něco
o hudbě


O hudbě jinak..


ZPĚT
NAHORU
DOLU
3D píšťalka
pisti.scad
pisth.scad
pistm.scad
pist4m.scad
pisti.stl
pistm.stl
pist4m.stl

Pištění

Letos (2022) v létě jsem si vyzkoušel na workshopu na festivalu Prázdniny v Telči
zajímavý postup při návrhu a samotné výrobě jednoduchých fléten.
Dávam ho darem všem, co na něco hrají a i těm, kteří mohou přenést tento postup dál,
třeba pro děti ve školách nebo na různých kroužcích.
Touto technikou lze celkem za lacino vyrobit velmi rychle kvalitní irskou flétnu,
a lze ji při výrobě vnutit jakoukoliv stupnici,
což lze zajímavě využít při studiu stupnic a jejich využití..


Návrh jednoduché flétny a trochu fyziky okolo.
Základem flétny jsou dvě věci: píšťalka a rezonanční trubka.
Píšťalka sama o sobě píská rychlým přepínáním úzkého proudu vzduchu,
který náráží na ostrou hranu okénka píšťalky a vytváří na ní turbulence.
(Mezi náma úplná ostrost hrany není úplně nejlepší)
Toto přepínání vzduchu je řízeno kmitáním vzduchu v naladěné trubce.

pištění


Jak kmitá vzduch v otevřené trubce bez píšťalky?
Pokud tlesknete před otevřenou trubkou,
změníte na chvilku tlak v okolí trubky,
a do trubky začne téct oběma otvory vzduch.
Proud vzduchu v trubce se potká někde uprostřed,
kde vytvoří nárůst tlaku vzduchu, který zastaví napouštění trubky dalším vzduchem.
Po té se tento tlak uprostřed trubky začne uvolňovat vypouštěním vzduchu oběma konci ven.
Vypouštění vzduchu přestane, až s dosažením podtlaku uprostřed trubky.
Trubka se opět začne napouštět vzduchem.
Tento cyklus se nastartoval rychlou změnou tlaku - například tlesknutím,
ale i po uklidnění venkovního tlaku se ještě chvilku opakuje
a s každým kmitem přetlakové vlny unitř trubky slábne.

pištění

Místo tlesknutí můžete zkusit na již hotové flétně
bez jakéhokoliv foukání rázně ucpat všechny dírky.
Nebo si vzpomeňte na hudební nástroj pro děti
z takových různě dlouhých plastových barevných trubek..

Pro ty, kteří tohle nedokáží přijmout, představte si ještě kyvadlo..
Přeběh kyvadla dolní úvratí je to samé jako pohyb vzduchu do trubky nebo ven.
Zastavení kyvadla v horní úvrati je to samé, jako natlačení nebo odsátí vzduchu uprostřed trubky.
Stejně tak jako kyvadlo dokýve, tak i kmitání vzduchu v trubce dozní.
Náš svět funguje v mnoha pohledech vlastně stejně, jen kmitá vždy něco jiného.. :o)
I třeba struna na nástroji dostane drnknutím energii, a pak doznívá..


Když se to spojí dohromady
Pokud trubku přiložíte k píšťalce, a do píšťalky fouknete,
pak první tlakový vzruch rozhoupe tlak uvnitř trubky,
a jak trubka bude ve své rezonanci dýchat dovnitř a ven,
bude si přepínat tok vzduchu píšťalky na její hraně střídavě dovnitř a ven,
čímž se bude posilovat kmitání vzduchu v trubce a celá sestava píšťaly bude trvale znít,
dokud do ní budete foukat.

pištění


Jak kmitá vzduch v uzavřené trubce?
Stejně tak jako může kmitat trubka s otevřenými konci,
může kmitat i trubka na jedné straně uzavřená,
jen tlak nebude uprostřed trubky,ale na konci uzavření trubky.
Zkuste se podívat na následující tabulku kmitání v uzavřené trubce..

pištění

A opět to spojíme dohromady
Když pískala píšťala s otevřenou trubkou bude pískat i píšťala s trubkou uzavřenou.
Jen veškeré napouštění a vypouštění tlaku uvnitř trubky jde pouze cestou píšťalky.

pištění-------------------------------------------------------------------------

Jaká bude frekvence rezonance otevřené trubky?
Tlakové změny ve vzduchu, tedy i v naší trubce, se šíří rychlostí zvuku.
Rychlost šíření zvuku ve vzduchu je okolo 340m za sekundu [c].
Pokud tedy budeme chtít například trubku, která bude rezonovat na tónu "A",
což je např. 440Hz, pak je čas jedné periody kmitu asi 2,273ms, [T=1/f].
Za tento čas urazí zvuk 0,77m [s=c*T].
Pro rezonanci na otevřené trubce nám stačí polovina délky periody tónu,
to znamená polovina této délky, a to je pro "A" okolo 386mm [s=c*T/2].
Přibližný vzorec pro výpočet délky otevřené trubky může být i takto [s=c/f/2].

A pro výpočet rezonance uzavřené trubky?
Pro uzavřenou trubku je to přibližně podle vzorečku [s=c/f/4],
ale tento výpočet asi nebudeme potřebovat,
protože flétny využívají většinou rezonátor s otevřenou trubkou..
Ale pro úplnost, to by pak bylo okolo 193mm..


Rychlost zvuku je ovlivňována teplotou..
Čím větší teplota vzduchu, tím větší rychlost šíření zvuku.
Okolo našich teplot je to skoro lineární závislost..
[c = 331,57+(0,607*t) m/s] kdy t je teplota ve stupních Celsia
Odkaz na wikipedii : //cs.wikipedia.org/wiki/Rychlost_zvuku
V praxi to znamená, že píšťala naladěná při 20st.C bude hrát v teple výš a v zimě níž..
(proto mají klarinetisti jeden díl (soudek) hned ve dvou velikostech
a mění si ho na nástroji podle toho v jaké teplotě budou hrát)

A co na to vnitřní povrch trubky ?
Rychlost zvuku je bržděna drsným povrchem vnitřku trubky,
Je lepší, když je povrch čístý, tuhý a hladký..
Prudké ohyby trubky nebo změny v pruměru trubky
mohou zase vést k nechtěným přepínáním do násobků frekvence, viz dále..

Délka koncové píšťaly, koncovky.
Vrátíme se k píšťale s otevřenou trubkou,
do které zatím není vyvrtána žádná dírka pro zakrývání prsty.
Takové píšťale se říká koncovka,
a pokud do ní velmi lehce fouknete, slyšíte její základní tón.
To je ten tón, který je blízký našemu předchozímu výpočtu.
V praxy se ale délka píšťaly řízne malinko delší
a na přesnou frekvenci tónu se ladí postupným krácením.
U koncovky se délka trubky, jako rezonátoru, počítá od ostré hrany píšťalky až ke konci píšťaly.

pištění


-------------------------------------------------------------------------


Alikvóty, harmonické, násobky frekvence na koncové píšťale.
Pokud do píšťaly - koncovky fouknete malinko víc,
kmitání vzduchového sloupce uvnitř píšťaly se překlopí
z jedné tlakové kmitny na dvě a i frekvence tónu se zdvojnásobí.
Pokud fouknete ještě větší silou, můžete vytvořit v trubce 3, 4 , 5, 6, 7, 8... kmiten,
a samozřejmě i znějících tónů v násobcích základní frekvence.
Někdo těmto frekvencím říká alikvóty (trumpeťáci)
jiní zase vyšší harmonické (fyzici)
V každém případě můžete na koncovce naladěné v "C"
zahrát tóny viz tabulka níž, C1 C2 G2 C3 E3 G3 Bb3 C4..
O tomhle už tak trochu pojednával předchozí článek jen o koncovkách..
Dovolím si ještě říct, že násobky frekvence s dvojkou jsou o oktávách,
s trojkou o kvintách, s pětkou o terciích a sedmička o septimách,
to jen na zamyšlení o čistotě přirozeného ladění. :)
pištění

Pokud fouknete do dole ucpané koncové píšťaly,
můžete na kratších koncovkách vyloudit hluboký tón o poloviční frekvenci.
Ale na delších koncovkách se vám podaří zahrát až tón
o 1,5 násobku základního tónu otevřené píšťaly.
Dalším zvyšováním síly dechu můžete na dole ucpanou koncovku dále vyloudit
2,5 , 3,5 , 4,5 , 5,5 , 6,5 , 7,5 .. násobek základního tónu otevřené koncové píšťaly..
Na dole ucpanou koncovku (uzavřenou píšťalu) v "C" pak můžete zahrát tóny:
(C0) G1 E2 Bb2 D3 F` `A H3

pištění

Když si dáte možnosti koncové píšťaly do jedné tabulky, zjistíte,
že od čtyřnásobku základního tónu a výš je to celkem zajímavé,
C , D , E , F` , G , `A , Bb , H , C ,..

pištění

Tak a ještě vystřižená středová část tabulky..
Od čtyř tlakových kmiten v koncovce postupně zvyšujete na 4,5 5 5,5 atd.
Tedy i střídavě ucpáváte a otevíráte dole koncovku a zvedáte sílu dechu.. :o)

pištění


-------------------------------------------------------------------------


Zkusil jsem udělat pokus,
Naladil jsem dvě oktávy koncových píšťal, od C přes C do C :o).
Všechny tyto píšťaly byly ze stejného průměru trubky.
Porovnal jsem délky dvou píšťal o půltón od sebe jsoucích,
zjistil jsem, že jejich délka je přibližně 1.059 krát delší nebo kratší.
No to číslo nebylo tak přesné, ale byla to přibližně 12tá odmocnina ze 2, asi.
A to je geometrická konstanta temperovaného ladění..
Toto číslo se např. promítá i do výpočtu vzdáleností pražců na strunných nástrojích.
Ale to jen na okraj.

pištění


Seřadil jsem si délky naladěných koncovek do tabulky,
a ty co jsem neměl, jsem si domyslel, dopočítal..Stupnice z koncovek
Kdybyste si naladili koncové píšťaly v tónech jedné stupnice,
pak by to vypadalo asi takhle..
Hráli byste na toto píšťaliště neustálým přecházením rtů z píšťaly na píšťalu..
Však Panova flétna je něco podobného, jen z uzavřených trubek a foukáním ústy..
pištění


Jak to flétna obešla?
Flétna toto seskupení koncových píšťal obešla tak,
že zachovává pouze píšťalu jednu v délce pro nejhlubší tón vybrané stupnice,
a do této (nejdelší) koncovky se pak návrtávají otvory,
které vlastně píšťalu krátí na sadu různě dlouhých koncovek.
Všechno v jednom těle dlouhé píšťaly.
Je to geniální, ale není to tak úplně jednoduché, jak to vypadá,
nedalo mi to a zkusil jsem další pokus..


-------------------------------------------------------------------------
Pokus.
Na koncovku naladěnou v "G" jsem si vynes fixem délky koncovek v "A", "Bb", "H"..
Tyto píšťaly jsem si udělal 3.

Na první jsem zkusil vrtat prstový otvor ve vzdálenosti konce koncovky v "A",
abych naladil tón "A", musel jsem prstový otvor navrtat velmi velký.
Tón "A" z této píšťaly zněl plně a sytě, hlasitě.

Na druhou jsem zkusil navrtávat prstový otvor ve vzdálenosti konce koncovky "Bb",
na naladění tónu "A" nyní postačilo navrtat otvor střední velikosti.
Tón "A" z této píšťaly zněl přesvědčivě a celkem sytě.

Na třetí jsem zkusil navrtat prstový otvor až ve vzdálenosti konce koncovky "H",
na naladění tónu "A" stačil jen maličký otvor.
Tón "A" z této píšťalky zněl dobře, ale až syčivě.
pištění

Z toho vyplývá,
že otvor pro tón jde navrtat na píšťalce v délce koncovky tohoto tónu až o tón výš,
a umístění tohoto vrtu v píšťale pak ovlivňuje průměr potřebného prstového otvoru.
pištění


-------------------------------------------------------------------------


Nyní následuje několik obrázků, jak by šla navrtat píšťala v C dur
první nákres je, když budu vrtat díry v místech délek koncovek daných tónů..
pištění

Otvory jsou příliš veliké a nepravidelně rozložené..Následuje nákres, kdybych vrtal otvory tónů ve vzdálenostech o půltón kratších koncovek.
To znamená dírku pro D v místech konce koncovky D#.. atd.
pištění

Otvory jsou střední velikosti, dobře hratelné, ale nepravidelné rozteče dírek..Nyní bude nákres, kdybych vrtal otvory tónů ve vzdálenostech o celý tón kratších koncovek.
To znamená dírku pro D v místech konce koncovky E.. atd.
pištění

Otvory jsou maličkaté, tóny se dusí, nepravidelné rozteče dírek..A teď zkusíme využít toho, že otvory pro tón nemusí být přesně v jednom místě.
Můžeme jejich pozici v rozsahu rozdílu délek dvou koncovek (o tón) posouvat.
Zkusíme to udělat tak, aby dírky byly navrtány co možná nejvíc pravidelně
a aby jejich umístění nezasahovala do extrémnosti obří nebo titěrné dírky.. :o)
pištění

A takhle to může dopadnout... :o)
Takto navržená píšťala má tu výhodu, že u ní pořád prsty nelovíte pozici otvorů,
Otvory jsou pravidelně od sebe..
-------------------------------------------------------------------------


Píšťala se dá navrhnout pomocí programu v excelu,
ale jde to i jako nomogram na milimetrovém papíře s posuvnou průhlednou fólií,
pravítkem a mazacími fixy..

Návrh píšťaly

Na milimetrový papír si překreslíte sadu šikmých čar z délek
vždy po sobě jdoucích tří koncovek od sebe o půlton vyšších.
Pro každý půltón vám tak vznikne samostatná šikmá čára
jdoucí z leva doprava šikmo nahoru.
K jednotlivým začátkům šikmých čar si z leva napište pojmenování tónu,
pro který tato oblast vrtů platí.
(čísla vlevo jsou délky koncovek jednotlivých tónů, to kdybyste chtěli tvořit..)

Tuto sadu šikmých čar budou protínat tři svislé linky,
kde první bude říkat oblast vrtu velkých děr,
druhá místo vrtu děr středních a třetí linka oblast vrtu dírek malých.
No, dole i nahoře jsou tyto linky označené různě velkými černými puntíky - velikost díry :o)

pištění

Na takto připravený nomogram si navlékněte zleva průhlednou fólii.
Folie tak bude nejen navrchu nomogramu, ale i zespodu.. :o)

Někde v dolní části fólie si udělejte vodorovnou čáru permanentním lihovým fixem,
ta bude vyjadřovat na vašem nomogramu konec trubky vaší koncovky.
Já tam mám na obrázku tenkou červenou čáru, je vidět kousek nad pravítkem..
A celá folie s tou červenou čárou je posunutá na délku koncové píšťaly v C. (301mm)

pištění
Když máme takhle připraveno, zkusíme si navrhnout opět flétnu v C dur
Stupnice v C dur má tóny: C D E F G A H
Tón C je naladěn v délce koncové píšťaly (301mm),
takže nám půjde jen o tóny D E F G A H..
Vezmeme si do ruky prachový fix, (třeba modrý)
používá se na bílé tabule a jde setřít hadrem,
ale jde setřít i jen pouhým prstem..
Zakroužkujeme si jím těch šest tónů a šest šikmých čar od těchto tónů jdoucích..
pištění

Nyní tento nákres můžete ještě jednou překrýt čistou fólií, ale nemusíte.
Zvýrazněné šikmé čáry vám říkají,
kde by mohly být pro jednotlivé tóny navrtány otvory pro prsty.
Snažíte se nyní navrhnout šest vodorovných čar
(opět prachovým fixem - třeba zeleným) tak,
aby byly čáry nad sebou v pravidelných rozestupech,
a aby tyto vodorovné čáry (zelené) křížily vámi zvýrazněné čáry šikmé (modré).
Pro křížení na šikmých čarách se bráníte extrému velké nebo miniaturní dírky,
tedy křížení v krajních pozicích šikmých čar.
To proto, že můj odhad či měření nemusí být úplně bez chybky..
Pokud by někdy nešlo vytvořit pravidelné rozdělení všech vodorovných čar,
tak se je pokuste seřadit pravidelně od sebe aspoň pro prsty jednotlivých rukou,
tedy například tři a tři otvory (tři a tři čáry).
Pod folii si nakonec můžete podsunout papírové měřítko..
A teď už vlastně máte míry pro vrtání dírek vaší flétny..
pištění


-------------------------------------------------------------------------


Aby to nebylo tak suché, začneme vyrábět
Potřebujete vytištěnou píšťalku ze 3D tiskárny
nejlépe z toho nejobyčejnějšího materiálu z PLA..
K dispozici vám dávám otevřený soubor v SCAD a i hotový v STL.
Soubory najdete nahoře v začátku článku vlevo,
ale jeden odkaz
je přímo zde.. , vytiskněte si píšťalku.


Kdo se bude chtít podívat do návrhu píšťalky,
tak tudy přes program Open SCAD..
Píšťalka se skládá z těchto částí..
pištění

Nejvíc vás asi bude zajímat případné doladění na vnější průměr trubky
To je parametr Di.. :o)
pištění
pištění


pištění
pištění


pištění
pištění

Pokud budete chtít řídít dílničku výroby píšťalek pro více lidí,
asi se vám vyplatí tisknout píšťalky na 3D tiskárně po čtyřech..
zkuste si toto..

pištění-------------------------------------------------------------------------
Po vytisknutí píšťalky..
si budete muset začistit pilníčkem nebo stržkem jemného smirkového plátna
vrch výstupu vzduchového kanálku z hubičky nahoře pod sražením..
To je jediné bolavé místečko při tisku..
První niťky vrchní hrany kanálku se tam kladou při tisku do vzduchu.. :o(
Jinak nic jiného není potřeba začišťovat..
pištění
Správně začištěná píšťalka vám v ruce s pohybem otevírané a zavírané dlaně
bude pískat jako okarína..
Můžete se i takto na ní naučit hrát melodie.. :)
A ve vstupním kanálku nesmí trčet žádné nítě... :)
pištění
pištění
-------------------------------------------------------------------------
Kde sehnat trubku..

Píšťalku už máte v ruce, a trubku koupíte tam,
kde prodávají elektroinstalační materiál.
Je to obyčejná hladká PVC trubka, vnitřní průměr 15mm a vnější 16mm.
Cena takové trubky se pohybovala mezi 10 až 12 Kč za metr,
a lze ji koupit ve dvou metrech nebo třech metrech.

Trubky si pomocí nůžek, pilky na železo nebo nože
zkrátíte na předpokládanou délku vámi vytvářené píšťaly.
Když byste prvně zkusili píšťalku v C,
tak z předchozího čtení tušíte asi délku trubky 301mm.
Klidně si ji takto zkraťte..
Trubku zasaďte do píšťalky a lehce foukněte..

No jo, teď budete potřebovat ladičku nebo aplikaci s ladičkou do mobilu.
Ladičku nasaďte zapnutou na píšťalu tak, aby nebránila vzduchu a foukněte.
Bude to hlubší než "C", protože část trubky dělá i sama píšťalka.. (asi 20,5mm)
Budete muset trubku postupně zkracovat ořezáváním, stříháním a broušením,
až vám ladička řekne slyším "C".. :)
Je dobré ladit při teplotě okolo 20 stupňů Celsia.
Při opakované výrobě té samé píšťaly, můžete délku trubky kopírovat..

pištění
Existují speciální nůžky na krácení vzduchových hadic (firma Festo),
doporučuju pro toho, kdo se tímto chce více zaobírat..
pištění

V každém případě si myslím, že nyní máte před sebou koncovou píšťalu naladěnou v "C".
Můžete si na ní pohrát jako na koncovou píšťalu viz odstavce výše.
Nebo si na ní můžete fixem přenést vzdálenosti budoucích navrtaných otvorů,
viz výše náš společný návrh na milimetrovém papíře..

pištění-------------------------------------------------------------------------

Označení bodů pro vrtání
Na správně naladěnou trubku píšťaly teď přeneseme míry z našeho návrhu.
Aby se vám koncovka při značení nemlela jen tak na stole,
zkuste si vytisknout ve 3D pomůcku podrží trubku a měřítko,
nebo něco z tohoto, podrží jen trubku,
nebo toto, podrží dvě trubky.
V každém případě to bude dobrý pomocník i pro navrtávání.

pištění

Píšťalu zasuňte do držáčků a nasuňte k ní i papírové měřítko..

pištění

Nyní se podíváme na náš předchozí návrh..

pištění

Navržené rozložení otvorů si přeneseme na naši píšťalu..

pištění

Odstraníme z držáku papírové pravítko a z rysek uděláme křížky v jedné lajně..

pištění

Máme připraveno na postupné navrtávání a ladění prstových otvorů..


-------------------------------------------------------------------------

Vrtání a ladění prstových otvorů
Pro další postup budete potřebovat sadu vrtáků zasazených do dřevěných držátek.
Držátka se dají koupit, ale dají se i vyrobit z nějakého klacku.
Nebo si můžete pořídi do ruky jedno sklíčidlo a vrtáky postupně vyměňovat.. :(

pištění

Dále se pro práci bude hodit šídlo s ostrým hrotem pro přípravu před vrtáním..
pištění

Píšťalu si zasadíte do držáčků,
a jeden z držáčků podsunete pod poslední otvor na konci píšťaly.

pištění

Pomocí šídla opatrně napíchnete naznačený otvor..
Napíchnete jen jeden jediný, ostatní nechte zatím být,
má to svůj význam..
(Přece nebudete zbytečně celou dobu ladění zakrývat dírky)
Na šídlo tlačte opatrně, trubka není tak pevná, jak na první pohled vypadá

pištění

Takhle nějak bude vypadat napíchnutá trubka..

pištění

Do napíchnutí navrtejte opatrně vrtáčkem o průměru 3mm

pištění

Ne skrz, jen první stěnou trubky..

pištění

Teď jsem si jistý, že můžete vrtat okamžitě vrtáčkem o stupeň větším,
ale není to tak vždycky.. :)

pištění

A když si nejste jisti, nasaďte na konec píšťaly zapnutou ladičku
a do píšťaly foukněte, měli byste nyní vidět tón "D"
Ale neuvidíte, protože dírka je ještě malá..
Zatím vám ladička ukazuje tón něco za "C#"

pištění

Pomocí dalšího postupného zvětšování otvoru pomocí vrtáčků
a začišťováním povrchu díry pílníkem a vyfukováním se snažte dolaďovat
až na tón "D"

pištění

Je lepší víckrát měřit než hodně navrtat..
Tady to pravidlo přísloví, "Dvakrát měř jednou řež", platí,
protože převrtanou dírku už nic nezachrání..
Ladička zatím ukazuje něco pod tónem "D", a proto ještě kousek..
Vrtat nebo jen pilovat?

pištění

Zkusil jsem ještě o stupínek větší návrt a dobré..
Ladička ukazuje "D"
Jinak ladičku jsem v našem kraji pořídil ve Dvoře Králové ve firmě RONDO,
každá ladička se nehodí, ale tyhlety jsou super,
Poděkování do Dvora Králové firmě RONDO, děkuju..

pištění

Takže nyní máte naladěnu první dírku na "D"
Opět sáhněte po šídlu a posuňte si držáček píšťaly pod druhou dírku
a začněte navrtávat a ladit tón "E"..

pištění

Během vrtání a ladění si hlídejte otřepy otvorů.
Postupně navrtejte a nalaďte celou píšťalu..
Během ladění ničím nezakrývejte již hotové dírky !!!
Šest dírek, šest tónů.. "D" "E" "F" "G" "A" "H"...
Ještě pozor na zobrazení na ladičce, !!!
některé ladičky neukazují "H", ale "B"..
a místo "Bb" ukazují "A#"..
Takže je možné, že budete ladit "H", ale ladička vám ukáže "B".
Jsou to jen nesrovnalosti v pojmenování tónů na mezinárodní úrovni :)

Během ladění se mi stalo, může se stát i vám,
že najednou píšťalka nešla naladit..
Může to být utržená niťka ve špatně začištěné píšťalce.
Protáhl jsem kanálek hubičky jemně smirkem přes hranu, a niťka odešla :)

pištění


Pokud budete potřebovat držáčky na vrtáky ve 3D
tak tady jsou od 3mm,
a tady jsou pro větší vrtáky.

Pokud jste byli trpěliví a přesní, leží před vámi píšťala naladěná v "C"
Zkuste si na ní zahrát,
hraje se na ní jako na obyčejnou šestidírkovou pasteveckou nebo irskou flétnu.
Vámi naladěná píšťala pak může vypadat takto..
pištění

-------------------------------------------------------------------------

Zakončení..
Píšťala je hotová a můžete na ní hrát tak jak je..
A nebo si na ní můžete navléci pár ozdobiček.

Nejdřív z arzenálu 3D tisku kroužek s písmenky.stl,
ještě soubor pro možnost změn kroužek s písmenky.scad
Další možnost kroužek se znaky.stl,
ještě soubor pro možnost změn kroužek se znaky.scad

Někdy se na těchto flétnách hraje se všemi dírkami uvolněnými,
a pak se hodí ring zobáček.stl,
nasazovací zobáček pod palec levé ruky..
Ještě soubor pro možnost změn ring zobáček.scad.

pištění

A jak to použít?
Barevné kombinace pro odlišení mých fléten

pištění

Zobáček na podržení uvolněné flétny

pištění

Trubku flétny můžete také očistit celou smirkovým plátnem,
a natřít ji štětečkem různě barevnými barvami.
Použil jsem nyní už zakázané acetonové barvy.
Drží bezvadně a dobře to vypadá..
Flétna naladěná v D dur.. :)

pištění

Další flétna nebyla očištěna smirkem a byla nastříkána barvami ze spreje..
Smrdělo to hůř než zapovězené acetonky a loupe se to..
Možná by tomu ten smirek pomohl..
Flétna naladěná v D moll.. :D

pištění


-------------------------------------------------------------------------


Jak se na takovou flétnu hraje?
Mnoho začátníků svádí symetrie těchto fléten ke špatnému uchopení.
Tak jen pro pořádek, !!!
Pravá ruka hraje vždy spodní dírky
a levá ruka horní dírky.
Kdo si myslíte, že jste kingové a že je to jedno,
tak pak jednou narazíte při učení nebo při samotném hraní na zobcovou flétnu na to,
že máte špatný prstoklad, a že se vám to těžko přeučuje..
Proč si dělat do budoucna zbytečné chyby v některých návycích..

pištění

Jinak hra na flétnu tohoto typu je celkem jednoduchá..
Držíme třeba naší flétnu v "C"
Nejdřív hrajete tak, že ucpete všechny dírky.. základní tón "C"
Postupně odspoda uvolníte první dírku.. tón "D"
Uvolníte další dírku (tedy dvě uvolněné odspodu).. tón "E"
Uvolníte tři dírky odspodu (všechny prsty pravé ruky).. tón "F"
Uvolníte i dírku čtvrtou .. tón "G"
Uvolníte i dírku pátou .. tón "A"
Teď uvolníte dírku šestou a flétnu držíte jen pusou .. tón "H"
Někdo si při tomto tónu přidržuje flétnu malíčkem pravé ruky někde dole mimo dírky.
Někdo to udrží v puse i bez přidržování,
nebo lze použít nabízený zobáček z 3D tisku pod palec levé ruky.

Nyní po tónu "H" by měl následovat opět tón "c" (vyšší o oktávu)
Takže jak na něj,
zakryjte prsty všechny dírky mimo té horní na ukazováčku levé ruky..
Do flétny fouknete malinko víc, a ona se uvnitř přepne na dvě kmitny,
(to už přece znáte z koncovky)
Ta uvolněná dírka nahoře je někde blízko středu trubky,
a proto vám pomůže rozkmitat flétnu o oktávu výš na dvou kmitnách na tón "c"
Další tón je zase tak, že všechny dírky ucpete..
a otevřete jen dírku nejspodnější a foukáte trošku víc..
Flétna zní na dvou kmitnách na tónu "d"
Podobným stylem můžete nacházet další tóny postupným odkrýváním s vyšším dechem na dvou kmitnách.

Jinak na tuto flétnu můžete hrát i půltóny,
pokud na některých dírkách zakryjete otvor jen napůl..

-------------------------------------------------------------------------


Jiné tóniny, jiné stupnice, pomůcky..
Již při popisu zdobení fléten jsem se dotknul jedné věci..
Ta barevná flétna byla třeba naladěna v D dur..
I vy si můžete v určitém rozsahu naladit flétnu v jakékoliv tónině.
Na začátku si vždy budete muset pro základní tón této tóniny naladit koncovou píšťalu.
Ke koncové píšťale si pak zvolíte tóny, které budete chtít mít navrtány pro prsty.
Tedy prakticky pro D koncovou píšťalu bude délka okolo..
Kouknu do grafu.. 265,5mm
Fajn, koncovka je naladěna..

pištění

Podobným způsobem jako pro flétnu v "C dur" si teď označím v grafu tóny pro "D dur"
Budou to tóny: "D" základní tón a základní délka vznikající flétny (265,5mm)
Posun čáry na folii na tón "D"
Tóny: "E" "F#" "G" "A" "H" "C#" , tyto tóny si na folii vytáhnu prachovým fixem..
A v dalším kroku hledám nejlepší rozložení pro velikost vrtání a rozložení děr..
Je to na vás.. :)

Jenže ona ta stupnice pro vaší flétnu nemusí být jen v Dur,
může být v jakékoliv stupnici, třeba v pentatonice,
bluesové moll, bluesové dur, klasická mollová a jakékoliv posuny v obyčejné dur,
dokonce jsem si vyzkoušel i jednu netradiční stupnici,
na které relaxuju pomocí kytary a ona zní jako indická nebo cikánská stupnice..
No prostě se na výrobě fléten dá úžasně vyřádit..
Nehledě na to, že hra na flétnu tohoto typu je jednoduchá tím,
že se jedná o nástroj vesměs diatonický - naladěný pro jednu stupnici.
I při použití naladění na speciální stupnici zůstává hra jednoduchá pro každého hráče,
princip hry jako takový, popsaný výše, se prostě nemění..

Pár stupnic pro ladění v D jsem se pokusil zachytit v přípravcích 3D tisku.
Naladěnou koncovku v "D" vsunete do přípravku a obkreslíte si otvory zvolené stupnice.
Pak už zase jen stačí postupně od spodu navrtávat a ladit..

V prvním přípravku je to obyčejná D dur stupnice: "D" "E" "F#" "G" "A" "H" "C#"

pištění

a na druhé straně stupnice D mi: "D" "E" "F" "G" "A" "Bb" "C"

pištění

V druhém přípravku je to stupnice bluesová moll v D: "D" "F" "G" "G#" "A" "C" "C#"
Ten C# tam je jen jako opěrný bod pro oktávu :)

pištění

A pak tohle nevím co je, ale mně se to líbí a říkám jí indická a je od D:)
Je to tahle: "D" "D#" "F#" "G" "A" "Bb" "C" "C#"
Tón D# se vrtá mírně z boku, bó je pro malíček pravé ruky..

pištění

Přípravky pro naměření D dur a moll v stl,
a a pro editaci,
a přípravky pro naměření D blue/m a ind v stl,
a a pro editaci...

-------------------------------------------------------------------------

Co se ještě nevešlo..
Mezi koncovou píšťalou a flétnou existuje ještě jeden mezistupeň
asi bych ho měl zmínit, je to fujara.
Můžete si ji klidně postavit a vyzkoušit si ji..

pištění

Tato fujara byla navrhována z dlouhé koncovky v "G"
Má jen tři dírky..
Když jsou dírky ucpané, tak "G" a postupným odkrýváním tóny "A" "H" "C"
Tak jsou otvory na fujaře naladěné..

Když to samé uděláte s přefouknutou koncovkou do dvou kmiten, pak (oktáva):
když jsou dírky ucpané, tak "g" a postupným odkrýváním tóny "a" "h" "c"

Když to samé uděláte z koncovkou přefouknutou do třech kmiten, pak(kvinta):
když jsou dírky ucpané, tak "d" a postupným odkrýváním tóny "e" "f#" "g"..

Zajímavé, že.. :)
A jde na to hrát..
Je to zaležené na tom,
že durová stupnice se skládá ze dvou po sobě jdoucích stejných sekvencí tónů,
a ta sekvence tónů je od té první právě o kvintu,
kterou koncovka svým dělením umí vytvořit...
G,.,A,.,H ,C,
D,.,E,.,F#,G..


-------------------------------------------------------------------------

A ještě ke dvěma dírkám na zobcové flétně
S kamarádem Jirkou z Budějovic jsme v Telči ještě přemýšleli,
jak udělat flétnu jako chromatickou, tedy se všemi půltóny
a tak vznikl tento nákres...

pištění

Když v horním nákresu nyní porovnáte řešení tónů "C#" a "D",
a pak "D#" a "E"...
Vidíte to řešení na konci zobcové flétny v reálu.. :)
Některé zobcové flétny mají v tomto místě jen velkou dírku,
a nechávají na vás, jak půltón vytvoříte...
pištění


-------------------------------------------------------------------------

A na konec program v excelu..
Ten program vám může pomoct při návrhu píšťalek, respektive fléten..
Ale asi ho nebudu hlouběji popisovat,
neboť mi grafické pojetí na papíře připadá mnohem intuitivnější..
Tady je slíbený excelovský soubor tak jak vznikl.

-------------------------------------------------------------------------


A to už je asi všechno, co jsem sem chtěl dát... :o)
Všechny projekty 3D zde vystavené jsou mým dílem a užijte je ke své radosti..
Nepřeju si je vystavovat někde jinde, tisknout můžete všude..
Graf šikmých čar vznikl 5 dní před odjezdem na festival Prázdniny v Telči rok 2022.
Byl v podstatě načrtnut až během dílen pro užitek všech muzikantů..
Podobné zobrazení jsem nikde neviděl, tak ať nám všem pomůže a nikdo si ho nepřivlastňuje.
Děkuju za zázemí dílen na Prázdninách v Telči i za zázemí v Mrákotíně od svých přátel.
Děkuju Rosťovi píšťálkářovi za možnost otevřených diskuzí na téma píšťalky..
A též děkuju přátelům z práce, kteří ani netušili, co mi loni darovali k šedesátinám..
3D tiskárna a ješte k tomu od Průši nemá chybu, děkuju..

3.10.2022 Vrchlabí -b-
Pokud někdo najdete někde chybku nebo budete chtít o něčem něco,
tak na email: knots@atlas.cz a prosím jako předmět dát slovo "Pištění"

na začátek