hotové
věci

Minutka..
14.3.2012 -b-


ZPĚT

Tišťák
Program
Zdroják

8. Minutka..

Tentokrát je to obyčejná minutka.
obrázek Po stisku tlačítka start/off se minutka rozsvítí na předvoleném čase a začne odčítat čas k nule.
obrázek Zbytečné nuly se na displeji nezobrazují.
Po odečtení předvoleného času začne minutka pípat vždy dvakrát za sebou a pak je prodleva.
Takto minutka pípá každou lichou minutu od dosaženého odpočítání.
Na displeji se přitom zobrazuje vzrůstající čas, který bliká.
Pokud minutku nevypnete, pípá a zobrazuje vzrůstající čas
až do nastavené předvolby času pro pípání a pak se minutka vypne sama.

Pokud minutka běží, můžete ji kdykoli vypnout opětovným stiskem tlačítka start/off.
Pokud minutku zastavíte tlačítkem stop, minutka trvale zobrazuje hodnotu zastaveného odečítaného času.
Stiskem tlačítka start/off minutku v tomto stavu opět rozeběhnete.

Pokud minutka odčítá a vy ji zastavíte,
můžete dalšími stisky tlačítka - nebo + měnit předvolbu minutky pro čas odčítání.
Následným stiskem tlačítka start/off spustíte minutku s novou předvolbou.

Pokud v nastavovaní odčítání stisknete současně tlačítko - i + , displej se rozbliká
a vy pak tlačítkem + nebo - nastavíte čas, po který bude minutka po odečtení času k nule pípat a čítat čas nahoru.
Stiskem tlačítka start/off nové nastavení zapíšete a spustíte minutku.
Pokud před tímto přijetím změny stisknete ještě jednou obě tlačítka + i -,
budou se vám po potvrzení tlačítkem start/off a po odečtení času zobrazovat při pípání na displeji jen pomlčky.

Pokud nastavíte pro dobu pípání hodnotu 0, dostáváte se do režimu modulo,
v kterém vám minutka po stisku tlačítka start/off odečítá nastavený čas k nule,
tady krátce pípne, a automaticky se znova spouští odčítání.
To trvá do vypnutí tlačítkem start/off.
Cyklus lze pozastavit tlačítkem stop a znovu rozeběhnout tlačítkem start/off

Samotné nastavování hodnot do paměti minutky probíhá po jedné sekundě v rozsahu 1s až 1minuta,
pak se nastavuje po deseti sekundách až do hodnoty 10minut a dál až do 99minut po jedné minutě.
Nastavování lze provádět jednotlivými stisky tlačítek + nebo - nebo jejich delším přidržením,
kdy se nejdříve pomalu a následně rychle přestavuje hodnota času.


Schéma a popis

dps
Zapojení je celkem jednoduché.
Procesor má své hodiny z krystalu 12MHz a dvou keramických kondenzátorů 22pF.
Po zapnutí se procesor resetuje pomocí odporu 10k a elytu 10uF,
k tomuto se ještě vrátím v popisu programu.
Procesor přes osm odporů 120R řídí katody segmentů displeje
a přes čtyři odpory 1k8 a čtyři pnp tranzistory bc557c spíná v multiplexu anody displeje.
Z jednoho výstupu procesoru se pak spíná přes odpor 4k7 a tranzistor pnp BC557c pípák.
Dále zde najdete tři tlačítka, které vstupují do vstupů procesoru.
Minutka může být napájena stejnosměrným napětím od 3 do 7V.

V programu je jedna zajímavá finta.
Určitě jste si všimli, že tlačítko start/off není do normálního vstupu procesoru,
ale že jeho stiskem způsobíte restart procesoru.
V programu se po každém takovémto restartu řeší jeden bit pamětí, který se po každém restartu neguje.
Pokud je po negaci stav bitu nula, procesor se uspí, pokud je bit jedna, spustí se činnost dál.
Je to řešení, jak lze využít vstup pro reset procesoru, jako ovládací vstup.
V programu je využit, jak už jsem se zmínil, režim uspání procesoru,
kdy procesor všechno vypíná a nebere energii
a zároveň si v paměti RAM dál uchovává všechny zapsané věci.
Tímto způsobem je vytvořena předvolba času a její zapamatování.

Jen na okraj, pokud necháte některé výstupy procesoru zapnuté a procesor uspíte,
pak procesor nic nebere, ale výstupy podrží zapnuté. Po restartu se tyto výstupy vypnou.
To jen poznámka pro vaše programy a aplikace.

A teď ke stavbě..


K výrobě minutky je potřeba..

1...... procesor 89C2051 ale i třeba 89S2051, 89C4051 nebo 89S4051
1...... odpor 10k
8...... odpor 180R až 120R
4...... odpor 1k2 až 1k8
1...... odpor 2k2 až 4k7
1...... elyt 10M/10V
1...... elyt 100M/10V nebo menší kapacita
2...... ker.kondenzátor 22p
5...... tranzistor BC557C
1...... krystal QM 12MHz
2...... dvojitý displej BD-A544RD
1...... dvojsvorka ARK210/2
1...... patice pod procesor 20
3...... tlačítka DTE6GR
1...... pípák od 3V do 6V


Osazení

Vyrobte si tištěný spoj.
Osaďte ho podle tohoto osazovacího plánu..
Nezapomeťe na čtyři propojky skryté pod displejem !!!
dps

Pár obrázků pro osazení.. pohled na kartu

pohled na kartu

pohled na kartu

pohled na kartu

pohled na kartu Na tišťák jsem ze zadu nalepil malý kousek měkké umělé hmoty.
Připájel jsem si svorkovničku a pípák..

Jak minutku zaškatulkujete záleží jen na vás.
Dávám sem pár obrázků z mého řešení, vím, není to úplně nejlepší..

krabička
do jedné části krabičky jsem vytvořil okénko pro displej a díry na tlačítka.
Přidělal jsem distance pro připevnění destičky

destička v krabičce
Destička minutky připevněna v krabičce.

pohled na kartu ze zadu s bateriemi
Baterie jsem dal zezadu tištěného spoje..

krabička záda
V druhé části krabičky jsem udělal otvory pro zvuk pípáku.

sestavení krabičky
A toto už je celá sestava minutky.


Nechávám zde jak program v hexu pro přímé naprogramování do procesoru minutky,
tak i zdrojový program s poznámkami, pro vaše tvoření..
Pokud někdo vytvoří na toto zapojení jiný program, pošlete,
vystavím ho tu pro ostatní.. :o))


14.3.2012 -b-

na začátek