umíte
si hrát


ZPĚT
KE STAŽENÍ
NAHORU
DOLU
11. Ne-sken-non.

Celotáborovka nášeho oddílu.
Zajímavé na ní bylo, že ji děti nehrály jako první plán, ale pouze ve svém volném čase.
Děti ji hrát vlastně ani nemusely, ale hrály ji... :o))

text


Na táboře se na mapě umístěné na vyvázané napjaté kůži objevila mapa Ameriky s vyznačenými územími jednotlivých indiánských kmenů. Postupně se na nástěnce objevovalo, kde ten či který kmen sídlí. A když pak děti objevily území, které bylo blíž či dál od tábora, našly na něm dřevěnou destičku s vypáleným symbolem a zvykem kmene. Ten symbol už ale někdo v táboře nosil jako přívěšek na krku, a to byl sudí pro přijetí do tohoto kmene. Pokud tedy hráč splnil zvyk kmene, mohl nosit přívěšek s jeho symbolem také. Některé indiánské kmeny se spolčovaly do lig, a komu se podařilo být ve všech kmenech jedné ligy, mohl nosit její označení. Kdo se během tábora stal součástí určitého velkého počtu kmenů, mohl za ně jít orodovat na úřadech bílých, aby pro tyto kmeny vymohl ne-sken-non, tedy velký mír.. Na úřadě blízké obce pak děti dostaly závěrečnou cenu.. :o)


Opět jsme si tuto hru dali na papír a tak jsem ji jen oskenoval
a vy si ji můžete stáhnout k sobě přes modrou ikonu v levém sloupci v zipu.
A pro ty, kdož chtějí jen náhlédnout do popisu hry.. :o)
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text


A to je k této hře všechno

-b-