pryč
s nudou

Zkuste zasadit v přrodě ovocný strom...


ZPĚT
Stromy, stromy, stromy

Letos jsme nejdříve vykopali 8 stromů švestek z jednoho našeho místa
a přenesli jsme je blíž k nám a trochu jsme jimi doplnili a prodloužili řadu stromů
v mezi podél cesty.
Dále jsme zasadili dva nové stromy do vytypovaných míst blízko nás..

Při jednom posezení u ohně jsme se seznámili s človíčkem, kterému patří místo,
kam jsme sázeli první čtyři stromky, a bylo milé slyšet, že je tomu rád.
Jak je malý ten náš svět pod horami.. :o)
Michal nám druhý den ukázal mez, kterou můžeme osázet, jupí..
No, nebude to tak rychle, ale výzvu nezmaříme a pokusíme se o to.. :o)
Tohle je šest švestek v mezi podél cesty, jeden stromek už tam byl..
Uvidíme, jak se stromky chytnou a jestli se nám je podaří uchránit před zvěří..
strom

Toto je ze stejného místa sedmá švestka..
strom

a toto je osmá švestka.. :o)
strom

V mezi poblíž Vrchlabí jsme dali jeden nový strom švestky..
strom

A tady jsme zkusili zasadit třešeň.
strom
Ty poslední dva stromky už jsou chráněny proti okusu,
ale ještě k nim budeme muset dát kůlky, hlavně k té třešni..

Nyní se chystáme vyhledat pláňky třešní,a označíme si je,
a na podzim je přesadíme do meze.. (a časem je přeroubujeme).
Současně do meze přineseme pár nových stromů a pár keřů pro hnízdění ptáků... :o)
Nezkusíte něco podobného ve svém okolí?
Aby naše vlast byla krásná..3.5.2015
-b-na začátek