uzle
a pletence

jednotlivé články o uzlování a pletení...


OBSAH
NAHORU
DOLU
GALERIE
KE STAŽENÍ
12. ITENERÁŘ PRO PLETENÍ TURBÁNKŮ

Opět, jako v minulém článku, bude pomůckou excelovský program,
který si už teď můžete stáhnout k sobě: project_turbanku.xls.
Tento program umí vypočítat návod, na postupné pletení turbánku o jakékoliv vazbě,
o maximálně 49 obloučcích a maximálně 24 pramenech.
Předpokládá se, že turbánek bude jednobarevný, tedy z jednoho kusu provazu (řemínku).
Program nehlídá chybné zadání, a jak uděláte chybu, vypočítá vám nesmysl :o))program Abyste si mohli program osahat a vyzkoušet, zkusme si nejdřív zvolit nějaký zkušební turbánek.
Vybral jsem turbánek s osmi obloučky a devíti prameny.


program Zkusme si pro tento turbánek zvolit tu nejjednodušší vazbu.


program Pro snazší definování vazby určíme, že písmeno "V" bude vrchem,
a to bude právě, když řemínek v křížení jdoucí zleva doprava dolů bude nahoře.
Pokud řemínek jdoucí zleva doprava dolů pujde v křížení spodem,
označíme toto křížení písmenem "S".
Řemínek jdoucí zleva doprava dolů jsem označil žlutou barvou.


program Když si křížení zvýrazníme barevnými kolečky, zjistíme, že jsou uspořádana v kosočterečné síti.


program Když ponecháme jen tu síť s kolečky a doplníme do nich symboly pro křížení V a S,
máme pochopen zápis vazby do excelovského programu.
Nyní si otevřete v excelu soubor: project_turbanku.xls.


program Po otevření souboru si tento uložte pod jiným jménem,
a v tomto nově vzniklém souboru teprve provádějte změny.
Pro novou práci vždy používejte neporušený soubor, tak jak jste si ho stáhli z netu.


program Do zadání zapište počet obloučků a počet pramenů vašeho turbánku.
V našem případě 8 obloučků a 9 pramenů.


program V zelené tabulce se nám vytvoří prázdná předloha pro zápis vazby.
Je to zároveň i návod, jak si vytvořit pomůcku na pletení.
Na dřevěném nebo korkovém válečku si vytvořte pomocí hřebíčků osm opěrných bodů ve vrchním kruhu
a osm opěrných bodů v dolním kruhu.
Na tmavě zelená políčka mezi dvěma řádky čísel opěrných bodů
vpište do tabulky symboly pro křížení naší vazby. V a S.


program Špalík na výrobu turbánku pak může vypadat třeba takto.
Popište si opěrné body čísly podle návodu v zelené tabulce.


program Tím, že jste zadali do zelené tabulky symboly pro vazbu,
vznikl vám v horní bílé tabulce výpočtem návod na pletení.
Označte si oblast tisku, a návod si vytiskněte.


program Zadat parametry do programu umíte, tak teď jen vysvětlit,
co jste si to vlastně vytiskli. :o)))
Vytiskli jste si itenerář pro cestu řemínku při postupném vyplétání turbánku.
Jde to podle něho plést přímo, ale zkusím vám ho rozkreslit ještě jinak,
jen pro lepší pochopení.


program Návod čtěte zleva.
Nejdříve jde řemínek od horního opěrného bodu 1 na dolní opěrný bod 5 a s ničím se nekříží.
Od spodní 5ky jde řemínek na horní 2ku a jeden řemínek napříč jakoby v cestě přechází vrchem...
A ostatní kroky si už můžete sledovat sami na obrázcích,
na nichž je tento turbánek postupně jakoby pleten..


program první šipka vlevo
od horní 1 do dolní 5 bez křížení..


program druhá šipka
od dolní 5 do horní 2 jednou vrchem


program třetí šipka
od horní 2 do dolní 6 jednou vrchem


program čtrvtá šipka
od dolní 6 do horní 3 spodem, vrchem


program a dál si to zkuste sledovat sami..
:o)))


program ...


program ...


program ...


program Doufám, že jste pochopili, že se nejedná o obdélník,
ale o rozvinutý povrch válce špalíku pro pletení :oP


program ...


program ...


program ...


program ...


program ...


program ...


program Poslední provlečení..


program a pletenec je hotov.
Můžete namítnout, že pro tak jednoduchý pletenec není potřeba žádný vypočítaný a vytištěný návod..
Souhlasím, není..
Ale pro jiný turbánek se složitější vazbou je tento program a návod z něho k nezaplacení.


program Zkusme nyní v opakování vazby našeho turbánku něco pozměnit.
Z jednoduché vazby se rázem stane složitá... :o)
Vazbu jsem navrhnul jen pro příklad, nevím, jak by vypadala :o)


program Jen opětné překreslení křížení do řeči písmen V a S.
Žlutými písmeny jsem vám zvýraznil změny ve vazbě oproti té první jednoduché.


program Když nyní upravíte vazbu i v zelené tabulce excelovského programu,
pak se vám okamžitě přepočítá i itenerář pro pletení..


program Po vytištění můžete okamžitě plést, návod máte v ruce..
program Pomocího tohoto programu byl vytvořen i tento pletenec, spona na šátek.
Tak pro ty, kdo se nebojí vymýšlet nové, ať vám dobře poslouží..-b-


na začátek