s tužkou
v ruce


Zkuste si potrápit svoji hlavu....
Darvinky do roku 2011
už jen tak, bez soutěže...


ZPĚT
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
DOLU
rok 2007
rok 2008
rok 2011

Nové Kolo
Nová Paka
Hlásná
Noční Ptáci
Lovec Perel
Laně Vlci
Beran Jehně
Horda Turků
Noční Ptáci
Přední
Vyšší Strom
Vraný Koník
Vázat Knihu

Úvodem.

Zkuste si vyluštit slova v cestě mezi dvěma slovy. Ano, tak by se to asi dalo nejjednodušeji popsat. V zadání dostanete startovací slovo a vaším úkolem je, postupným měněním jednoho písmena ve slově následujícím, dojít až ke slovu cílovému. Nehledáte tedy tajenku, ale cestu, která ta dvě slova spojí.
Tomuto druhu doplňovaček nebo křížovek se prý říká "Darvinka", jak mi napsal Gord.
Ale nejjednodušší pro pochopení je asi příklad.


UKÁZKA

Dostanete slovo TAS
a máte za úkol dojít ke slovu SOK.
Změněním jednoho písmenka slova TAS získáte slovo TAK a slovo zapíšete.
Následující slovo se vytváří záměnou jednoho písmenka ze slova TAK,
čímž můžete získat slovo TOK.
A nakonec ze slova TOK zaměněním písmena T za S získáte cílové slovo SOK.
Tady to byl samozřejmě jednoduchý příklad.Ještě k tomu, jaká slova můžete použít pro vaši cestu?
Jsou to všechna slova a jejich tvary, která používáme v našem jazyce, můžete použít křestní jména i v jejich zdrobnělinách i zkráceních. Příjmení bych asi vynechal, ale jednoslovné názvy řek, hor, měst a obcí by asi měly platit.. Zakázaná jsou cizí slova, která se v našem jazyce nepoužívají. Samozřejmě se bude jednat o slova spisovná. Tedy žádný slovník dovolených slov jako ve SCRABLE, ale pouze váš jazykový cit.
Další obměnou těchto netradičních "křížovek" je, změna dvou nebo až čtyř písmen u sestav z delších slov, ale to bude vždy v záhlaví zadání.
A pozor, i změna jen pouhé čárky, háčku či kroužku nad písmenkem je brána jako změna písmena. A pokud se jedná třeba o změnu tří písmen, musí být tato změna tří mezi každou dvojicí sousedících slov cesty.
Snad ještě k počtu prázdných řádků mezi startovním a cílovem slovem. Počet vašich řádků může být samozřejmě jiný, berte to od tvůrců jako zdravé hecování.


Darvinky už tu budou jen tak, pro Vaše pobavení, můžete sem poslat, budete-li chtít, i darvinku svoji,
ale své řešení si ponechte pro sebe, abych moh i já..
Pokud někdo bude chtít být v seznamu úspěšných, pak pošlete Vaše řešení na adresu,
která se skrývá pod jménem autora v záhlaví zadání jednotlivých darvinek.
Od autora se dozvím jen, jste-li úspěšní a na kolik.
Poté vyobrazím u patřičné darvinky, Vaše jméno nebo nickname s počtem Vašich použitých mezislov.
Je doufám jasné, že čím méně mezislov použijete k přeměně jednoho slova v druhé, tím jste lepší.. :o)
Na starší darvinky, kterými jsme se s přáteli hecovali v roce 2007 a 2008 se můžete podívat pomocí ikonek vlevo nahoře.
A pokud chcete i Vy vymýšlet nové a umístit je na tyto stránky, pak je tu pro Vás cesta na můj mail.
-b-