hotové
věci

Spínací hodiny
22.12.2013 -b-


ZPĚT









Schema
Program1
Zdroják1
Program2
Zdroják2

10. Spínací hodiny..

Toto zapojení a program vznikl na popud mého známého..
Prý nešlo by z něčeho hotového vytvořit spínačky s časem okolo 20 hodin ?
A tak jsem sáhl po zapojení MINUTKY z článku 8 a zkusil jsem to přestavět.
Místo pípáku minutky jsem posadil optočlen pracující do báze výstupního tranzistoru,
který tak mohl zcela bez galvanického spojení s procesorem spínat zátěž do 40V a 0,5A DC.
Jinak je schéma i tišťák shodný (až na zmíněný výstup) se zapojením minutky.
schéma

Osazení tišťáku pak vypadá takto: osazení

Program ke spínačkám je ve dvou verzích, a je k mání ťuknutím na hesla v levém sloupci
a to jak ve formě hex tak i ve formě txt ve zdrojovém programu.
První verze dovoluje nastavování času po desítkách minut a druhá po jednotkách minut
a to vždy až po maximálních 99 hodin.

zapojení
Ke kartě spínacích hodin se připojí 5V DC a k dispozici je jeden oddělený spínač NPN tranzistoru
Časovač je se čtyřmi LED displeji.
Po zapnutí tlačítkem vlevo nebo po náběhu napětí si zkontroluje procesor platnost dat v ram
a je-li všechno v pořádku, zobrazí posledně nastavený čas.
Je-li v RAM zmatek napíše čas 1 hodinu..

Tlačítkem vpravo mohu nastavit předvolbu času (nahoru nebo dolu)
Změna funkce tlačítka se děje stiskem tlačítka úplně vlevo.
V nastavovacím režimu nebliká tečka.
Displej se nastavuje napřed pomalu, ale delším držením tlačítka se přestavování číslic rapidne zrychlí,
takže jakýkoliv stav v rozsahu 1 minuty až 99 hodin lze nastavit bez obtíží a velmi rychle.
Přerušovaným stiskem nastavovacího tlačítka lze též velmi rychle dostavět požadovanou hodnotu,
neboť první stisk je vždy časově zvýhodňován..

Pokud jsou hodiny v režimu nastavovaní a nic se neděje, pak po minutě samy usínají a vypínají displej.

Po aktivaci hodin levým tlačítkem a po stisku prostředního tlačítka se začne odpočítávat čas dolů.
Běh je indikován blikající tečkou. Zároveň je seplý tranzistorový výstup.
Po dočasování se tranzistor zavře a hodiny jdou do režimu spánku.
Hodiny jde z odpočítání vrátit zpět a vypnout výstup stiskem levého tlačítka.

Po výpadku napájení se hodiny nikdy nespustí samy !


Možné programové změny !!!!
Náhledem do zdrojového programu a změnoulze hodiny 60x zrychlit, můžete se pohybovat v jednotkách sekund.
Lze lehce změnit i čas usínání hodin při nečinnosti.
Při ztrátě předvolby vlivem ztráty napájení, lze programově určit libovolnou výchozí hodnotu času.


Oproti minutce v článku 8 budete ještě potřebovat

1...... optočlen PC817
1...... odpor 330R
1...... odpor 8k2
1...... tranzistor BC337
1...... diodu 1000V/1A
1...... dvojsvorka ARK210/2




22.12.2013 -b-



na začátek