s tužkou
v ruce


Zkuste si potrápit svoji hlavu..
Opět jen bez soutěže, jenom tak pro radost..


ZPĚT
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
DOLU
rok 2008
rok 2011
rok 20121.-b-

Úvodem.

Tento druh zvláštních jazykových hlavolamů jsme zde začali už v roce 2008. Něco podobného jsem onehdá zahlédl v knize, kde se to jen hemžilo hlavolamy a psychotesty.
Tak tedy do toho. V zadání dostanete dvě i více slov, jimž bude scházet jejich střed. A ten střed mají všechna ta nedoplněná slova stejný. Vaším úkolem je zkusit najít alespoň jedno správné řešení pro doplnění vynechaného středu. Zkusím vám to přiblížit ještě na příkladu


UKÁZKA

Vypadá to na první pohled složitě ?
Tak zkuste do volných políček napsat písmena PRAV
A ve stejném duchu si můžete zkusit vyluštit další a další.
Stačí si jen vybrat z nabídky z předchozích roků..A jaká slova budeme v těchto doplňovačkách používat ?
Určitě všechna podstatná jména v prvním pádě, a to jak v čísle jednotném, tak i množném. Jména křestní, příjmení známých osobností, názvy měst, obcí, řek a hor, proslulých firem, obecně známých výrobků, prostě názvy obecně známých věcí. Přídavná jména také jen první pád s možností přiklonění ke všem rodům i v množném čísle. Zájmena a číslovky obdobně jako podstatná a přídavná jména. U sloves bych to viděl asi bez omezení, ale upřednostňoval bych obecnější tvary. Ostatní druhy slov už by snad měly být bez problému. Podotýkám, že by se mělo jednat o česká slova nebo o přejatá a v češtině normálně používaná. Slangová nebo čistě místní bych vynechal.Během přidávání dalších zadání hlavolamů, které nakonec mohou být i od vás, se určitě dopracujeme k nějakým nápadům,
jak udělat hlavolam hlavulámavější. A proto budou odchylky od výše popsaného principu řešení vždy popsány u samotného zadání.
A ještě jedna poznámka, kdyby někdo věděl, jak se tento druh hlavolamu jmenuje, dejte vědět. Nebo si ho nějak můžeme i pojmenovat sami :o)))


Pokud si po vyluštění budete chtít porovnat výsledek, ťukněte na obrázek zadání.
Otevře se Vám textový soubor .txt a někde dole v rohu najdete řešení.. :o)
Vaše hlavolamy pro ostatní můžete posílat na tuto adresu.

-b-