něco
muziky

Kytara má 5 a 1 strunu..
O hraní ve Vrchlabí,
a pár fotek o tom jaké to bylo...


ZPĚT

Na začátek
ťuknutím
na levý
sloupec

Hraní na "Kopě" 5.6.2019


Středu od rána provázelo horko, ale u Kačáku na "Kopě" příjemně pofukoval
větřík a stoly se zaplňovaly jak našimi známými hudebními fanoušky, tak
těmi, kteří si chtěli popovídat s kamarády, něco oslavit, prostě posedět :-)
První písnička zazněla opět v podání pouze 5 muzikantů, kteří museli
dosti přidat na hlase, aby byli vůbec slyšet v halasu sousedního stolu
nadšeně cosi slavícího :-), takže bylo hned jasné, že se budou volit písně
řízné a temperamentní. Posléze však přicházeli další a další hudebníci,
základní band byl posílen a tak bylo možné volit i písně lyričtější. Hudební
příznivci si posedali co nejblíže k hudbě a s nadšením pěli. Bufet plně
fungoval, ač byl prý problém s chlazením, podle dlouhé fronty se však
nezdálo, že by kdokoliv z návštěvníků strádal :-). Počet hudebníků se v
průběhu večera ustálil na 16 a kromě flétny mělo hudební těleso plné
zastoupení. Písně se linuly v rychlém sledu a nálada byla výborná. Jedině
vodní ptactvo takřka chybělo, bylo zastoupeno pouze jediným kačerem, snad
tedy příště? :-))))))))))))hraní2019
-Dk-

na začátek