uzle
a pletence

jednotlivé články o uzlování a pletení...


OBSAH
NAHORU
DOLU
11. SFÉRICKÉ PLETENCE

Tentokrát to bude zamyšlení nad návrhem sférického pletence.
Je to pletenec, který se skládá ze dvou pyramidálních pletenců
a tudíž se skvěle hodí k opletení kulových předmětů.rozložený návrh pyramidy Nejdříve se podíváme opět na rozložený nákres pyramidální vazby.
Jejím principem je to, že některé návratové obloučky se na jedné hraně turbánku vrací dříve, než dospějí k okraji pletence.
Takto upletený turbánek pak má tu vlastnost, že má dobře uzavřený střed.

stočený návrh Této vlastnosti se dá využít k pletení velkých plochých kruhových pletenců.
Ale mimo jiné i k petení sférických pletenců.

studie Každý pyramidální pletenec má svůj fragment vazby.
Je to vlastně algoritmus střídání jednotlivých úrovní návratu obloučků ze středu pletence během jeho pletení.

studie Pokud pak chceme větší pyramidální pletenec, tedy s více obloučky na vnější hraně,
pak fragment opakujeme, počet obkročení se tím násobí počtem opakovaní.

nákres sféry Sférický pletenec je pletenec jakoby složený ze dvou stejných pyramidálních pletenců,
které se zrcadlí na hraně vnějších návratových obloučků.

nákres A takhle je to s opakováním fragmentu ve sférickém pletenci.
Tento sférický pletenec vychází z pyramidálního pletence z devíti obkročeními.
To je lichý počet obloučků na vnější hraně původního pyramidálního pletence.

Zkusíme definovat..
Pokud je v jednobarevné pyramidě lichý počet obkročení,
můžeme ji zrcadlit do sférického pletence.


Počet obkročení je roven počtu vnějších obloučků pyramidálního pletence, takže lze tvrdit i to,
že pokud je v jednobarevné pyramidě lichý počet vnějších obloučků,
můžeme ji zrcadlit do sférického pletence.


Zrcadlení probíhá tak, že
lichá obkročení oplétají horní polosféru
a na rovníku místo návratu pokračují v sudém obkročení
pro oplet dolní polosféry.


Uprostřed opletu se lichost a sudost obkročení v polosférách v rámci opakování obrazu pyramidy vymění
a doplétá se druhá polovina sférického pletence.


Začátek a konec pletení jednotlivých lichých a sudých obkročení v jednotlivých polosférách
je právě v místech, které jsem označil v nákresech žlutými šipkami.. :o)

Aby mohla tato změna v druhé půlce pletení nastat,
musí se konec a začátek jedné poloviny pletení setkat na rovníku pletence v křížení kolmo, né podélně.

Následující obrázek právě ukazuje případ, kdy nedojde ke změně.
Začátek s koncem se setkají uprostřed nedopleteného sférického pletence,
a od druhé stejným směrem ukazující šipky byste pletli jen druhý souběžný oplet téhož.

nákres Pokud má pyramidální pletenec sudý počet obloučků,
nelze z něho přezrcadlit úplný jednobarevný sférický pletenec.

nákres Pro pyramidy se sudým počtem obkročení (nebo sudým počtem vnějších obloučků)
lze vytvořit sférický pletenec s použitím dvou barev.


Jednou barvou upletete lichými obkročeními horní polosféru a sudými obkročeními dolní polosféru.
Potom druhou barvou dopletete sudými obkročeními horní polosféru a lichými polosféru spodní.Ukázka pletení sférického pletence..


pletení V několika obrázcích si teď projdeme samotné pletení..
Pořád se na nákres dívejte jako na rozstřižený oplet válce, :o)
ať se oprostíte toho, že pletete obdélníkovou rohož :oP

pletení Sledujte přibývající vazbu a pozorujte opakující se fragment..

pletení Nyní je právě dopletena půlka sférického pletence.
Kdybyste pletli pouze pyramidální pletenec, pak byste se na rovníku vraceli zpět do stejné polosféry,
a právě teď byste byli hotovi.
Všimněte si, že jste se volným koncem se zapleteným začátkem setkali v křížení kolmo,
to je dobré znamení, že můžete doplést druhou polovinu pletence.. :o)

pletení Pletete druhou polovinu pletence..

pletení už zbývá jen málo..

pletení a je dopleteno..

Jen se omlouvám, že jsem celý pletenec řešil jen na úrovni návrhu bez řešení křížení.

Předpokládám, že kdo se dostal až sem,
má řešení křížení vazby,
návrhu turbánku
i náhled do pyramidální vazby zvládnutý.

láhev jako čočka Tak přece jen jsem našel obrázek sférického pletence,
který jsem kdysi použil já na oplet ploché kulové láhve.
Při tomto opletu byl použit ještě jeden prvek, říkám mu vložené okno,
a tak v pletenci vznikl záměrně vytvořený otvor pro hrdlo láhve.. :o)


Ať se vám podaří něco pěkného navrhnout a oplést..
A pak se třeba pochlubte..

6.3.2012 -b-


na začátek