s tužkou
v ruce


Zkuste si potrápit svoji hlavu....
Je tu opět rok soutěže v darvinkách :o)


ZPĚT
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
DOLU
rok 2007
rok 2008
rok 2011

OPĚT
HROZNÁ
CANDÁT
TREFEN
DÁMA

Úvodem.

Zkuste si vyluštit slova v cestě mezi dvěma slovy. Ano, tak by se to asi dalo nejjednodušeji popsat. V zadání dostanete startovací slovo a vaším úkolem je, postupným měněním jednoho písmena ve slově následujícím, dojít až ke slovu cílovému. Nehledáte tedy tajenku, ale cestu, která ta dvě slova spojí.
Tomuto druhu doplňovaček nebo křížovek se prý říká "Darvinka", jak mi napsal Gord.
Ale nejjednodušší pro pochopení je asi příklad.


UKÁZKA

Dostanete slovo TAS
a máte za úkol dojít ke slovu SOK.
Změněním jednoho písmenka slova TAS získáte slovo TAK a slovo zapíšete.
Následující slovo se vytváří záměnou jednoho písmenka ze slova TAK,
čímž můžete získat slovo TOK.
A nakonec ze slova TOK zaměněním písmena T za S získáte cílové slovo SOK.
Tady to byl samozřejmě jednoduchý příklad.Ještě k tomu, jaká slova můžete použít pro vaši cestu?
Jsou to všechna slova a jejich tvary, která používáme v našem jazyce, můžete použít křestní jména i v jejich zdrobnělinách i zkráceních. Příjmení bych asi vynechal, ale jednoslovné názvy řek, hor, měst a obcí by asi měly platit.. Zakázaná jsou cizí slova, která se v našem jazyce nepoužívají. Samozřejmě se bude jednat o slova spisovná. Tedy žádný slovník dovolených slov jako ve SCRABLE, ale pouze váš jazykový cit.
Další obměnou těchto netradičních "křížovek" je, změna dvou nebo až čtyř písmen u sestav z delších slov, ale to bude vždy v záhlaví zadání.
A pozor, i změna jen pouhé čárky, háčku či kroužku nad písmenkem je brána jako změna písmena. A pokud se jedná třeba o změnu tří písmen, musí být tato změna tří mezi každou dvojicí sousedících slov cesty.
Snad ještě k počtu prázdných řádků mezi startovním a cílovem slovem. Počet vašich řádků může být samozřejmě jiný, berte to od tvůrců jako zdravé hecování.


Soutěž, pravidla bodování, vyhodnocení.

Opět tu budou nové a nové darvinky a pojmeme to od teď až do konce roku 2012 jako otevřenou soutěž.
Bodování bude podle počtu dosažených mezislov, kdo bude mít méně, bude na tom lépe.
Body budou počítány za jednu darvinku tak, že pokud vyluštíte,
odečte se počet Vámi dosažených mezislov od předem určeného čísla. To číslo bude váha darvinky.

Hraje i autor darvinky, bó i on musel své zadání vyluštit.
Nezáleží na čase, tedy kdo dřív, ale kdo vůbec.
Pokud se vám podaří např. 8 mezislov, a darvinka má váhu 10, máte 10-8, a to jsou 2 body do hry.
Když se vám podaří lepší řešení, můžete si polepšit body za danou darvinku.

V konci roku 2012 uskutečníme opět losování o cenu pro prvního, kterou dáme z naší dílny.
Každý váš bod se na konci roku promění na jednu kartičku s Vaším jménem umístěnou do klobouku.
A na konec všichni určí součtem volených čísel, kdo vyhraje.
Kdo bude mít více kartiček, bude mít větší šanci, ale vyhrát může každý zúčastněný.. :o)
Pokud budete mít nějakou super darvinku do hry, pošlete ji na můj mail, vystavím ji tu.
Řešení pak posílejte opět na mne. Do losování nebudu vstupovat, ale hraju s vámi.. :o))
-b-