uzle
a pletence

jednotlivé články o uzlování a pletení...


OBSAH
NAHORU
DOLU
KE STAŽENÍ
10. POMŮCKA PRO VÝPOČET PYRAMID.

Pokud chcete rychle a snadno navrhnout pyramidální vazbu, pak si nejdříve stáhněte soubor v Excelu pyrexcel.xls.
V tomto programu se dají velmi rychle zkoumat nejrůznější vazby pyramid, aniž byste je museli kreslit a testovat.
Velmi rychle tak zjistíte, zda lze vámi navrženou vazbu uvázat jen z jednoho provazu či ne.
V následujícím popisu návrhu budu předpokládat, že jste si přečetli předchozí článek o pyramidách.
program Po otevření programu se vám na obrazovce objeví tato tabulka.


program Do prázdné světlemodré tabulky pomocí čísla 1 definujte fragment vaší vazby.
To je vlastně určení návratů pro vnitřní obloučky kruhového pletence,
v kterých úrovních se budou obracet zpět a jak se to bude střídat.
Nejnižší první úroveň je v levém sloupci a doprava pak jdeme k úrovním vyšším.
Každý další řádek v tabulce, pak je další cestou provazu k vnitřním obloučkům.
Pro pochopení jsem zvolil nějaký fragment a zkusíme si s ním pohrát až do nákresu vazby.


program Fragment je část cesty provazu pletencem, která se při pletení opakuje.
Pro nás je důležité napočítat, kolik fragment potřebuje vnitřních obloučků.
Do zelených políček tabulky "poměr", těsně nad světlemodrou tabulkou,
vpíšeme počty návratů pro jednotlivé úrovně, pro jeden fragment.
Ve fialovém políčku vlevo se nám objeví takt vazby.


program Fragment nabereme pomocí CTRL-C do paměti a několikrát si ho pomocí CTRL-V namnožíme do světlemodré tabulky pod sebe.


program Nyní si vyplněním zeleného políčka "taktů" zvolíme, jak velký bude pletenec, kolik bude mít vnějších obloučků.
Pletenec musí mít počet obloučků dělitelný taktem, a proto obloučky určujeme přímo v násobcích taktu.
Počet obloučků se vám zobrazí v oranžovém políčku jako součin taktu a počtu taktů.


program A nyní zkusíme navrhnout do nejvrchnější zelené tabulky počty pramenů pletence mezi jednotlivými úrovněmi.
Počty pramenů vpisujeme jen pro použité úrovně..
Něco jsem tam také napsal a podíváme se dál.


program Ve světle modré tabulce, respektive v tabulce vedle ní nalevo vám zezelenal sloupec čísel od 1 do 32.
To je počet obloučků pletence.
A pak se vám tam ještě rozsvítila žlutě nula.
Kdyby tato vyžlutěná nula byla právě v řádku 32. obloučku a nikde výš, pak by šel pletenec uvázat z jednoho provazu.
Musíme nyní změnit počty pramenů mezi jednotlivými úrovněmi.


program Tak tedy měníme parametry počtů pramenů.


program Podíváme-li se po změně nastavení opět do tabulky vlevo od světlemodré, zjistíte,
že vyžlutěné políčko s nulou je poprvé přesně v řádku u 32. obloučku, a to je dobré znamení,
protože pletenec s těmito parametry půjde uvázat pouze z jednoho provazu :o)))


program Teď ještě pár obrázků k vysvětlení s čím počítáme.
Prameny mezi úrovněmi a prameny až do úrovně...


program Co je obkročení vnějších obloučků a počet obloučků...


program O fragmentu a taktu...


program A když se to pak namaluje na čtverečkovaný papír nebo do PC...


program Zpět do černobíla...


program A deformace horních (vnitřních) částí křížení rozvinutého pletence
před zkroucením ve Photoshopu do polárních souřadnic..
Tentokrát je to trošku jen o počítání, ale ono sem asi moc lidí nekoukne,
ale Ti co dočtou až sem, a pochopí, budou programem určitě potěšeni..
Neboť tento program nám uzlovým bláznům ušetří hóóódně času pro věci hezčí.. :o)))
-b-


na začátek