hotové
věci

Stopky pro hasiče...
aktualizace 4.3.2016 -b-


ZPĚT
Zdroják panel1

Program panel1

Zdroják panel2

Program panel2

Zdroják panel12

Program panel12

Popis funkce
Osazovák
Pedeefko
Foto v akci
Zdroják StopkyL

Program StopkyL

Zdroják StopkyD

Program StopkyD

2. Dvoukanálové tisícinové stopky.

Představujeme vám stopky, které měří dva na sobě nezávislé časy s přesností tisícin. Stopky lze nastartovat jak samostatně, tak i současně. Čas i stav měření lze sledovat a odečítat z LCD displeje, ale zároveň jde čas distribuovat pomocí proudové seriové linky na velký ledkový panel nebo pomocí seriové linky RS232 do PC pro další zpracování. Přepnutím do jiného módu lze stopek využít jako minutky, popřípadě hodin. Další funkcí je možnost nastavování jasu připojených ledkových panelů. Vstupy pro řízení stopek lze budit pomocí napětí 12 - 24 V. Výstupy pro indikační prvky spínají k zemi a lze je použít od 12 do 24V s proudem do 4A.
čítač Celá sestava stopek se skládá z řídící karty a dvou karet řídících panely. Více je vidět na tomto zapojovacím schématu.

Takto pak třeba mohou vypadat hotové stopky zapouzdřené do krabičky... (Ondra K. Olomouc) čítač


K výrobě řídící karty je potřeba.. (odhad cen)

1...... 89S52 procesor 50kč
1...... 34063AP1 spínáný zdroj 20kč
1...... 74ALS42 převodník 1 z deseti 30kč
1...... MAX232 převodník na RS232< 20kč
1...... NE556 dvojitý klopný obvod 10kč
1...... ULN2804 tranzistorové pole 10kč
1...... 7812 stabilizátor 10kč
3...... PC847 optočleny celkem 42kč
8...... IRF530 (BUZ71) fet-n tranzistor celkem128kč
2...... BC547C npn tranzistor celkem 2kč
1...... Zenerova dioda 5V1 2kč
1...... Shotkyho dioda 1A/40V 2kč
11.... žlutých ledek celkem 22kč
8...... zelených ledek celkem 16kč
1...... krystal 12MHz 10kč
2...... keram.kondenzátor 22pF celkem 3kč
1...... keram.kondenzátor 470pF 2kč
4...... keram.kondenzátor M1 celkem 10kč
1...... elyt 100M/25V 2kč
6...... elyt 2M2/50V celkem 12kč
19.... odpor 3k3 celkem 19kč
4...... odpor 10k celkem 4kč
1...... odpor 2k2 1kč
1...... odpor 1k2 1kč
1...... odpor 3k9 1kč
1...... odpor 0,47R 3kč
2...... odpor 15R celkem 2kč
4...... RRA 8x10k řadové odpory celkem 32kč
1...... trimr 10k (20k) 10kč
1...... tlumivka 100uH 22kč
1...... MC1602J-TGR lcd displej 276kč

Dále pak, držák na pojistky, pojistky, tlačítka, svorkovnice do DPS, konektory, krabičku, tištěný spoj.. asi do 400kč


Schema, tištěný spoj a osazení řídící karty.

Schema je poněkud rozsáhlejší, a proto si ho zde budete moct prohlédnout pomocí dvou obrázků.
schema levá část
Vstupy do procesoru jsou vedeny přes odpor 3k3 a žlutou ledku do optočlenu. Ledky slouží k indikaci aktivního vstupu. Teprve výstupy optočlenů jsou vedeny přímo na vstupů procesoru. Výstup seriové linky z procesoru je přiveden na vstup převodníku 74LS42, který je dále ještě řízen do dalšího vstupu jedním výstupem procesoru. Z výstupů převodníku 74LS42 je pak přes tranzistory řízen klopný obvod NE556, který dělá výstup +/-10V pro sériovou proudovou smyčku pro řízení panelů. Dále je pak z jiného výstupu 74LS42 signál veden na převodník MAX232, pomocí něhož se vysílají data po napěťové lince RS232 do PC. Směr vysílání seriových dat, jak už jsem se zmínil, si přepíná výstupem procesor. Do procesoru je zaveden i seriový vstup, ale ten není v programu využíván
schema pravá část Celá karta je napájena z 12 až 24V DC. Toto napětí je stabilizováno na 12V pomocí 7812 právě pro obvod NE556 pro proudovou komunikaci pro panely a dále se toto napětí používá pro řízení FET tranzistorů na výstupu. Dále je z napětí 24V pomocí měniče 34063AP1 a přilehlých součástek (tlumivka, Shotka, odporový dělič a kondenzátory) vytvořeno napětí 5V pro procesor a ostatní obvody. Procesor řídí 8 výstupů přes tranzistorové pole ULN2803 do gatů tranzistorů FET s kanálem N. Stav výstupů je indikován zelenými ledkami přes odpor 3k3. Dále je z procesoru občerstvován LCD displej. Kontrast displeje lze řídit pomocí trimru. Některé typy LCD displeje, hlavně ty větší, potřebují pro řízení jasu záporné napětí, to lze vytvořit ze záporného napětí tvořeného na MAX232 a po následné stabilizaci pomocí Zenerovy diody 5V1 a pracovního odporu. Toto je na DPS připraveno, ale není to potřeba hned osazovat. Jinak všechno ostatní už je vytvořeno softwarem uvnitř procesoru, pro který je na kartě připraveno pár pinů pro možnost programování přímo na kartě po kabelu z PC.

spoj ridici karta Pokud se stopky rozhodnete stavět, budete si muset nejdříve vyrobit tištěný spoj podle této předlohy..

osazení K orientaci při osazování vám mohou pomoct kromě tohoto schema i obrázky osazené desky.
Světle modré čáry jsou zde propojky ze strany součástek. pohled na kartu Po zapnutí se vám promítne krátká uvítací animace na LCD displeji,
a pak se zobrazí tato základní obrazovka.

pohled na kartu Po odstartování první dráhy se vám ukáže řádek s hláškou START a běžící čas.
Na výstupu svítí ledka BĚH 1

pohled na kartu Stav po následném odstartování druhé dráhy a stopnutí prvé...
Na výstupech svítí ledka STOP 1 a BĚH 2

pohled na kartu Řídící deska po odpojení LCD displeje.
Vidíte zde, kde je připojený kablík pro programování procesoru pomocí programátoru PRESTO..

pohled na kartu
Deska pouze s připojeným napájením..

pohled na kartu Kontrast LCD displeje lze naladit pomocí žlutého trimru..
Šroubováček musíte prostrčit skrze toroid tlumivky, abyste se dostali ke stavěcímu šroubku trimru.

pohled na kartu Pohled na vstupy a sériové komunikace, zatím ještě bez osazeného obvodu 74LS42

pohled na kartu Pohled na řešení osazení výstupů,,

pohled na kartu Procesor s konektorem pro programování..
Mimo jiné je zde vidět i modrá propojka pro připojení 12. vstupu do procesoru..

pohled na kartu Pokud chcete spínat na výstupech větší proudy,
Měli byste si napájením měděného drátu posílit některé cesty plošného spoje..

pohled na kartu Popis vstupů a napájení..
Levá skleněná pojistka z tohoto pohledu je na 4A a je pro výstupy
a pravá má 200mA a jistí procesor.

pohled na kartu Konektor na připojení LCD displeje.
Dejte si pozor, některé LCD displeje mají konektory číslované jinak..


A dále

To je tak asi všechno ke stavbě řídící karty. Jen ještě doporučení. Před osazováním si zkontrolujte tištěný spoj, zda nemá nikde zkraty nebo přerušení. Při osazování začněte nejdříve se zdrojovou částí a ověřte si zda máte všude správná napětí, pak teprve doosazte ostatní. Není špatné mít aspoň na procesor patici. Dále bych doporučil na tištěném spoji posílit měděným drátem o průřezu 1mm2 24V od pojistky k výstupní svorce a dále bych stejným drátem posílil zem mezi výstupními tranzistory a i mezi vstupní svorkou 0V a tranzistory.
Ještě jsme zjistili, že sepnutý klakson a jeho rušení nám položí celé stopky. Proto doporučuji ke klaksonu antiparalelně 5A diodu a keramický kondenzátor M1, snad nám to rušení pohltí.. A jdeme na řešení panelů.


Ovládání panelu

Panel jako takový je složen ze dvou částí, ze dvou šestimístných displeju složených ze segmentů osazených několika ledkami. Každý z panelů zobrazuje čas své dráhy a každý je řízen multiplexně jednou kartou. Tyto karty jsou napájeny z 12 až 24V a toto napětí je přímo použité přes sadu odporů pro provoz displeje. Každá z karet je napojena na seriovou proudovou smyčku z řídící karty a na každé kartě je indikace této komunikace. Sériová data přicházejí do karet přes optočlen a pak do procesoru, který si z relace vybírá svá data pro zobrazení, a dále pak data pro společné řízení jasu displeje a aktivace desetinných teček. Lze řídit i blikání jednotlivých pozic na panelu, ale v této aplikaci toto není použito. Pokud se rozhodnete stavět ovladač jednoho panelu, budete potřebovat:

Součástky na jeden ovladač panelu (odhad cen)

1...... 89C2051 procesor 30kč
1...... 7805 stabilizátor 10kč
1...... ULN2804 tranzistorové pole 10kč
1...... PC817 optočleny 4kč
6...... *** BC516 pnp Darlington tranzistor celkem 18kč
8...... *** BC517 npn Darlington tranzistor celkem 24kč
2...... dioda 1A celkem 2kč
1...... červená ledka 2kč
1...... krystal 12MHz 10kč
2...... keram.kondenzátor 22pF celkem 3kč
3...... keram.kondenzátor M1 celkem 8kč
1...... elyt 2M2/50V 2kč
1...... odpor 10k 1kč
8...... odpor 180R (ladění s ledkovým panelem) celkem 8kč
6...... odpor 120k celkem 6kč
6...... *** odpor 1k2 celkem 6kč
1...... odpor 680R 1kč
1...... odpor 2k2 1kč
1...... odpor 4k7 1kč
1...... odpor 10k 1kč
1...... *** RRA 8x10k řadové odpory 8kč


Dále pak, svorkovnice do DPS, konektory, plochý kabel se 14 žilami pro připojení k panelu, tištěný spoj.. asi do 150kč

Poznámka ze 4.3.2016 -b-
Zkusil jsem postavit verzi karty bez darlingtonů,
v ní nahradíte jen tyto *** součastky za doporučené..
*** RRA 8x10k za RRA 8x1k
*** BC517 za BC547C tranzistor npn 40V/0,1A
*** BC516 za BC327 tranzistor pnp 40V/0,5A
*** a pro báze těchto PNP tranzistorů jsem zvolil odpory 820R
Ty tři *** hvězdičky vám mohou pomoc jako navigace v porovnání s původním soupisem součástek..
V této verzi pak musíte počítat proud na segment maximálně 100mA(62mA) a na číslici 500mA..
Ale asi se ušetří napětí ztracené na darlingtonech při sepnutém stavu.. :o)
Tranzistory se osadí úplně stejně jako popisované a zobrazované darlingtony.....


Schema, tištěný spoj a osazení karet řídící panely.

schema
Toto je celkový pohled na schema pro řízení panelu, a jak už bylo popsáno výše, je to jen o přijetí dat z řídící karty do procesoru a řízení multiplexu pro displej panelu v hladinách přivedeného napětí 12 až 24V. K tomu je samozřejmě nutné vybrat vhodné zátěžové odpory.
schema levá část
Na kartu můžete napájet konektor pro napojení karty k ledkám panelu pomocí plochého kabelu. Na této části schematu je popsán právě tento konektor, jak jsou připojeny společné anody ledek pro jednotlivé číslice. schema pravá část
A zde je vidět, jak jsou napojený katody ledek ze shodných segmentů dispeje.
A teď už zase budete muset vytvářet tištěný spoj. tišťák panel K osazení vám opět dávám k dispozici osazovací plán... osazení a pár obrázků.. pohled na kartu
pohled na kartu Tak jen pro přehled..

pohled na kartu Tady je trochu špek, 6 tranzistorů pro spínání anod jsou oproti očekávané pozici trochu jinak natočeny..

pohled na kartu
pohled na kartu Pro snazší ladění jsme si zátěžové odpory pro ledky panelu hodili do patic a na druhou stranu tištěného spoje. Odpory lze vynechat a nahradit je propojkami a odpory pak řešit přímo na panelu nebo již odladěné odpory normálně zapájet ze strany součástek.

pohled na kartu
pohled na kartu A nakonec ukázka napojení karty aspoň ke zkušebnímu displeji.


A dále

Co se týká jasu panelu, lze ho řídit po sériové lince z řídící karty. V kartě řízení panelu je to pak uděláno tak, že se krátí impuls svitu ledek (sepnutí anod ledek) v době taktu pro svícení na jedné číslici. Při zkušebním provozu se nám občas rozblikala na panelech poslední číslice. Zřejmě poruchou v přenosu dat. Stalo se nám to při provozu okolo 2 hodin. Vyřešili jsme to zakázáním funkce blikání číslic v programu pro řízení panelů. Kdyby nepomohlo, musela by se zpomalit komunikace mezi řídící kartou a panely z 4800Bd na 2400Bd, uvidíme...


Nadrátování panelů

Tuto verzi využili hasiči z Martinic..
panel verze Jak propojit ledky na panelu by vám mohl pomoct tento obrázek.
V této verzi je to s tím, že pořád svítí obě dvojtečky.A následující verzi zase použili hasiči z Dolního Dvora..
panel verze A takhle by to mohlo být s řízením svitu teček.
Tedy při hodinách obě dvojtečky, při minutce jedna dvojtečka a při stopkách dvojtečka a tečka...

Čísla u obrázků znamenají čísla pinů konektoru pro propojení s kartou řízení panelu.


Nově (7.2.2012 -b-) byla po domluvě s Ondrou F. udělána další verze panelu, respektive programu na panel.
Týká se to toho, že si vyrobíte panel pouze jeden a to podle verze 2,
a dáte do něho procesor s programem PAN12.hex.
Procesor jednoho panelu pak přijímá data pro oba panely a rytmicky je přepíná asi po 5,6 sekundách.

Na tečce 1.číslice z leva pak je možno sepnout v režimu stopek něco, co bude svítit.
Na tečce 3.číslice z leva pak můžete sepnout něco, co bude svítit při zobrazení stopek pro dráhu 2.
Na tečce 6.číslice z leva pak můžete sepnout něco, co bude svítit při zobrazení stopek pro dráhu 1.
Tečka 1. číslice je mezi kladným napětí pinu 9 a záporným napětím pinu 5.
Tečka 3. číslice je mezi kladným napětí pinu 11 a záporným napětím pinu 5.
A tečka 6. číslice je mezi kladným napětí pinu 14 a záporným napětím pinu 5.
Pozor, pořád je to součástí multiplexu celého displeje panelu.. :o)
Můžete zapřemýšlet a dotvořit si z ledek rozlišení pro zobrazované dráhy,
třeba A a B nebo jednoduše I. a II. nebo jen dva body.

Při zobrazení hodin nebo odpočítávání se 1., 3. ani 6. tečka nebude připínat.
Na displeji pak poběží hodiny nebo odpočítávání bez přepínání.
Pokud přepnete do režimu stopek a všechno je v nulách, pomocné tečky 1., 3. a 6. ještě nesvítí.
Pokud spustíte měření jen jedné dráhy a druhou necháte v nulách stát,
pak se vám zobrazí jen tato aktivní dráha bez zbytečného přepínání a samozřejmě s indikací dráhy.

Pokud se Vám rychlost přepínání zdá rychlá nebo pomalá, lze ji změnit přímo v .HEX souboru programu
v editoru Vašeho programátoru na adrese 0136h, kde je nyní číslo 0Ch, to je po našem v desítkové 12,
což je asi právě těch 5,6s na jeden panel. Je to asi 465ms na jednotku, čím vyšší číslo, tím delší čas.
Třeba to tu někdo také rád použije, když už je to hotové :o))


Popis funkce..

Měření

Po zapnutí se na LCD po přivítací obrazovce zobrazí toto:

READY 00:00.000
READY 00:00.000


První řádek je pro dráhu 1 a druhý pro dráhu 2 a slovo READY říká přichystáno ke startu.
Na panelu 1 i 2 se zobrazí příslušné nulové stavy.

Pokud někdo v tomto stavu vkročí do hlídání PŘEŠLAPU, rozbliká se slovo READY v řádku pro danou dráhu.
Na panelech se přešlap neprojeví, jen se rozbliká signalizace PŘEŠLAP1 nebo PŘEŠLAP2.

Přešlap můžeme před startem nebo po stopu snulovat tlačítkem NULOVÁNÍ.

Odstartování se provede přivedením napětí na vstup START 1 a START 2.
Časomíra pro jednotlivé dráhy se rozeběhne nahoru.

START 00:02.758
START 00:02.758


Běh je indikován na LCD slovem START a aktuální hodnota měřeného času je zobrazována nejen na LCD,
ale i na obou panelech. Pro měřené dráhy se rozsvítí návěští BĚH 1 nebo BĚH 2 a krátce houkne připojená SIRÉNA.

V průběhu měření lze běžící čas zmrazit pro jednotlivé dráhy opětovným přivedením napětí na vstup START 1 nebo START 2.
Zmrazení času se projeví jen na displeji LCD nikoli na panelech, toto slouží jen pro rozhodčího u časomíry.
Takovéto zmrazení času je indikováno na LCD slovem INFO a do dalších funkcí měření nezasahuje.

INFO 00:12.349
START 00:21.023


Po ukončení měření přivedením napětí na vstup STOP 1 nebo STOP 2 se pro jednotlivé dráhy zastaví čítání času.
Zároveň se zhasne indikace BĚH 1 nebo BĚH 2 a rozsvítí se indikace STOP 1 nebo STOP 2.
Na LCD se zobrazí tento stav.

STOP 01:14.705
STOP 00:46.237


Pro další měření se musí tento stav snulovat tlačítkem NULOVÁNÍ.
Pokud po vynulování zůstává aktivován vstup STOP 1 nebo STOP 2, objeví se na LCD slovo ERROR.
Zároveň zůstane svítit indikace sepnutého STOPu.

READY 00:00.000
ERROR 00:00.000


Po odstranění aktivace vstupu STOP se dá tato chyba opět snulovat.
A stopky se dostanou do výchozího stavu začátku měření.

READY 00:00.000
READY 00:00.000Příprava

Jsou-li stopky v základním stavu, lze pomocí tlačítka PŘÍPRAVA spustit režim odpočítávání.

ALARM 02:59

Čas odpočítávání se zobrazuje i na panelech.
Doběhne-li čas k nule, zazní krátce SIRÉNA a stopky se nastaví do výchozího stavu READY.
Během odčítání lze tlačítky PLUS nebo MÍNUS nastavovat hodnotu minut pro délku přípravy.
Pro příští spuštění se tento stav projeví jako výchozí.
V základním nastavení po zapnutí je předvolen čas 3 minuty.
Odčítání přípravy lze opustit stiskem tlačítka NULOVÁNÍ.


Hodiny

Jsou-li stopky v základním stavu, lze pomocí tlačítka PŘÍPRAVA dvojím pomalým stiskem zobrazit hodiny.

CLOCK 08:00:00

Čas se zobrazuje i na panelech.
Čas lze nastavit v hodinách nahoru pomocí tlačítka PLUS, v minutách nahoru pomocí tlačítka MÍNUS.
Sekundy se nulují pomocí současného stisku tlačítek PŘÍPRAVA a PLUS nebo MÍNUS.
Hodiny lze opustit stiskem tlačítka NULOVÁNÍ.


Další nastavování.

Při běhu stopek, tedy ne v základním stavu, lze pomocí tlačítek PLUS nebo MÍNUS nastavovat na dálku jas panelů.
Pokud přidržíte tlačítko PŘÍPRAVY a stisknete tlačítko MÍNUS, vypínáte komunikaci stopek s PC.
Pokud přidržíte tlačítko PŘÍPRAVY a stisknete tlačítko PLUS, aktivujete komunikaci stopek s PC.
Po zapnutí stopek je komunikace s PC zapnuta a jas panelů je nastaven na maximum.


Data pro PC

Při aktivované komunikaci s PC, se stavy obou panelů, tedy obou drah posílají po seriové lince RS232 do PC ke zpracování.
Stopky data posílají bez zpětné kontroly příjmu od PC. Vysílá se rychlostí 4800Bd, 8 bitů, 1 stopbit, bez parity.
Program v PC zobrazuje stavy panelů a vyhodnocuje data pro ukládání do databáze...
Data do PC se posílají i s naměřenými tisícinami vteřiny.

Protokol dat pro PC začíná vždy 02h a končí 03h.
První číslice po 02h určuje typ dat a pak následuje 7 číslic v ASCII znamenající číslo určující čas.

Číslo 1 (31h) znamená, že se budou posílat data získaná po zastavení měření na dráze 1.
Př.: 02h 31h 30h 30h 32h 31h 35h 39h 35h 03h
to by byl právě dosazený čas na 1.dráze 00:21.595s

Číslo 2 (32h) předznamenává posílání dat získaných právě po stopce na dráze 2.
Př.: 02h 32h 30h 30h 30h 39h 34h 33h 36h 03h
to by byl právě dosazený čas na 2.dráze 00:09.436s

Za číslem 3 (33h) se posílá sedm číslic aktuálního stavu stopek první dráhy, pak následuje číslo 4 (34h) s aktuálním stavem dráhy 2.
Př.: 02h 33h 30h 30h 30h 39h 34h 33h 36h 34h 30h 30h 31h 33h 38h 38h 37h 03h
toto jsou například aktuální časy na dráze jedna a pak dvě a to na první 9.436s a na druhé 13.887s

Číslo 5 (35h) říká, že se dál jedná o sedm číslic odčítajícího se alarmu.
Př.: 02h 35h 30h 32h 35h 39h 34h 33h 30h 03h

stav alarmu 2:59.43s
A číslo 6 (36h) uvádí 7 číslic určujících hodiny. U hodin a i u alarmu je nejnižší řád tisícin sekundy nastavován do 0 (30h)
Př.: 02h 36h 30h 38h 30h 30h 33h 33h 30h 03h
stav hodin 8:00:33Data pro panely

Data pro panely jsou posílána proudovou smyčkou do karet, které řídí jednotlivé panely.
Na panelech se zobrazují časy jen do hloubky setin vteřiny.
Vysílá se rychlostí 4800Bd, 9 bitů, 1 stopbit, bez parity, napětí na výstupu +/-10V proud asi 10-20mA.
Oddělení obvodů pomocí optočlenu, karty se zapojují do jedné komunikační smyčky do série.
Kontrola komunikace i polarity spojení je pomocí červené ledky u každého přijímače.
Po bezprosředním zapnutí stopek musí ledka na kartách panelu svítit.
První byte relace jde s devátým bitem nastaveným na 1 a nese adresu, kam se budou data v kartách panelů ukládat.
Další byty jdou s devátým bitem v 0, a přenášejí data pro zobrazení, každým přijatým bytem se v kartách panelů zvyšuje ukládací adresa.
Adresa 1,2 a 3 je pro čísla na panelu 1, adresa 4,5 a 6 je pro čísla na panelu 2,
adresa 7 nese informaci o jasu panelů, adresa 8 řídí tečky u obou panelů (a 9 blikání, toto není použito)
Po zapnutí panelu bez připojeného komunikačního kabelu svítí na panelech

1.2.3.4.5.6.Ke stavbě či pořízení stopek.

Pokud takovéto stopky potřebujete, můžete se pustit do stavby i sami a v případě problémů nebo dotazů se můžete obratit na mne přes toto okno vzkazovníčku nebo mail: knots@atlas.cz . V případě, že se do takovéto akce nechcete pouštět, ale stopky potřebujete, můžeme se i domluvit, a stopky nebo i jen jejich část vám postavíme. Programy do procesorů panelu jsou zde volně ke stažení, program do řídící karty vám můžeme poslat poštou naprogramovaný v procesoru, samozřejmě za nějakou cenu. Ještě se pokusím udělat kalkulaci, na kolik vás takováto stavba stopek vyjde a dám to sem..
Pro PC byl vytvořen program pro zadávání jmen a zpracování časů. V případě zájmu vás mohu odkázat na kamaráda, který toto vypracoval.. Celé stopky si pak můžete prohlédnout a osahat na některé akci hasičů z Martinic..Uvolnil jsem ke stažení všechny programy na stopky i ve zdrojácích.

Uvolnil jsem ke stažení dvě verze programu stopek, a to jak ve formě pro přímé programování na jednočipový procesor, tak i ve formě zdrojové.. Stopky L fungují v Martinicích a používají panel, kde jim pořád svítí dvě dvojtečky. Stopky P používají například v Dolním Dvoře a používají pro ně zapojení panelu s řízením teček. Více ve článku u zapojení panelů.
Pokud Ten či ten program použijete, změňte si uvítací text pro displej lcd, :o)
asi ho v programu snadno najdete..

A pokud vytvoříte nějakou další verzi,
dejte vědět, a když ji tu budete chtít pro ostatní vystavit,
budu jen rád
7.1.2013
-b-Další podněty z oživování panelových karet..

Zjistili jsme, že při použití 89S2051 oproti 89C2051 vzniká problém se sepnutím obvodu ULN2803.
Jakoby S-kové procesory měly na výstupech větší odpor oproti +5V. Vyřeší to užití ULN2804...
Už jsem to opravil i v soupisu součástek, ale asi né ve schematu...

A dále jsem zjistil chybku v přiřazení čísel plochého vodiče mezi panelem a panelovou kartičkou.
Vzniklo to asi kdysi přestavbou této karty a neopravením popisu propojení s panelem.
Jednalo se o připojení jednotlivých segmentů-katod panelu...
Teď už je to tady opravené a mělo by to být OK, a omlouvám se těm, co lovili dráty na panelu...

4.3.2016
-b-

na začátek