Příklady táhnou. -michal ježek-
Příležitost dělá zloděje. -michal ježek-
Pýcha peklem dýchá. -píšťalka-
Pýcha předchází pád. -aťa-

Ranní ptáče dál doskáče. -píšťalka-
Ráno moudřejší večera. -píšťalka-
Risk je zisk. -michal ježek-
Ruka ruku myje. -aťa-
Ryba a host třetí den smrdí. -b-
Ryba smrdí od hlavy. -michal ježek-

Řemeslo má zlaté dno. -michal ježek-

S čím kdo zachází, tím také schází. -aťa-
Sebechvála smrdí. -michal ježek-
S jídlem roste chuť. -michal ježek-
Sliby, chyby. -michal ježek-
S poctivostí nejdál dojdeš. -michal ježek-
Starého psa novým kouskům nenaučíš. -aťa-
Stokrát nic umořilo osla. -aťa-
Strach má velké oči. -michal ježek-
Střepy přinášejí štěstí. -michal ježek-
Světská sláva, polní tráva. -michal ježek-
Sytý hladovému nevěří. -aťa-

Ševcova žena a kovářova kobyla chodí bosy. -píšťalka-
Ševče, drž se svého kopyta. -michal ježek-
Škoda každé rány, která padne vedle. -michal ježek-
Šťastný je ten, kdo neztratil schopnost si hrát. -píšťalka-

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. -aťa-
Těžko na cvičišti,lehko na bojišti. -lyda-
Tichá voda břehy mele. -b-
To je mu platné, jak mrtvému zimník. -misa-
Trpělivost přináší růže. -píšťalka-

Účel světí prostředky. -michal ježek-
U sousedů chutná nejlíp. -pohodář tom-

Ve dvou se to lépe táhne. -michal ježek-
Veselá mysl, půl zdraví. -michal ježek-
Víc hlav, víc ví. -b-
V jednoduchosti je krása. -michal ježek-
V nejlepším je třeba přestat. -michal ježek-
V nouzi poznáš přítele. -píšťalka-
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. -misa-
Vrána vráně oči nevyklove. -michal ježek-
Všeho moc škodí. -michal ježek-
Všechna sláva polní tráva. -aťa-
Všechno zlé je k něčemu dobré. -michal ježek-
Všechny cesty vedou do Říma. -michal ježek-
Všude dobře, doma nejlépe. -píšťalka-
Všude chleba o dvou kůrkách. -michal ježek-

Z cizího krev neteče. -michal ježek-

Žádná píseň není tak dlouhá, aby jí nebylo konce. -píšťalka-
Žádný učený z nebe nespadl. -aťa-