něco
o hudbě


O hudbě jinak..


ZPĚT
NAHORU
DOLU
koncovka_c

Korekce polohy kobylky..

Struna je na jedné straně podepřena nultým pražcem a na druhé straně kobylkou.
Hmatník má na sobě pražce, které struně vymezují její délky pro jednotlivé tóny.
To ale platí jen pro jednu délku volné struny.
Nultý pražec posouvat nesmíte, ten je součástí dělení pražců na hmatníku.
Nezbývá nic jiného, než správnou délku volné struny nastavit pozicí kobylky, tedy druhým koncem struny.

kobyla


Když brnknete na strunu, zazní vám základní tón prázdné struny.
kobyla


Když brnknete na strunu lehce zatlumenou prstem v pozici 12 tého pražce,
Zazní vám flažolet oktávy základního tónu prázdné struny.
kobylaA takto by měla zaznít struna i v případě, když ji stisknete před 12. pražcem a drnknete.
Je to slyšet i uchem..
kobylaAle tentokrát budeme měřit a počítat.

Na mobil si stáhněte ladičku, která měří přímo frekvenci v Hertzích, tedy kmitech za sekundu.
Nechejte zaznít prázdnou zkoumanou strunu, a změřte frekvenci v Hz a zapište si ji jako „F0“.
Potom zmáčkněte strunu před 12. pražcem, drnkněte a změřte frekvenci oktávy v Hz, a zapište si ji jako „F12“.
Potom ocelovým metrem změřte vzdálenost od nultého pražce až ke kobylce na zkoumané struně,
a vzdálenost si zapište v mm jako „L“.

Nyní si vypočítejte „X“ , o kolik mm je potřeba posunout kobylku dál od hmatníku…

X=( L * F12 / F0 / 2 ) - L

Pokud vám vyjde číslo kladné, chtělo by to posunout kobylku dál,
naopak záporné číslo vám říká posunout kobylku blíž k hmatníku.

Když už měříte, změřte si všechny struny, jak frekvence, tak i jejich délky..
Vložte jednotlivá měření do vzorečku pro každou strunu,
a udělejte si náhled na váš nástroj, zda je kobylka tam, kde má být.

Pokud jsou rozdíly nepatrné, neřešte to.

Pokud jsou rozdíly na jednotlivých strunách malé a různé,
pak si můžete pomoct korekcí na trámečku kobylky.
Zpilováním trámečku zepředu či zezadu můžete posunout opření struny a tím ovlivnit její délku.

Rozdíly plus mínus 3mm lze korigovat vyrobením nového trámečku do kobylky pomocí tisku na 3D tiskárně.
Program si zde můžete stáhnout jako soubor z OpenScadu, dále pak vysvětlím jak pro tisk trámečku měnit parametry.

Pokud se vám objeví velké rozdíly v pozici kobylky, a nástroj neladí jak by měl,
je asi nejlepší nejdřív posunout celou kobylku do příhodnějšího místa.

Pokud by se jednalo o nástroj se struníkem a s pohyblivou kobylkou,
pak by bylo hej, stačilo by kobylkou jen pohnout do lepší pozice.
U kobylky, která používá na zajištění strun navrtaných děr a zajišťovacích kolíčků,
je to trochu problém, a je to spíš na servis.
U kobylek, kde se používá k zajištění strun jen prostrkávací otvory,
což je většina kytar s nylonovými strunami a ukulele,
lze v největší nouzi kobylku odlepit, a celou ji následně přelepit do nové pozice.

Dalo by se obecně říct,
že čím kratší jsou na nástroji struny a tím tedy i na hmatníku pražce blíž u sebe,
tím je potřeba vyšší přesnost na umístění kobylky.


Pro příklad vám ukážu výpočet úpravy polohy kobylky na malém ukulele.
Ukulele před zásahem ladilo jen na pár akordech na horních pražcích.
Mrzelo mne, že jsem takový idiot a že jsem takové ukulele koupil.
A proto jsem se nebál a šel do toho…

Abyste nemuseli počítat, můžete si nyní stáhnout program v excelu.
Je připraven jak pro ukulele: posun_kobylky ukulele.xlsx
Tak i pro kytaru: posun_kobylky kytara.xlsx

Naměřené hodnoty budete zapisovat do tabulky světle modrých políček..

kobyla

Výpočty jsem dal do grafu,
Modře je v tabulce i v grafu požadovaná korekce kobylky pro jednotlivé struny,
všimněte si, že ani jedna struna není OK.
A všechny korekce by bylo potřeba do plusu..
Struna C a G má chybu dokonce okolo 8-10mm, hrůza slavná Číno.
Zkusil jsem si navrhnout korekci posunem celé kobylky mírně do šikma, tedy utrhnout kobylku a nalepit jinak..
Návrh tohoto razantního zásahu je v grafu jako oranžová linka, jsou to mm posunu kobylky v místě opření strun.
Šedivě je pak po přelepení kobylky předpokládaná zbylá chyba,
která půjde korigovat ještě výrobou nového trámečku.


Chvíle váhání, obyčejnou tužkou a pravítkem si maluju po ukuleli čáry, abych věděl původní pozici kobylky.
Oblepuju ukulele staniolem a jistím to pololepivou papírovou páskou a nechávám jen okénko pro kobylku.
Starým tupým kuchyňským nožem hledám roh kobylky, který není držen lepidlem, našel jsem…
Zapnul jsem teplovzdušnou pistoli a teplem okolo 60st. nahřívám kobylku i nůž,
který se malou silou pokouším po chvílích vsunout pod kobylku..
Netrvalo to dlouho a kobylka odskočila..
Překvapilo mne, jak to bylo rychlé a snadné, což asi nemusí být vždycky..
kobyla


Strhnul jsem pásky a staniol a začal tužkou kreslit podle výpočtu novou pozici pro kobylku..
Ještě mírný posun kobylky do boku, aby byly struny uprostřed krku..
Smirkem začišťuju kobylku i nové místo..
kobyla

Pak namazání kobylky lepidlem (použil jsem disperzní lepidlo Herkules, to asi nebylo to nejlepší),
Posazení kobylky na tělo ukulule do správné polohy a přitažení svorkami..
kobyla


A teď radši na 24 hodin pryč, abych tam nedal struny brzy.
kobyla


Už po natažení strun s původním trámečkem v kobylce bylo jasné, že je to lepší..
A samozřejmě jsem při lepení malinko nedodržel přesnou polohu.
kobyla


Udělal jsem kontrolní měření.

Doplnil jsem v excelu do světle modrých políček naměřené hodnoty
a tak přepočítal nové korekce pro přelepenou kobylku..
Teď už jsem využíval jen modrou tabulku, a z ní jsem korekce zadal do projektu 3D a vytisk..
O tisku v 3D se dozvíte níž..
kobyla


Ještě to nebylo podle mne úplně přesně,
špatně jsem odhadoval na původním trámečku, kde se struna opírá a kde už kmitá.
další korekce do projektu 3D, nový výtisk a OK.
Ukulele ladí.. :)

Asi bych si příště po přelepení kobylky hnedka vytisk na 3D tiskárně nový trámeček bez jakýchkoliv korekcí.
Teprve pak bych proved kontrolní měření,
a teprve na jeho základě bych vytvářel trámeček kobylky z korekcemi…Projekt 3D pro výrobu trámečku kobylky je napsán v OpenScadu..
To je program na vytváření 3D objektů ve vašem PC.
OpenScad lze najít na netu a nainstalovat na vaše PC..
Dávám vám ke stažení dva projekty, jeden je pro kobylku ukulele : kobylka_ukulele.scad
A druhý je pro tvorbu kobylky kytary: kobylka_kytara.scad

Vysvětlím jen změnu parametru v programu na ukule (kytara je podobně):

kobyla


Do po1 – po4 zanesete vaše vypočítané korekce posunu trámečku kobylky v mm,
desetinná tečka je zde opravdu tečka, né čárka…
Zbylé parametry zadáte podle rozměrů původního trámečku v kobylce.
Pak v programu vyexportujete STL soubor, a ten si ve Sliceru pro vaši tiskárnu převedete do G kódu.
A pak už jen tisk a zkoušení v nástroji.
Pro strunu A je trámeček z boku označen ďolíčkem.

A ještě jedna poznámka, pro tisk jsem použil materiál PETG, ale určitě půjde i PLA..

kobyla

kobyla

(Pro trámeček pro kytaru je značena strana struny tenkého e)
Tak jen pro úplnost náhled do programu pro kytaru..
koncovka

kobyla

kobylaFrekvence tónu struny je daná jejím napětím
a nepřímo její délkou a váhou (zpravidla tedy její toušťkou)
a samozřejmě tón ovlivňuje vliv materiálu struny a technologie výroby..

Pokud stisknete strunu ke hmatníku, tak ji tím více napnete, a tak zvýšíte frekvenci možného tónu,
proto je pak kobylka umístěna malinko dál ke konci nástroje, než byste očekávali,
a to je proto, aby struna byla při stisku o něco delší, a tím vzniklá frekvence struny nižší,
čímžto pak bude výsledkem právě očekávaný tón podle stisknutého pražce.

Výšku tónu může ovlivnit i natažení struny do boku při držení nad pražcem,
někdy to může být záměr a někdy nechtěné rozladění struny k vyšším tónům.

Natažením silnějších strun vzniká tah, který deformuje nástroj,
kobylka nalepená na desce nástroje může na desce vytvořit vyboulení, a tím i zkrácení strun a rozladění oktávy.

Tah strun může způsobit i vyklonění či ohyb krku, čímž se struny dostanou výš nad hmatník,
a jejich stiskem se pak struna více natahuje a její tón je vyšší než očekávaný..
Podobný efekt může mít i zvýšení kobylky…

A to je asi v tomto článku všechno..
V každém případě stojí za pokus,
si svůj nástroj změřením ověřit
nebo dokonce doladit.. ?

Jak jsem toto ukulele před úpravou obcházel a chtěl zahodit,
tak ho nyní rád beru do rukou a pobrnkám.. :D1.5.2023 -b-


na začátek