Bobešova
škola


14. Stupnice


ZPĚT
NAHORU
DOLUkytary.xls
banjo4.xls
basa.xls

Stupnice v polohách.

Tentokrát to bude trošku více o teorii a tréninku na hmatníku.:o)

Nedávno se mi dostaly do rukou tři zajímavé knihy od Luboše Andršta,
První z nich se zabývala hudebním materiálem, druhá akordy na kytaře a třetí stupnicemi na hmatníku kytary..

knihy
A právě ta třetí kniha mě donutila začít více trénovat hraní stupnic na kytaře v polohách.
Říkáte si proč hrát stupnice?
Abyste lépe a rychleji věděli kam na hmatníku sáhnout :o)
A proč v polohách?
To je právě to kouzlo hmatníku strunných nástrojů:o)
Když se naučíte hrát jednu stupnici bez použití prázdných strun,
pak můžete tento naučený prstoklad posouvat po hmatníku nahoru nebo dolů,
a hrát tak jednoduše stejný typ stupnice, ale od jiného tónu.
Klaviaturisté mohou jen tiše závidět... :o)

Jestli se tomuto chcete více věnovat, doporučuju vám sehnat si Andrštovu knihu o stupnicích na kytaře..
Na popud této knihy jsem si napsal v excelu prográmek, který si můžete stáhnout a spustit na vašem PC.
Luboš Andršt ve své knize zmínil asi okolo 18 základních typů stupnic,
jejichž struktury jsem v programu uložil do tabulky.
Po spuštění programu uvidíte takovéto zobrazení..
excel
V modrých políčkách můžete v programu zadávat parametry..
Nejdříve si v modré tabulce vyberte pomocí CTRL+C požadovaný typ stupnice,
a pak ho pomocí CTRL+V vložíte do políčka typu stupnice...
Před typem stupnice si vpište do modrého políčka písmenko a nebo písmenko a # od jakého tónu stupnici chcete.
Nyní se vám na hmatníku zobrazí čísla, která představují pořadí tónů ve stupnici.
Pokud začnete hrát od 1 a výš, hrajete danou stupnici.
To jde zahrát mnohdy i jen na jedné struně, ale kouzlo je v něčem jiném. :o)

Do modrého políčka "pozice" si vpište číslo od 1 do 12.
Na obrázku máme zvolenu 2, tedy na hmatníku polohu II.
A druhá pozice znamená ukazováčkem levé ruky na druhý pražec..
Vpravo je zobrazen jen kousek hmatníku a římskou číslicí (II.) je označena právě zvolená poloha..

Na obrázku níže je zobrazena tabulka pro hraní
stupnice G dur od II.polohy..
excel
V označené poloze vám tedy bude operovat 1.prst levé ruky (ukazováček),
v pražci blíže ke středu kytary pak 2.prst (prostředníček),
v dalším pražci blíže pak 3.prst (prsteníček)
a v následujícím pražci pak 4.prst (malíček).
Je tedy jasné, že levá ruka svými prsty bez problémů obsáhne 4 pražce..

Existují ale stupnice a pozice, kdy vám čísla tónů stupnic překročí tuto základní (hnědou) oblast čtyř pražců.
stupnice C dur od X.polohy..
excel
Potom, pokud to bude v oblasti pražec pod malíčkem, bude se muset malíček natáhnout k požadovanému nižšímu pražci.
A pokud to bude v oblasti nad ukazováčkem, bude se muset ukazováček dotáhnout k vyššímu pražci.
Tady bych asi volil šáhnout malíčkem, ale tak moc tomu, abych radil, nerozumím.. :o)

Existují i takove rozložení stupnic, že volíme než natahovat prsty, raději během hraní změnit polohu prstů na hmatníku.
stupnice C dur od IX.polohy..
excel
První dvě basové struny hrajete s natahováním ukazováčku pro 1. a 4. tón stupnice,
pak na dvou prostředních strunách hrajete normálně v IX poloze bez natahování prstů,
a pro zbylé dvě nejtenčí struny se posunete prsty do polohy X. a dohrajete normálně.

Někdy mohou být posuny mezi polohami i delší..
stupnice C dur od II.polohy..
excel
Začnete hrát normálně v II.poloze od 1. tónu na druhé basové struně(A),
až dohrajete k 7. tónu stupnice na třetí tenké struně(g)...

a potom sklouznete ukazováčkem po této struně na V. polohu
stupnice C dur od V.polohy..
excel
a druhou část stupnice dohrajeté právě v této V.poloze.


stupnice C dur od VII.polohy..
excel
Takhle hraná stupnice v C dur je o stejném prstokladu jako pro G dur, ale v II.poloze..
Některé stupnice pak jde hrát i jen zbylými prsty pod celým baré.
To znamená, že 1.prst(ukazováček) mačká v poloze (na jednom pražci) všechny struny
a zbylé prsty hledají zbylé tóny na pražcích pod..
Zkuste si to třeba právě na této stupnici :o)

Doteď jsme si ukazovali jen durové stupnice, tak třeba..
stupnice A moll od 7.polohy..
excel
Nebudete s ní mít určitě žádné starosti.. :o)
Porovnejte si tento prstoklad s předchozím, je stejný,
Stupnice A moll a C dur obsahujý stejné tóny,..
Akorát C dur začíná od C a A moll od A..
Začnete-li hrát od 6. tónu v stupnici C dur, hrajete její mód, jímž je Aiolská stupnice.
Tedy naše známá A moll.

A další ukazka prstokladů
stupnice D moll od 5.polohy..
excel

A nebo třeba..
stupnice G v pentatonice....
excel

nebo
stupnice E v pentatonice moll....
excel


Pokud otevřete excelovský program můžete si v něm mimo výběru stupnic,
budete-li chtít, i změnit tóny na jednotlivých strunách, to už je ale pro mistry..
excel

A pokud si už nastavíte v programu, co potřebujete,
můžete si nechat zobrazit druhý list tohoto programu "tisk" a jeho obsah poslat na tiskárnu.
excel

V posledním listu (tabulky) se už jen přepočítává, co se vám zobrazuje,
a jsou zde i zadány tabulky stupnic, jejich jména, pořadí v tabulce i počet not ve stupnici..
Trošku jsem to tam popsal, kdyby se v tom někdo chtěl pohybovat a měnit..

A to je asi pro dnešek všechno, :o)
tak ať Vám prográmek slouží,
a ještě jednou z mé strany díky Lubošovi Andrštovi
za fajnové české knížky o kytaře..10.3.2015 -b-