hotové
věci

Sepnutí telefonem..
4.1.2012 -b-


ZPĚT

Tišťák
Program
Zdroják

7. Spínání po telefonu..

Pokusili jsme se s kamarádem vytvořit elektroniku, která by dokázala na popud telefonního prozvonění sepnout zátěž na 230V AC.
Pokusím se vám popsat nejdříve schema. Aktivace karty je pomocí signálu z výstupu vyzvánění. Signál se přes vstupní svorky přenese na dělič z odporů R8 a R7. Z děliče se přes kondenzátory C5 a C6 signál přenese na vstup tranzistoru T1. Aby nedocházelo k nábíjení kondenzátorů jednou polaritou a tím ztrátě signálu z důvodu přechodu mezi bází a emitorem tranzistoru, je k němu antiparalelně připojena dioda D1. Tranzistor T1 společně s jeho kolektorovým odporem R6 vytváří nulové pulzy, které spouští klasický monostabilní obvod s časovačem NE555. Načasování monostabilního obvodu je pomocí odporu R3 a kondenzátoru C4. Výstupní signál z pinu 3 časovače NE555 je negován pomocí tranzistoru T2 a přináležejících odporů R9 a R2. Tento signál jde do vstupu procesoru 89S2051. Kondenzátor C3 a odpor R1 jsou pro reset procesoru. Krystal a kondenzátory C1 a C2 dělají časové taktování procesoru. Ledka D3 a odpor R13 indikuje stav, kdy je procesor připraven přijímat signál od telefonu. Ledka D4 a odpor R14 indikují signál od telefonu přijímán procesorem. Port procesoru P1 je ošetřen řadovým odporem R5 k 5V napájení a jsou na něj napojeny dva bcd přepínače U3 a U5 na předvolbu času v minutách a desítkách minut. Z výstupu procesoru p3.7 je napájena přes odpor R4 ledka D2 a dioda optotriaku U1. Ledka D2 indikuje sepnutí optotriaku. Optotriac spíná přes odpor R11 triak TR11. My jsme například použili triak MAC223 na 25A a 400V a lze použít i jiný. Triak spíná proud do zátěže připojené k síťovému napětí...
schema


K výrobě spínače je potřeba..

1...... procesor 89S2051
1...... optotriak TLP3052 nebo podobný
3...... ledky (zel,žlutou a rudou)
6...... odpor 10k
1...... řadový odpor RRA8x10k
1...... odpor 470R
1...... odpor 330k
2...... odpor 330R
1...... odpor 150R
1...... odpor 22R
2...... elyt 2M2/10V
2...... ker.kondenzátor M1
2...... ker.kondenzátor 22p
1...... časovačNE555
1...... dioda 1N148
2...... tranzistor BC547C
1...... krystal QM 12MHz 1...... triak MAC223 nebo jiný 5...... dvojsvorek ARK210/2 1...... hřebínek 6ti pinů 2...... otočný přepínač BCD (nebo hexa)


Osazení

Vyrobte si tištěný spoj.
dps Desku osaďte pomocí schematu a osazovacího plánu.


pohled na kartu
Třeba vám pomůže pár fotografií z naší karty, na které jsme to ladili..
Některé součástky tu ještě nejsou vidět, bó jsou z druhé strany.
Na tištěném spoji, který tu je k dispozici, je to už opravené..

pohled na kartu
Asi bych na triak při větší zátěži přidělal chladič
a spoje bych zespodu posílil nějakým měděným drátem. :o)


Propojení a popis programu

Po zapnutí je výstup vždy vypnutý. Pět sekund se hlídá, zda není aktivováno zvonění. Po této době klidu se rozsvítí zelená ledka na kartě a indikuje stav připraven. V tomto okamžiku může přijít vyzvánění telefonu, které je ošetřeno vstupním obvodem přes NE555. Pokud vyzvánění trvá déle než jednu sekundu, pak pokud byl výstup zapnut, vypne se. Pokud však vyzvánění trvé déle než pět sekund, výstup na triak se sepne. Okamžitě po zapnutí triaku začíná procesor počítat od nuly čas k vypnutí. Tento čas je nastaven na přepínačích zvlášť pro desítky minut a jednotky minut. Po načítání času shodného nebo většího k nastavení předvolby na přepínačích, dochází k vypnutí triaku. Triak může být vypnut kdykoliv i tlačítkem stop, které je vedeno na vstup procesoru. Pokud přijde na vstup procesoru rušení kratší než sekundu, nedochází ke změně stavu výstupu. Akorát se spustí opět pět sekund na čekání, že vstup spouštění je v klidu. Program je zde ke stažení i ve zdrojovém kódu, takže vymýšlení nového vám je k dispozici. A pokud vymyslíte něco zajímavého, dejte vědět, vystavím vám to tu.. :o)


A nakonec ještě zapojení karty, aby to dobře fungovalo.
dps


4.1.2012
-b-

na začátek