uzle
a pletence

jednotlivé články o uzlování a pletení...


OBSAH
NAHORU
DOLU
GALERIE


Studie
Druhý Opl.
Třetí Opl.
Od Barev
Třetí Černě
Souběžně
Závěr

Studie
Druhý Opl.
Třetí Opl.
Od Barev
Třetí Černě
Souběžně
Závěr

14. Trojbarevný pineapple.


nejdřív malé zamyšlení nad nákresy...

Než se pustíme do samotného pletení, podívejte se ještě na několik studií pletenců.
Na nákresy se musíte dívat, jako na rozbalený povrch válce, dvě kolmé tenké čáry představují řez.


studie Nákres výše představuje dvojbarevný symetrický pineapple.
Základní turbánek má lichý počet pramenů !
Červený základní turbánek má 4 obloučky a 7 pramenů a černý má to samé 4/7 ...
Po propletení turbánků do sebe do pineapplu má celý dvojbarevný turbánek 8 obloučků a 14 pramenů.
studie V tomto nákresu je dvojbarevný nesymetrický pineapple.
Základní turbánek má sudý počet pramenů !
Všimněte si, že v předchozím pineapple je na obou krajích navrchu černá, zde je tomu jinak..
Na jedné straně je na kraji na vrchu černá a dole červená.
Červený i černý základní turbánek mají po 3 obloučcích a 8 pramenech.
Při pohledu na celý dvojbarevný turbánek pineapple to je 6 obloučků a 16 pramenů.
studie V nákresu je již trojbarevný pletenec a je rozvíjen v duchu střídavé vazby.
Dalo by se o něm říct, že má vlastnost pineapple, ale všimněte si chybky v kladení modré a červené.
Pozice těchto barev se mění, nevytvářejí se klikatice jako na pineapple.
Pokud by černá zůstala tak jak je, a červená se změnila třeba na modrou,
pak by vznikl zajímavý dvojbarevný symetrický pineapple.

Jeho všechny základní turbánky by musely mít lichý počet pramenů.
Každý ze tří základních turbánků má 2 obloučky a 5 pramenů.
To pak vychází na celou sestavu třech turbánků na 6 obloučků a 15 pramenů.studie Toto je obdoba horního pletence v nesymetrické verzi.
Jeho všechny základní turbánky by musely mít sudý počet pramenů.
I zde by se musela modrá a červená sjednotit jen do jedné barvy.
Každý ze tří základních turbánků má po 3 obloučcích a 4 pramenech.
To pak vychází na celou sestavu třech turbánků na 9 obloučků a 12 pramenů.
Zatím se nám nedaří vytvořit trojbarevný model pletení pineapplu..
studie Zkusili jsme nabalit na již hotový dvojbarevný pineapple třetí barvu jinak.
Všimněte si, že jsme modrou vedly souběžně s červenou a samozřejmě i v pravidlech střídavé vazby,
čímž jsme zaručili neporušenost efektu pineapple.
Porovnejte to s předchozími dvěma studiemi.
Jedná se o trojbarevný pineapple se symetrickým uložením černé barvy na okrajích pletence.
Po dotažení celého pletence se modrá a červená skryjí na krajích pletence pod černou..
Základní turbánky jsou s lichým počtem pramenů.
Všechny základní turbánky v nákresu mají 2 obloučky a 5 pramenů.
Celá sestava pletenců má však na svém okraji jen 4 obloučky a 15pramenů. :o)
Trochu zmatek, že..
studie Tento nákres je pro nesymetrické uložení černé na krajích pletence.
Základní turbánky jsou se sudým počtem pramenů.
Základní turbánky mají po 3 obloučcích a 4 pramenech..
V celé sestavě pineapple to pak je na 6 obloučků a 12 pramenů. :o)
studie Podobně jako řadíme u pineapple barvy do uzavřených obvodových klikatic,
tak u tohoto pletence "zmije" naopak využíváme řazení barev do svislých klikatic. :o)
Tento turbánek je v podstatě turbánek s dvojnou vazbou (2222..),
ale je vypočítaný tak, aby šel uvázat právě jen ze dvou barev.
Když si pletenec prohlédnete, uvidíte v něm dva turbánky v sobě.
Oba základní turbánky pak v nákrese mají 4 obloučky a 7 pramenů.
To je dohromady pro celý pletenec 8/14.
Oba základní turbánky mají lichý počet pramenů.
studie Další dvojbarevný turbánek s dvojnou vazbou.
Zde je jen oproti předchozí studii použit sudý počet pramenů pro oba základní turbánky.
Při porovnání obou nákresů uvidíte rozdíl jen v natočení spodních částí obloučků.


Druhá barva do trojbarevného pineapple - symetrická černá


aneb opakování z předchozího článku...

Neměl jsem černé lanko :oP
ananas Pro příklad pletení si nejdříve upleteme základní turbánek o 3 obloučcích a 5 pramenech.
Postup, který si nyní ukážeme, by měl být použitelný pro všechny turbánky s lichým počtem pramenů

Nyní se opět vrátíme do grafické formy.. :o)

ananas To je náš turbánek v "černé" barvě a od shora do něho začneme vplétat modrou.. :o)ananas Pokusím se vytvořit obecnější návod..

1. Modrá barva se na krajích pletence kříží s černou barvou vždy nejdříve spodem.

2. Každé propletení modré barvy k hraně pletence musí vytvořit nový oblouček.


3. Modrá barva mění svou pozici v křížení(horem nebo dolem)
průchodem přes každou černou barvu.
ananas


ananas


ananas Je to jen opakování pletení dvojbarevného pineapplu z předchozího článku..
Možná jen trochu jinak vysvětlené.. :o)


ananas


ananas Poslední propletení..ananas ..a druhá barva je zapletená..ananas Nákres ob jeden obrázek výš je připraven s mezerami pro vplétání třetí barvy.
Tento obrázek je jen odpověď na naši otázku:
Je to opravdu dvojbarevný pineapple nebo jen něco před třetím proplétáním.
Odpověď je jasná, jedná se opravdu o dvojbarevný pineapple,
a už teď můžeme konstatovat, že..

Do jakéhokoliv dvojbarevného pineapple lze
následujícím popisem
vplést barva třetí, čtvrtá, atd.. :o)Vpletení třetí barvy do pineapplu - souběžná červená.


aneb dopletení pineapple do trojbarevnosti...

pletení Pokud zkoušíte plést s námi, pak byste pro následující pletení měli mít
rozpletýno ve dvou barvách asi jako je na tomto obrázku.. :o)

pletení Opět přecházíme na pletení podle grafické předlohy,
připravte si třetí barvu, třeba červenou.. :o)pletení Už na začátku lze definovat obecná pravidla pro vplétání třetí barvy.
Nejdříve pro pohyb červené k dolním obloučkům..

1D. Červená barva začíná v prvním křížení s černou barvou spodem.

2D. Červená barva mění svou pozici v křížení(horem nebo dolem)
průchodem přes každou modrou barvu.


3D. Poslední modrou barvu červená barva nekříží,
ale vytváří s ní dolní vnitřní oblouček.
pletení I při pohybu červené k horním obloučkům jdou definovat obecná pravidla..

1H. Červená barva začíná v prvním křížení s černou barvou spodem.

2H. Červená barva mění svou pozici v křížení(horem nebo dolem)
průchodem přes každou černou barvu.
pletení Nezbývá nic jiného, než se s pravidly sžít..pletení Čím více se vám pletenec vyplňuje, tím je pletení jednodušší..pletenípletení Poslední propletení..pletení A toto už je nákres výsledku.. :o)pletení A na válci pod vašima rukama ?
:o)

pletení Po sundání z válce nebo špalíku a po postupném dotažení
můžete dospět k takovémuto pletenci, trojbarevnému pineapple.pletení Pohled do vrcholu pletence..


Pletení pineapplu - souběžně od barev..aneb znovu od začátku to samé, ale v jiném pořadí barev...

pletení Máte nejdříve upletený turbánek z červené..pletení Zpátky do nákresů.. :o)pletení Od vrchu dolů začnete vplétat zpod vrchního obloučku červené modrou..
Pro pletení dolu platí..

1D. Modrá barva se kříží v prvním křížení spodem zpod vrchního obloučku.

2D. Modrá barva mění svou pozici v křížení(horem nebo dolem)
průchodem přes každou červenou barvu.


3D. Modrá barva dole nevytváří žádný nový oblouček,
vrací se souběžně vnějškem okolo již hotového červeného obloučku.
pletení Od spoda nahoru tato platí pravidla..

1H. Modrá barva jde v prvním křížení spodem přes modrou nebo vrchem přes červenou..

2H. Modrá barva mění svou pozici v křížení(horem nebo dolem)
průchodem přes každou červenou barvu.


3H. Modrá barva nahoře nevytváří žádný nový oblouček,
vrací se souběžně vnitřkem již hotového červeného obloučku.
pletení Zkuste se poprat i s tímto pletením, pravidla jsou daná a obrázky vás povedou..pletení


pletení


pletení Poslední propletení..pletení Takhle bude vypadat váš pletenec..
Zkusím si s nákresem graficky pohrát.. :o)pletení Tento pletenec je také dvojbarevný pineapple :o)
Jedna strana je červená a druhá modrá,
Možná je jeho upletení i jednodušší než způsob první,
ale my asi dáváme u dvojbarevného pineapple přednost barevné symetrii krajů..pletení Porovnejte předchozí dvojbarevný pineapple s jednoduchým dvojbarevným turbánkem se souběžným opletem..
Možná pochopíte moji předchozí poznámku o souběžnosti barev ale jiném křížení..Doplnění nebarvy - symetrická černá


aneb dokončení toho samého pletence...

pletení Nyní máme upleteno podobně jako na tomto obrázku..pletení Připravíme si černou..pletení Poskládáme si obecná pravidla pro tento oplet..

1D. Černá vchází do křížení vždy přes obě barvy vrchem..

2D. Každé křížení černé přes červenou barvu mění styl křížení(vrchem nebo spodem).

3D. Každé propletení černé k dolní hraně obloučků musí vytvořit nový černý oblouček.pletení
1H. Černá vchází do křížení vždy přes obě barvy vrchem..

2H. Každé křížení černé přes modrou barvu mění styl křížení(vrchem nebo spodem).

3H. Každé propletení černé k horní hraně obloučků musí vytvořit nový černý oblouček.


pletení Pokuste se dodržet při dalším pletení výše popsaná pravidla..pletenípletenípletení Poslední propletení..pletení A zde je již celý nákres.studie Dospěli jsme opět ke stejnému výsledku..
Trojbarevný pineapple se symetrickou černou..Třetí barva pineapple - celé souběžným způsobem..


nebo také o tom, že to jde doplést celé na jedno brdo...

pletení Nyní máme upleteno podobně jako na tomto obrázku..pletení Připravíme si černou..pletení Zkusíme zase vytáhnout obecná pravidla pro tento oplet..

1D. Černá vchází od horní hrany pletence do křížení vždy vrchem..

2D. Každé křížení černé přes červenou mění styl křížení(vrchem nebo spodem).

3D. Černá se dole otáčí vnitřním obloučkem souběžným s oběma barvami.

pletení
1H. Černá vchází do křížení spodem..

2H. Každé křížení černé přes modrou mění styl křížení(vrchem nebo spodem).

3H. Černá se nahoře otáčí vnějším souběžným obloučkem okolo obou barev.
pletenípletenípletenípletení Poslední protažení..pletení A toto už je náhled na celý trojbarevný pineapple.. :o)pletení Toto je pohled na dopletený trojitý pineapple..pletení Pokusil jsem se ho dotáhnout a trochu porovnat..pletení Takto vypadá tento pineapple při pohledu na jeho vršek.Závěrem..pletení Pineapple je ozdobný válcový uzel, který se perfektně hodí na oplety nejrůznějších věcí.
Trojbarevný pineapple nabízí navíc více možností v ladění barevných kombinací opletů.
Sami jste si mohli vyzkoušet, že to jde plést nejrůznějšími způsoby.
A já jsem si ověřil, že to jde popsat jednoduššeji, než jsem si myslel.

pletení
Opletené tužky, opletení skleniček, přívěšky, držáky nářadí apod..

pletení


Snad se tu v tom někdo po mně vyzná.. :o)))
Mnohokrát jsem tento článek přepisoval, odcházel od něj,
zase se vracel a znovu a znovu zjednodušoval popisy algoritmů pletení.
Jestli tam někde zůstala chyba, dejte mi prosím vědět, opravím to tu.

Děkuju Honzovi za fotečky jeho rukou opletených tužek a skleniček,
a také za to, že mne stále poňouká něco dalšího vymýšlet.. :o)
A co vy, nezkusíte si to také..


4.6.2014 -b-


na začátek