procesor
51

O procesoru 51...


ZPĚT

1.Základ,
2.Nahrátí,

O procesoru jako součástce..

Procesor je...
-b-


CPU

02. Jak nahrát program.

O programování jednočipových procesorů typu 51..
-b-


CPU

01. Jak to chodí v procesorovně.

Jak funguje procesor, s příměry k něčemu jinému, jen ten nejnutnější základ k pochopení...
-b-