proti
zdi

O tom, že některé věci jdou proti zdravému rozumu..
a také o tom, že člověk je chytrý..
ale lidstvo je jen hloupé stádo..


DOMŮ
Zodpovědnost

Co znamená slovo zodpovědnost ?
To je když Ti řeknou, že každý den dáš králíkům trávu, aby měli co žrát.
Nebo zalívej kytky, aby neuschly!
A najednou máš zodpovědnost, aby Ti hladem nechcípli králíci a neschly kytky.
Znamená to, že se budeš někomu zpovídat za to, kdyby Ti ti králíci pochcípali nebo kytkly uschly.


Co se ale stane, pokud tuto zodpovědnost někdo dá dvěma osobám.. ?
Zodpovědnost se rozdělí na půl.
Tedy pokud králíci s kytkami pojdou, můžu za to já, ale jen z poloviny.
Vždyť to mohl za mne přece zařídit i ten druhý.
Tomuhle se říká alibismus, hledáte si alibi, tedy výmluvu, proč tomu tak nebylo.


Pokud učitel řekne třídě 30ti dětí, ať někdo z nich na konci vyučování celou učebnu zamete,
a když při tom zapomene určit přímo jednoho jedince, pak se zodpovědnost rozdělí stejným dílem na každého žáka.
Dalo by se říct, že vznikne na jednoho žáka jedna třicetina zodpovědnosti.
Řekněme si to na rovinu, to není moc, a proto nikdo třídu nezamete !
Je však možné, že se v kolektivu dětí objeví osobnost, která celou zodpovědnost vezme na sebe.
Pak jsou možné další dvě varianty, tato osobnost není vůdčím typem, a udělá práci sama.
Nebo se jedná o vůdčí typ, a v takovém případě může tato osoba ovlivnit k činnosti druhé :o).
Zkuste se ještě zamyslet, jaký zde hraje vliv počet dětí ve třídě
nebo autorita či oblíbenost učitele
anebo přítomnost rebela v kolektivu..


A teď to zkusme nasměrovat do jiné budovy..
Na hradě sídlí král, celá země mu patří, má sice své poradce, ale jeho slovo je jediné platné.
Král mimo jiné tvoří vztahy z okolními zeměmi a je za tyto vztahy zodpovědný své zemi.
Zde je nyní důležité vědět, jakou je král osobností a jakého ducha.
Vzdělaný král ví, že musí nechat lidi žít, aby svou prací prosperovali.
Pokud se lidé mají dobře a daří se jim, pak králi mohou odvádět desátek, čili daň, desetinu svého výdobytku.
Král z této daně žije a zajišťuje zemi vojenskou ochranu.
Čím lépe jeho země žije, tím lépe se má král, pokud země strádá, dotkne se to i krále.
Král, ačkoli má své poradce, odborníky pro různá témata, zodpovídá jako jediný za úspěch země.


Na hradě sídlí prezident, jen za tuto zemi vystupuje, jeho zodpovědnost je ve vztazích s okolními zeměmi.
Podle vystupování prezidenta může být země z venku nepřímo hodnocena.
Místo vlády však je voleno velké množství lidí.
Každý z těchto lidí, poslanců, má zodpovědnost v rozhodování za zemi jen jednou dvousetinou.
To je směšná zodpovědnost.
Ať se má země dobře nebo špatně, berou si tito minimálně zodpovědní stejnou odměnu.
Úspěch či neúspěch se jich vůbec nedotýká, nemají sebemenší postih za chyby v rozhodování.
Dokonce požívají trestněprávní imunity..
Zvláštní, že.


Zkuste ve své práci něco rozbít, určitým podílem se zapojíte do náhrady rozbitého.
Zkuste dělat zmetky, pocítíte to na platu nebo vás nakonec vyhodí z práce.


Jak se lidé do vlády dostávají a s jakým cílem?
Podmínka pro možnost zvolení do parlamentu je přítomnost osoby v nějakém sdružení či straně.
Tato strana musí získat od voličů minimální počet hlasů, aby se mohla strana či sdružení dostat do voleb.
Pak projde volba. Volíte lidi, které nemůžete znát. Kraj je příliš velká územní jednotka.
A pokud je neznáte přímo, slibují vám jako svým potenciálním voličům vše, co byste rádi chtěli slyšet.
Až sem je to demokracie. Lidé si vládnou sobě :o)


Pak se sejde parlament a projeví se jeho rozdělení na strany.
Uvnitř stran se pak začne projevovat jejich nedemokracie,
kdy vůdčí stran tlačí na své ovečky, aby na to či ono zvedly své ruce vzájmu strany.
Nemám pocit, že se jedná pro republiku, ale pro zájmy stran, a profit lidí nyní u rozhodování.
Nevím, proč tito lidé oplývají trestněprávní imunitou.


Zajímavé je, kolik lidí se snaží být zvoleno.
Za vidinou možnosti něco zlepšit..
Za vidinou vydělat hodně peněz platem poslance..
Za vidinou nahrát malou domů tajnou odměnou od někoho za ovlivněné rozhodnutí ze svého postu.
Za vidinou moci a nahrávání svým skrytým firmám..


I přesto věřím, že je mezi poslanci spousta moudrých lidí, kteří chtějí naši zemi povznést..
Jen se zde naráží na vyjeté koleje úřadu, který se nechce nechat změnit..


Jaké by to bylo, kdyby se 200 lidí braných ze stran změnilo jen na 77 lidí, kde by za každý okres byl právě jeden.
(Nebo za každý okres dva lidi, muže a ženu. Muž by představoval prosperitu a žena zázemí země.)
Nekopalo by se za barvy stran, ale za prosperitu okresů.
Každý poslanec by měl plnou zodpovědnost za svůj okres a jednu sedmasedmdesátinu za celou zemi.
Každý poslanec by byl pod kritickým dohledem svého okresu,
a při jakémkoliv pochybení by tento poslanec mohl být po rozhodnutí okresního sněmu
nahrazen voleným náhradníkem z téhož okresu.
V rámci okresu by voliči svého poslance znali.
Jaké by to bylo, kdyby plat takového poslance byl určen podílem ročního zisku země...


Vím, asi se na to koukám moc jednoduše, ale kolik pak by bylo nadšenců teď, kteří by se hrnuli do voleb.


Země by ušetřila i na volební kampani..
Proč vlastně strany od státu dostávají po volbách peníze podle počtu zvolených lidí..
Peníze z našich daní, jiné země nemá.
Vždyť by si člověk, který by se na to cítil, a byl zároveň uznán i jako inteligenčně a psychicky způsobilý,
objel jen svůj okres, aby se představil a uhájil před voliči svoji osobnost.


Naše země má dluh, který musí jednou splatit..
Jak žijete Vy doma, děláte dluhy pro své děti?
Nebo žijete jen tak, na co máte, snad i něco uspoříte?
Jste dobří hospodáři na svém hospodářství, ve svém domě?
Jste zodpovědní sami za sebe, vůči svým dětem, rodičům..
Myslíte si, že jsou Ti co rozhodujou o naší zemi v dnešní době dobří hospodáři?
Jsou zodpovědní sami za sebe, vůči svým voličům, vůči lidem této země, k naší zemi jako takové..
Rozhodují jen v mezích financí, které jsou k dispozici ze zisku země?
Půjčí si přece jen ten, kdo má vidinu na splacení..


77 poslanců (nebo 154), každý (nebo 2) za jeden okres do dolní sněmovny..
Prověřených, že jsou způsobilí po psychické i inteligenční stránce.
77 senátorů, jako mudrců a zkušených lidí, pro moudré schválení rozhodnutí dolní sněmovny.
Strany a prosazování jakýchkoliv ismů na půdě parlamentů zakázat.
Plat parlamentů svázat s úspěchem či neúspěchem podnikání země.
Okresu dát možnost během funkčního období schválit na okresním sněmu výměnu svého poslance.
Poslance by si takto hlídali lidé jeho domoviny.
Zvýšila by se zodpovědnost poslance za jeho jednání.
Zrušením vlivu stran a ismů na půdě parlamentu by se zvýšila váha rozhodování,
neboť každý poslanec by byl najednou svobodnou a jedinečnou osobností.
Poslanci by neměli žádnou právní imunitu, museli by se chovat a zodpovídat za své činy stejně jako ostatní občané,
neboť ze svého postu by měli být spíše příkladem.

Co si o tom myslíte.. ?


Myslíte si, že si dokaží dnešní poslanci sami něco ve svém zaběhnutém jednání změnit pro dobro jejich země s tím,
že by se museli cítit zodpovědnější, že by se jejich plat musel pohybovat s úspěchem či neúspěchem země,
že by se museli vzdát své právní imunity, že by museli vylézt mimo své ulity stran a stát sami za sebe.. :oD

Nemyslím si to.. :o)


Člověk sám o sobě nedokáže vystoupit z klidu a blahobytu,
je to proti jeho založení..
Muselo by se mu nějak pomoct.


:o(

12.5.2014 -b-

zpět..