umíte
si hrát


ZPĚT
KE STAŽENÍ
NAHORU
DOLU


Solitér Lightwar

3. Expanze

Expanze je stolní hra založená na principech jednoduché taktiky, přičemž zákony pravděpodobnosti se v ní uplatňují tak, že zvyšují napínavost hry. Expanze se k nám dostala z NDR, její přesný původ neznáme, je použitelná pro hráče od 10 roků, ale vzhledem na její výrazně imperialistický charakter je možné diskutovat o výchovném vlivu na mladší hráče. Námětem hry Expanze je dělení světa mezi velmoce. Tento popis hry poskytuje potřebné informace k výrobě pomůcek a popisu pravidel. Je ale nezbytné, přečíst ho celý, neboť některé pojmy jsou vysvětlované až za prvním místem jejich použití v popisu hry.


1. Všeobecná pravidla

1.1. Počet hráčů

Hry se účastní 2-7 velmocí, přičemž každou velmoc může zastupovat jeden nebo více hráčů. V druhém případě hráči společně rozhodují o postupu své velmoci. Obvykle dochází k vášnivým diskuzím uvnitř velmocí, protože každý z hráčů, jak to už bývá, je přesvědčený, že jeho řešení je nejlepší a ti ostatní jsou přinejlepším hloupí.

1.2. Dohody
V průběhu hry je možné uzavírat dohody mezi velmocemi ( např. o vzájemném neútočení na určité linii dotyku, o společném postupu proti jiné nebezpečně silné velmoci atd.) velmoci odejdou od stolu a třeba za dveřmi se jednoduše dohodnou. Zpravidla se snaží dohodu dodržet v utajení. Dohodu je ale také možné, jak to někdy v životě bývá, i porušit a proto je potřeba, aby při jejich uzavírání nebyla velmoc odkázaná jen na dobrou vůli velmoci, se kterou uzavřela dohodu. Velmoc, která poruší nějakou dohodu, se obvykle stává terčem drtivého útoku ostatních velmocí ( pomsta za věrolomnost ), ale nemusí to vždy platit. Smlouvu obvykle poruší ta velmoc, která se domnívá, že tímto tahem dosáhne naráz vítězství, protože v opačném případě, by tento tah měl pro ni více než nepříznivé následky.


mapa

2. Hrací plán
Hrací plán tvoří zjednodušená mapa světa. Většinou obsahuje 45 až 50 států, rozložených na všech kontinentech zeměkoule, mimo Antarktidy. Optimální počet států je 6 až 7 na jednu velmoc. Není nutné, aby počet států byl dělitelný počtem velmocí účastnících se hry. Státy spolu hraničí, když mají společný úsek hranic nebo když jsou po moři spojené čárou (námořním směrem). Jednotlivé kontinenty se liší barvou, státy jednoho kontinentu se liší odstínem. Specialitou plánu je tzv. Bermudský trojúhelník, který se v našem případě chápe trojice ostrovů Bermudy(v naší úpravě Kuba), Falklandy a Kanárské ostrovy, z nichž ale každý patří jinému kontinentu. Mám-li tedy obsadit např. Severní Ameriku, musím obsadit i Bermudy.

2.1. Námořní cesty
Námořní cesty spojují kontinenty a ostrovy:
- spojení Bermudského trojúhelníku navzájem
- Falklandy….Jižní Amerika
- Kanárské ostrovy….Afrika
- Madagaskar…..Afrika
- Bermudy…….Severní Amerika .. (tady to máme trochu upravené-Kuba)
- Island….Evropa
- Island….Severní Amerika
- Jižní Amerika ….Austrálie
- Japonko….Asie
- Japonsko…..Austrálie
- Indonésie….Austrálie
- Afrika….Evropa ( dvě cesty )
- Severní Amerika ( Aljaška )……..Asie ( Čukotka )
- Evropa……Severní Amerika


vojáci

3. Vojáci
Každá velmoc má k dispozici asi 60 až 100 vojáků ( kousky natřených špejlí, barevná kolečka,drátky…), kteří se během hry používají vícekrát a každá velmoc teoreticky disponuje neomezeným počtem vojáků (viz. Popis postupu hry v kapitole5.4.2.). Těmito vojáky velmoc dobývá a obsazuje státy.


4. Karty
Ve hře se používají dvě hromádky karet, z toho jedna „ dvojako“.

4.1. Úkoly
První hromádka obsahuje úkoly pro jednotlivé velmoci. Dají se rozdělit na tři základní typy:

a) Dobyvatelské
např. Asie + Evropa + 3. světadíl
Tuto úlohu velmoc splní, když alespoň jedním vojákem obsadí každý stát světadílu, které zadání (úkol) obsahuje. V našem případě musí velmoc obsadit všechny státy Evropy, Asie a ještě jednoho libovolného světadílu.

b) Pronásledovatelské
např. zničit černého
Tuto úlohu velmoc splní, když zlikviduje posledního vojáka velmoci uvedené barvy. Znamená to, že se vlastně během celé hry snaží zničit vojáky své potencionální oběti bez ohledu na to, kde se vojáci oběti nacházejí. Může dojít k situaci, kdy velmoc svoji oběť poctivě pronásleduje, ale posledního vojáka oběti shodou okolností zlikviduje jiná velmoc. V takovém případě úkol není splněný a velmoc, která jej měla tak plní tzv. „nesmyslný úkol“ (viz. následující odstavec) bez toho, že by tuto změnu musela zveřejňovat. Jednoduše začne pracovat na plnění nesmyslného úkolu.

c) Nesmyslný úkol
Na kartičkách jsou pouze dva: Jižní pól a Severní pól.
Na hracím plánu ani jeden z uvedených pólů není, proto se jedná o nesmyslný úkol. Velmoc jej splní tehdy, obsadí-li 20 libovolných států světa alespoň jedním vojákem v každém z těchto států. Nesmyslný úkol je i zničení barvy, kterou má sama velmoc (zničení sebe sama).

Následuje seznam úkolů s uvedením počtu kartiček s touto úlohou v hromádce.

Po 1 kartičce
- zničit černého
- zničit červeného
- zničit zeleného
- zničit žlutého
- zničit hnědého
- zničit bílého
- zničit modrého
- Severní pól
- Jižní pól

Po 2 kartičkách
- Austrálie + Jižní Amerika + 3. světadíl
- Austrálie + Severní Amerika + 3. světadíl
- Austrálie + Evropa + 3. světadíl
- Austrálie + Afrika + 3. světadíl
- Asie + Austrálie
- Asie + Evropa
- Asie + Afrika
- Severní Amerika + Asie
- Severní Amerika + Jižní Amerika + 3. světadíl
- Afrika + Severní Amerika + 3 světadíl
- Afrika + Evropa + 3. světadíl
- Afrika + Jižní Amerika + 3. světadíl
- Evropa + Severní Amerika + 3. světadíl
- Evropa + Jižní Amerika + 3. světadíl
- Austrálie + Bermudský trojúhelník

4.2. Státy + písmena
Každá z kartiček této kupky (hromádky) obsahuje název státu (jednoho) a jedno písmeno z trojice P, K, D. Nezáleží na tom, které písmeno je s kterým státem na jedné kartičce. Každé ze tří písmen se vyskytuje přibližně na jedné třetině celkového počtu kartiček v této hromádce.


5. Vlastní průběh hry
5.1. Určení výchozí situace

Každá velmoc si vybere některou barvu a vezme si krabičku s vojáky té barvy. Nyní každá velmoc hodí kostkou. Ta, která hodí nejméně, bude rozdávat kartičky s názvem států. Začne od svého souseda a sobě dá jako poslední. Rozdává se po jedné kartě tak dlouho, dokud se nerozdá celá hromádka. Jestliže počet států není dělitelný počtem velmocí, nedostanou všechny velmoci stejný počet kartiček, ale to nevadí. Každá velmoc obsadí státy, jejichž názvy má na kartičkách jedním vojákem do každého státu. Potom se kartičky opět sesbírají na hromádku a připraví se tak na další použití v průběhu hry. Nyní si každá velmoc vybere jednu kartičku z hromádky úkolů. Tu si odloží a její obsah tají před ostatními velmocemi. Od této chvíle se všechny tahy a činy velmocí řídí jejich zájem dosáhnout ve hře vítězství.

5.2. Cíl hry
Cílem každé velmoci je dosažení vítězství tím způsobem, že splní úkol, který jim byl přidělen. Když např. nějaká velmoc obsadí poslední stát posledního požadovaného kontinentu a splní tak fakticky svůj úkol, ukáže ostatním kartičku se svým úkolem, a pokud splnění svého úkolu udrží po jedno další kolo hry, může se radovat z vítězství. Ostatní mohou pokračovat ve hře, ale obvykle se to již nedělá. Za prvé z toho důvodu, že vítězství jedné velmoci vezme ostatním úplně všechen elán a kromě toho vítězství při účasti sedmi velmocí je možno získat zhruba po třech až čtyřech hodinách napínavé hry, takže už má každý dost. I tak se ještě o hře dlouho diskutuje.

5.3. První zbrojení
Po rozdělení světa mezi velmoci má každá velmoc právo dozbrojit ve svých státech (tam, kde má svého vojáka). Dozbrojit znamená přidat své vojáky. Nyní při prvním dozbrojením může každá velmoc dozbrojit celkově 10-ti vojáky tak, že do jednoho státu nesmí přidat více než dva vojáky. Velmoci, které se při počátečním dělení světa získaly o stát méně, mají právo dozbrojit celkem 13-ti vojáky, opět nejvíce dvěma do jednoho státu.

5.4. Postupy hry, tahy jednotlivých velmocí
Velmoci se postupně střídají v tazích. Velmoc, která je na tahu má možnost volby. Buď může zbrojit, nebo bojuje.


5.4.1. Zbrojení
Když se velmoc rozhodne zbrojit, může do svých států dozbrojit celkově tři vojáky. Může je dát do jednoho státu nebo je rozdělit do několika svých států.

Když má velmoc obsazené všechny státy některého kontinentu, může mimo těch běžných tří vojáků dozbrojit ještě počet, uvedený v tabulce na hracím plánu:

Asie............................7
Evropa........................5
.. (v naší verzi kamarádi změnili na 8)
Afrika..........................4
Severní Amerika.......4
Jižní Amerika.............3
Austrálie.....................3


Příklad: Velmoc má obsazenou celou Asii, může tedy, rozhodne –li se zbrojit, dozbrojit ve svém tahu 3 + 7 =10 vojáků.

Pokud hráč během hry získal podle pravidel v 5.4.2. nějaké karty P,K nebo D, a pokud z nich může přímo nebo po výměně z jinými mocnosti složit kombinaci vyobrazenou na mapě u hromádky těchto karet, pak může využít během svého zbrojení další možnost dozbrojení. Využité karty se vrátí zpět do spodu hromádky karet na mapě. Během jednoho dozbrojování lze však použít pouze jedna trojice karet:

PPP......4
DDD......6
KKK......8
PKD......10


Dozbrojením velmoc vyčerpala svůj tah a je tak na tahu následující velmoc. Velmoc nemůže v jednom tahu (v jednom kole) zbrojit popsaným způsobem a zároveň bojovat podle 5.4.2..
Během hry už je počet vojáků v jednom státě neomezený. Každá velmoc si jich tedy může nazbrojit ve svých státech libovolné počty.
hra


5.4.2. Boj
Když se velmoc rozhodne pro boj, nemůže v tomto tahu dozbrojit podle 5.4.1.. Postup boje je následující:
Útočit je možno z libovolného, útočníkem obsazeného státu do libovolného státu, který se státem útočníka sousedí (viz. 2.).
Útok se oznamuje přesunem útočníkových vojáků, vyčleněných na útok na hranici.
Na útok je možné vyčlenit jen ty vojáky, kteří jsou rozmístěni v tom státě, ze kterého se útočí. Je možno vyčlenit skoro všechny vojáky, ale aspoň jeden musí v útočícím státě zůstat, to je pravidlo bez vyjímky. Útočník nemusí vyčlenit maximální počet. Může např. z deseti vyčlenit pro útok pouze čtyři. Obvykle se útočí přesilou proti obránci, který je pravidly zvýhodněný, ale není to povinné. Je možné zaútočit i proti přesile.
Útočník tedy přesunul svoje vojáky na hranici, čímž oznámil útok na příslušný stát. Do obrany napadeného státu se zapojují všichni vojáci, kteří v něm jsou. Boj probíhá pomocí kostek. Jako první hází vždy útočník, druhý pak obránce. Každý hází jednou kostkou. Když obránce hodí větší číslo nebo stejné jako útočník, vyhrává a jeden z útočníkových vojáků se vrací do krabičky mimo hrací plán. Hodí-li útočník vyšší číslo, do své krabičky se vrací jeden z obránců. Hází se tak dlouho, dokud jedna z bojujících stran nepřijde o všechny vojáky, účastnící se konfliktu. Padnou-li všichni útočící vojáci, nic se neděje, situace zůstává stejná, pouze útočník si rve vlasy nad zbytečně padlými vojáky. Padnou-li všichni obránci (všichni vojáci v napadeném státě), všichni vojáci vyčlenění k útoku útočící velmocí, kteří útok přežili, se přesunují do dobytého státu (zbaveného obránců). Útočící velmoc tak získala další stát.

Obránci bojují všemi vojáky v napadeném státě, přičemž hráč nemůže povolat posily z jiných států. Stejně tak útočník, který zaútočil pouze polovinou vojáků, které v útočícím státě měl, nemůže dodatečně útočící vojsko posílit, ani zaútočit v tom samém kole z toho samého státu na ten samý stát. Jestliže však prohrál, může na tento stát zaútočit z jiného státu, který s napadeným státem má společnou hranici.
Velmoc, která je na tahu a rozhodla se pro boj, může útočit kolikrát chce bez ohledu na to, zda útoky jsou úspěšné či nikoliv.

Pokud byl hráč, který vedl boj (útok), ve svém posledním boji při své hře úspěšný (tedy než předal hru následujícímu) , bere si ještě navíc z kupičky odložených karet s písmeny P, K, D, jednu kartu z vrchu pro sebe. Pokud měl hráč nárok a zapomněl a hra byla předána následujícímu hráči, nárok na tuto kartu propadá.


Tato hra byla námi poprvé hrána asi v roce 1990 na VVS (Velká výmena skúseností) v Bratislavě a okamžitě po jejím vyrobení se stala v našem oddíle hrou číslo jedna. Děkuju nyní Ládíkovi a Mamutovi z našeho bývalého oddílu "Tuláci Severu" za zapůjčení pravidel a i samotné hry pro zveřejnění na těchto stránkách.
Dále děkuju Garfounovi za překreslení mapy a kartiček.
A samozřejmě děkujeme do Bratislavy Medveďovi a spol.


25.1.2009 jsem obdržel tento dopis a děkuju za něj.
Ponechávám ho v plném znění i se zajímavým odkazem.


Dobry den, chcel by som len poukazat na to, ze na stranke o hre Expanzia mate dajake nezrovnalosti ;]. Ta mapa sveta nesedi s textom. Napriklad, v texte je napisane, ze sa za plne obsadenu Europu moze naviac nazbrojit 5 vojakov, pricom na hracom plane v tabulke je napisanych az 8, co je viac ako za Aziu, pricom Europa ma menej poli ako Azia (cize trosku nelogicke pocty na tej mape). Dalej sa v texte spomina bermudsky trojuholnik, ako spojenie Kanarskych ostrovov, Falkland a Bermud, pricom na mapke je miesto Bermud Kuba.
Ja osobne si mapku tejto hry pamatam rovnaku, ako je na tejto stranke: mapa aj ked je to hadam jeden a pol desatrocia, co som to hraval so spoluziakmi v skole ;].
Teraz po rokoch som si na hru spomenul a chcel by som si ju vyrobit (asi ju nikde nevyrabaju seriovo..), tak som patral po nete, ale nasiel som len Vasu a tu spominanu stranku, skoda, je to super hra, myslel som ze o nej bude viac na nete ;]
S pozdravom,
Dusan


Hezký den Dušane,
aj my jsme horko těžko dávali dokupy pravidla a k dispozici jsme měli jen jednu už kamarádem z překreslené mapy překreslenou herní mapu. Proto asi ty nesrovnalosti a děkuju za poukázání na ně i za odkaz na stránky, kde jsi hru objevil Ty. A souhlasím, ta hra je super.. :o)


-b-