umíte
si hrát


ZPĚT
NAHORU
DOLU
16. Rubikova kostka !

Nedávno jsem do ruky vzal starou Rubikovu kostku a vrzající a těžce chodící jsem ji po chvíli
postavil vzpomínaje přitom na staré algoritmy. Asi v ten samý čas kolega z práce začal stahovat
algoritmy z netu a pokouší se o totéž. Pár dní poté můj syn Honza příchází s jinou Rubikovou
kostkou v ruce. Pak jsem šel do papírnictví, abych si koupil novou lépe ovladatelnou kostku
a paní mi řekla, že nedávno svému synovi objednávala kostku s více patry...
Je tohle jenom náhoda nebo si Rubikův hlavolam magicky opět žádá o svoji pozornost.. :o)

A jak se kostka kdysi, když se dostala poprvé mezi nás, vlastně skládala?
Takhle nějak vypadala, když jste si ji vybalili a prvně vzali do ruky...
rubik rubik

No a po několika manipulacích a opětném pokusu kostku složit to většinou dopadlo nějak podobně.. :o)
rubik

A pak začaly přicházet rady od kamarádů, kteří se to dozvěděli od druhých, a ti druzí už nevěděli od koho,
ale všichni věděli jak zaručeně nejlépe kostku složit...
Nejdřív prý musíš složit horní bílou plochu a tím i první barevné patro...
A ta se skládala tak nějak intuitivně, a každý to za čas nějak zvládnul...
rubik

Když se složila horní bílá plocha a s ní horní barevné patro,
tak se středy druhého patra daly natočit tak, že měly stejné barvy s barvami v horním patře.
Udělalo to ve dvou horních patrech jakoby T.
Teď nastal problém, jak doplnit správné hranové kostičky, aby obě horní patra měla vždy po stejné barvě.
Existuje na to dvojice algoritmů, a oba začínají ze stejného postavení.

Algoritmus, to je vlastně popsaný postup natáčení jednotlivých vrstev, který se musíte naučit.
Abyste porozuměli zápisu algoritmu, zkuste příjmout pár zásad jeho vyjádření.
Písmenka v popisu algoritmu určují, kterou vrstvou budete otáčet.
rubik

Horní vrstva (H), dolní (D), levá (L), pravá (P), čelní (C) a zadní (Z)
Znaménko pak znamená jestli otočíte vrstvou podle hodinových ručiček (+) nebo proti (-) nebo o 180stupňů (2)
Důležité je i výchozí uchopení kostky (například bílá nahoře apod.)

A nyní už můžeme pokračovat dál... :)
Ve spodním patře jste si nyní našli nějakou hranovou kostičku, a tu jste natočili tak,
že vzniklo jednobarevné T přes celou výšku kostky.
V našem případě je to T z červené barvy.
A pokud kouknete na T od dolní plochy(žlutý střed) uvidíte v našem případě modrou.
A to znamená, že budeme níže popsaným algoritmem přesouvat kostičku červenomodrou na pravou hranu.
Téčko si ponechte v čelní ploše (C) a bílá plocha bude nahoře (H).
rubik rubik

A nyní zkuste použít tento algoritmus.
rubik

Takto bude vypadat kostka po použití výše popsaného algoritmu..
rubik

Pokud byste chtěli přesunout spodní kostku do levé hrany, použijte zrcadlový algoritmus.
Níže popsaným algoritmem byste přesunuli spodní červenomodrou kostičku na levou hranu.
Téčko byste si opět ponechali v čelní ploše (C) a bílá plocha by byla nahoře (H).
rubik

Někdy se vám při skládání stane, že ani jedna vhodná kostička není ve spodní vrstvě,
potom jedním z výše popsaných algoritmů nasuňte do hrany druhé vrstvy jakoukoliv kostičku ze spodní vrstvy a něco se změní.. :)

Pomocí výše popsaných algoritmů se dopracujete k poskládání kostky ve dvou horních vrstvách...
rubik rubik rubik

Nyní se pokusíme ve spodní ploše poskládat žlutý kříž.
rubik rubik

Kostku si nyní uchopíme do ruky tak, že je nahoře žlutá plocha (podle žlutého středu)
Pokud už je nějaká kostička z budoucího kříže žlutá, dáme ji co nejdál od sebe (zadní vrstva).
rubik

A nyní použijeme následující algoritmus.
rubik

Po použití algoritmu, a někdy ho budete muset několikrát opakovat, to může vypadat takto.. :)
rubik
Nyní nás čeká přesouvání barev ve středech spodní vrstvy, aby byly stejné s horními dvěma vrstvami kostky.
Opět si dáme jako horní bílou plochu.
Spodní vrstvu otáčíme tak, až najdeme souhlas barvy středu spodní vrstvy s barvou v horních dvou vrstvách.
Pokud tento souhlas je dokonce ve dvou hranou sousedících stěnách kostky, pak celou kostku natočíme tak,
aby jedna správná kostka byla v zadní vrstvě a druhá v levé vrstvě.
V našem případě jde červená plocha do zadní (Z) a modrá do levé (L)
Jinak obecné pravidlo je, že takto sesouhlasená vrstva se otočením celé krychle dává vlevo (L)
rubik rubik

Takže ještě nezapomenout, bílá je nahoře..
rubik

A použijte na to tento níže popsaný algoritmus..
Nevyjde-li to napoprvé, porovnejte barvy středů spodní vrstvy s horními dvěma vrstvami a algoritmus zopakujte..
rubik

Po seskládání žlutého kříže a i středů spodní vrstvy vás nyní budou zajímat rohy spodní vrstvy.
Nyní nás nebude zajímat natočení samotných rohů, ale jejich alespoň správné umístění.
Otáčením celé kostky hledáte, který z rohů má právě ty barvy, jako právě tři svírající se stěny okolo něho.
Právě na obrázku vpravo vidíte shodu.
rubik rubik

Kostku si nyní uchopíte tak, že bílá bude nahoře (H),
a právě nalezený shodný roh bude v čelní vrstvě (C) vlevo dole
rubik

Použijte následující algoritmus, a nevyjde-li to napoprvé, algoritmus zopakujte.
rubik

Rohy se pomocí tohoto algoritmu přesunuly na svá místa.
rubik rubik rubik rubik

Nyní nám zbyde algoritmus na otáčení samotných rohů.
Kostku uchopte opět s bílou plochou nahoře.
Otáčet se vám budou vždy jen dvojice rohů ve spodní a zároveň pravé vrstvě.
Vyzkoušejte tento algoritmus.
rubik

Pokud to nevyjde na poprvé, opakujte algoritmus ještě jednou..
Pokud vám zbývá natočit už jen dva rohy, dejte si je před spuštěním algoritmu
natočením celé kostky do právé (P) vrstvy a použijte výše popsaný algoritmus.
rubik rubik

A je to.
:o)
rubik

Z poskládané kostky se dají vytvářet další pravidelné obrazce.
Zkoušejte, hrajte si..

Na tento článek reagoval můj kamarád BohoušH, že na to měli ještě jednu zajímavou pomůcku,
nehledě na to, že pravou stranu si označili (R) a přední (P)..
Aby si dokázali zapamatovat algoritmus, dali do jeho zápisu místo (+) písmeno (a) a místo (2) pak (o),
(-) si pak nechali bez ničeho, ale šlo by tam dát (i) :o)
Když si potom zkusíte přebásnit nějaký algoritmus, vznikne vám takový jazykolam, který vám pomůže pro zapamatování :)
Takže třeba místo D+ L+ D- L- D- C- D+ C+ by mohlo být DaLa DiLi DiČi DaČa
No a algoritmus zrcadlový D- P- D+ L+ D+ C+ D- C- vychází DiPi DaLa DaČa DiČi :)
Jen se hrozím, že z toho může vyjít i nějaká sprosťárna a nedá mi to zkusit ještě jeden použitý algoritmus...
Né, bude to dobré :) P- H- C- H+ C+ P+ bude znít v mnemotechnické pomůcce jako PiHiČi HaČaPa....
:o)))

4.2.2018 -b-