Bobešova
škola


7.Holka modrooká
vybrnkávání..


ZPĚT
NAHORU
DOLU
Holka modrooká

Jednoduchá lidová písnička a my si na ní ozkoušíme vybrnkávání v G dur.


Nejdříve melodii s doprovodným basem..
Holka


A v následující tabulatuře zkusíme melodii a plný doprovod.
Všimněte si, že se doprovodem nehraje na tenčích strunách, než je vedena melodie.
Prostě nesmíte zahrát v doprovodu vyšší tón, než je melodie, jinak melodii změníte. :o)
Holka

Holka modrooká nesedávej u potoka
Holka modrooká nesedávej tam
V potoce je hastrmánek
zatahá tě za copánek
Holka modrooká nesedávej tam

Holka modrooká nesedávej u potoka
Holka modrooká nesedávej tam
V potoce se voda točí
podemele tvoje oči
Holka modrooká nesedávej tam


Příjemné pohrátí :o)
-b-