uzle
a pletence

jednotlivé články o uzlování a pletení...


OBSAH
NAHORU
DOLU
GALERIE
13. Pineapple, dvojbarevný turbánek se střídavou vazbou

Tentokrát si zkusíme uvázat pineapple, aspoň tak mu říkají všichni uzlaři na světě,
a umění jeho vazby si asi velmi cení a často ho řadí mezi své nejoblíbenější uzle.
Jak mu budeme říkat my, že by prostě ananas ?

pletení


Studie ananasu..


Nejdříve si popíšeme, jak je ananas vytvořen,
a pak se pustíme k jeho uvázání.

ananas Představte si v obrázku rozvinutý povrch turbánku, jako byste ho rozstřihli.

ananas Pro přemýšlení o ananasu na začátek nepotřebujeme řešit styl vazby,
a proto jsem nyní vytvořil pouze čárové schema obyčejného turbánku.

ananas Pokud zadáme při výpočtu turbánku počet pramenů a počet obloučků tak,
že obě tato čísla mají společného dělitele 2,
vznikne nám turbánek, který lze uvázat ze dvou barev.

Stejně tak vytvoříme-li nákres turbánku jedné barvy
a vkreslíme-li do něho nákres turbánku druhé barvy,
vznikne nám obraz dvojbarevného turbánku.
Pořád ještě neřešíme křížení..

ananas Chceme-li obyčejný turbánek s jednoduchou vazbou jedna jedna,
pak dokreslení vazby do čárového náčrtu vypadá takto.
Když nerozlišíme barvy, pak na první pohled jako jednoduchý turbánek..

ananas Pokud však opravdu využijeme dvou barev, vznikne nám takovýto dvoubarevný turbánek..
Tohle ale ještě není ananas.

ananas Ananas nemá jednoduchou vazbu, jeho vazba je střídavá.
Znamená to, že porovnáte-li průchod jednoho pramene jdoucího skrze vazbu
s průchodem sousedního pramene, zjistíte, že sled křížení je rozdílný,
v tomto případě dokonce opačný..

Dvojbarevný ananas má střídavou vazbu dva dva,
tedy dvakrát vrchem, dvakrát spodem atd.

A pro námi níže popisovaný pletenec je to přesně:
VSSVVSSVVSSVV a SVVSSVVSSVVSS s taktem střídání vazby 2...
Vazba je symetrická k ose pletence..
ananas Pokud v nákresu ananasu zvýrazním obě barvy,
můžete vidět horizontálně orientované střídání barevných klikatic,
které jsou právě charakteristické pro tento pletenec..Pleteme ananas..


pletení Nejdříve si upleťte jednoduchý turbánek s lichým počtem pramenů,
ať máte na pletenec podobný náhled, jako v našich obrázcích..
A nebo si upleťte shodný s naším obrázkem.

pletení Po dopletení základního turbánku, ho otočte začátkem i koncem dolů..

pletení Druhou, černou barvou, začněte z vrchu dolů a veďte ji v kříženích stejně jako pramen prvé, červené barvy, vpravo..
V tomto průchodu to vypadá jako byste dělali druhý souběžný oplet..

pletení V návratovém obloučku černou barvou vrchem překřižte červenou, podle které jste drželi křížení,
a při cestě nahoru držte křížení stejné, jako červená, která se vám nyní přesunula na levou stranu..
Návratový oblouček černé si nechte poněkud volnější..

pletení Pokud nyní narazíte na červenou, za níž je bezprostředně černá,
jeďte přes červenou podle pravidel o kopírování viz výše,
ale černou křižte vždy obráceně od křížení předchozí červené
..

pletení Pletenec je symetrický..
co děláte nahoře, děláte i dole
..

pletení Pokud použijete stejný nebo podobný turbánek, jako já, pak objevíte další příjemné pravidlo
Jakmile přecházíte z proplétání jen červené části pletence do části, kde už začínáte křížit i černé prameny,
pak střídáte vazbu v rytmu dva dva (dva vrchem, dva spodem atd.)
Změna křížení se děje vždy za červenou..

pletení Vazba se vám začne pomalu zaplňovat, nezapomeňte na volnější černé obloučky..

pletení

pletení

pletení Tady už doplétáte do konce..

pletení Po odstranění konců a začátků máte hotový ananas :o)

pletení A takhle to může vypadat v kůži..

Tak ať jste trpěliví a zvládnete to..


25.4.2012 -b-


na začátek