něco
o hudbě


O hudbě jinak..


ZPĚT
NAHORU
DOLU
Výchozí hmaty akordů pro čtyřstrunné banjo.

Výchozím myslím takové akordy, při nichž nepoužívám baré styl (ukazováček napříč přes všechny struny) a hmat akordu je položen na hmatníku od prvního pražce, popřípadě s prázdnou strunou. Tyto akordy lze pak buď přímo nebo právě za použití baré posuvat po hmatníku a tímto způsobem si můžete dotvořit ostatní hmaty akordů, které se nedají na nástroji uchopit jako výchozí.


kytara

kytara

kytara

kytara
-b-