s tužkou
v ruce


Zkuste si potrápit svoji hlavu....
Darvinky z roku 2008


ZPĚT
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
DOLU
rok 2007
rok 2008
rok 2011

Park
Bábinka
Prvek
Jahody
Ryba
Dotace
Ruda
Ledek
Traktor
Hrabě
Borec
Daněk

Úvodem.

Zkuste si vyluštit slova v cestě mezi dvěma slovy. Ano, tak by se to asi dalo nejjednodušeji popsat. V zadání dostanete startovací slovo a vaším úkolem je, postupným měněním jednoho písmena ve slově následujícím, dojít až ke slovu cílovému. Nehledáte tedy tajenku, ale cestu, která ta dvě slova spojí.
Ale nejjednodušší pro pochopení je asi příklad.


UKÁZKA

Dostanete slovo TAS
a máte za úkol dojít ke slovu SOK.
Změněním jednoho písmenka slova TAS získáte slovo TAK a slovo zapíšete.
Následující slovo se vytváří záměnou jednoho písmenka ze slova TAK,
čímž můžete získat slovo TOK.
A nakonec ze slova TOK zaměněním písmena T za S získáte cílové slovo SOK.
Tady to byl samozřejmě jednoduchý příklad.Ještě k tomu, jaká slova můžete použít pro vaši cestu?
Jsou to všechna slova a jejich tvary, která používáme v našem jazyce, můžete použít křestní jména i v jejich zdrobnělinách i zkráceních. Příjmení bych asi vynechal, ale jednoslovné názvy řek, hor, měst a obcí by asi měly platit.. Zakázaná jsou cizí slova, která se v našem jazyce nepoužívají. Samozřejmě se bude jednat o slova spisovná. Tedy žádný slovník dovolených slov jako ve SCRABLE, ale pouze váš jazykový cit.
Další obměnou těchto netradičních "křížovek" je, změna dvou nebo až čtyř písmen u sestav z delších slov, ale to bude vždy v záhlaví zadání.
A pozor, i změna jen pouhé čárky, háčku či kroužku nad písmenkem je brána jako změna písmena. A pokud se jedná třeba o změnu tří písmen, musí být tato změna tří mezi každou dvojicí sousedících slov cesty.
Snad ještě k počtu prázdných řádků mezi startovním a cílovem slovem. Počet vašich řádků může být samozřejmě jiný, berte to od tvůrců jako zdravé hecování.


Podívejte se, čím jsme si lámali hlavy v roce 2008.


V roce 2008 bylo zadávání darvinek trochu jiné, nebyl naznačen počet meziřádků. Výsledky byly směřovány na mail autora. Autor získal za jeho vystavenou darvinku 2 body do té doby, než někdo vytvořil kratší nebo stejně dlouhou cestu jak on sám, pak autorovi zůstal 1 bod a vítěz si nesl 2 body. Dále pak mohl autor do hry vstoupit už jen jako obyčejný luštitel.. Kdo našel cestu stejně dlouhou jako nejlepší luštitel, nebo delší, získával jen 1 bod, musel by být lepší, aby získal 2 body. Jméno nejlepšího a úspěšného bylo opět vyobrazeno u samotných zadání.


Úspěšní luštitelé rok 2008

Gord 19
Aťa 15
Pestas 1
Bobeš 1